Khiêu chiến Hoa Hùng

Khiêu chiến Hoa Hùng là một cửa ải khó, boss không còn đơn thuần là xuất chiêu mà còn biết chiến thuật phản công, người chơi khi tham gia vượt ải người tham gia yêu cầu tổ đội cao, hiểu biết và phối hợc hiêu thức nhuần nhuyễn.

Điều kiện

 • Thời gian: Diễn ra mỗi ngày.
 • Giới hạn số người: Từ 1 đến 5 người tham gia.
 • Tiền Vàng ban đầu: 20.000

Quy tắc

 • Điều kiện thắng: Tiêu diệt Hoa Hùng trong 10 phút.

Hoa Hùng

Thông tin về boss

Hoa Hùng
BossThông tinChi tiết

Hoa Hùng
Điểm HP 150.000
Điểm MP 5.000
Loại hình tấn công Boss
Điểm sát thương ban đầu 450 - 500
Phạm vi tấn công 100
Loại hình phòng thủ Tăng Cường
Hộ giáp ban đầu 15
Loại hình vũ khí Cận chiến

- Kỹ năng của boss:

BossTên kỹ năngDiễn giải

Hoa Hùng
Ma Tôn Nộ Hống Ngâm 3 giây, khiến kẻ địch trong phạm vi 750 chịu 1500 điểm sát thương, đồng thời chạy hỗn loạn, duy trì trong 5 giây.
Yêu Lang Thực Huyết

Sau khi Sói Hoa Hùng tấn công mục tiêu trong trạng thái cuồng bạo, HP hồi phục thêm 20%.

Bạo Kích

Tấn công thường có 10% xác suất gây 2 lần chấn thương.

Yêu Lang Tinh Hồn
BossThông tinChi tiết

Yêu Lang Tinh Hồn
Điểm HP 999.999
Điểm MP 1.400
Loại hình tấn công Bình thường
Điểm sát thương ban đầu 370 - 450
Phạm vi tấn công 100
Loại hình phòng thủ Tăng Cường
Hộ giáp ban đầu 1000
Loại hình vũ khí Cận chiến

- Kỹ năng của Boss:

BossTên kỹ năngDiễn giải

Yêu Lang Tinh Hồn
Mãnh Kích Bị động, tỷ lệ phát động khi tấn công là 10%, gây thêm sát thương 50 điểm và gây choáng 0.5 giây.
Biến Dị

Duy trì 15 giây, tăng 100% tốc độ tấn công, 100% gấp đôi tấn công, tốc độ của sói và người chơi bị đuổi tăng 40%, người chơi bị đuổi bị giảm phòng ngự 20 điểm, đồng thời không thể rời khỏi phạm vi kết giới của sói

Nếu người chơi bị sói biến dị cắn chết, Hoa Hùng hồi phục sinh lựctối đa 20%. Thời gian chờ kĩ năng:60giây

Phần thưởng nhận được

Hình thứcDanh hiệuPhần thưởngHình ảnh / Ghi chú
Tiêu diệt Hoa Hùng Tiêu diệt Hoa Hùng
 • Trảm Tướng Kỳ Lv1
Vượt ải trong 6 phút (Tổ đội) Vượt Ải Nhanh
 • Đổng Trác Khiêu Chiến Lệnh
Được điểm S trở lên
 • Túi Gấm Mãnh Tướng Xung Trận
Được điểm A trở lên
 • Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác
Được điểm B trở lên
 • Túi gấm Đổng Trác Quân Bảo Đồ
Được điểm C trở lên
 • Đổng Trác Quân Kỳ
Được điểm D trở lên
 • Túi Sợi Đay
DPS tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải DPS Tốt Nhất
Trị liệu tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải Trị Liệu Tốt Nhất
Phòng thủ tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải Phòng Thủ
Qua ải
 • Chữ "Trác"
Qua ải
 • Đá Cường Hóa Lục
Lông gấu

Người chơi may mắn sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên khác như sau:

Phần thưởng có thể nhận được trong Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Huyết Thiên Sứ Ma Dực (Vĩnh viễn)

Hỏa Vân Tà Thần (Vĩnh viễn)

Hồng Dực Ác Ma (Vĩnh viễn)

Tà luyện câu

Kình Thương

Mộc lưu ngưu mã

Lợi Xuyên Mã

Thiên Chiếu

Hồ Mị Nương - Thẻ Biến Thân

Ta Là MT - Thẻ Biến Thân

Thẻ Giả Hủ

Thẻ Mã Đại

Thẻ Trương Oanh Oanh

Thẻ Quan Bình

Túi Gấm Đại Ma Vương

Loa Nhỏ-Lam (10 cái)

Loa Nhỏ-Vàng (10 cái)

Kính Phóng To-Thường

Kính Thu Nhỏ (3 ngày)
Phần thưởng có thể nhận được trong Túi Gấm Mãnh Tướng Xông Trận

Mãnh Tướng Xung Trận (giáp)

Mãnh Tướng Xung Trận (thủ)

Mãnh Tướng Xung Trận (ngoa)

Mãnh Tướng Xung Trận (yêu đái)
Top