Khiêu chiến Quản Hợi

Quản Hợi - Dư đảng của giặc Khăn Vàng đang tụ tập hơn 1000 lâu la quấy nhiễu dân chúng, là đại tướng quân hành hiệp trượng nghĩa, anh hùng há để bọn tặc phỉ lộng hành ngay trước mắt.

Điều kiện

 • Thời gian: Diễn ra mỗi ngày.
 • Giới hạn số người: Từ 1 đến 5 người tham gia.
 • Tiền Vàng ban đầu: 20.000

Đặc điểm bản đồ

- Bản đồ khiêu chiến BOSS, Quản Hợi tuy HP và tấn công không bằng Trương Giác Hóa Ma, nhưng không thể xem thường BOSS này, bỏ qua bạo kích kỹ năng, là bản đồ để luyện phối hợp nhóm.

Thông tin về boss

BossThông tinChi tiết

Quản Hợi
Điểm HP 80.000
Điểm MP 1.000
Loại hình tấn công Anh Hùng
Điểm sát thương ban đầu 360 - 390
Phạm vi tấn công 100
Loại hình phòng thủ Tăng mạnh
Hộ giáp ban đầu 12
Loại hình vũ khí Cận chiến

- Kỹ năng của Boss

BossTên kỹ năngDiễn giải

Quản Hợi
Dương Thụ Lực Tăng 100% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển, duy trì 20 giây.
Chiến Thần Chấn Thiên

2 giây sau khi sử dụng Sức Mạnh Hoàng Cân sẽ được kích hoạt, tăng 100% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển, duy trì 20 giây, chấn động đại địa, gây 550 điểm sát thương cho đơn vị trong phạm vi 500, đồng thời choáng 3 giây.

Bạo Kích

Khi tấn công, có tỉ lệ 10% tỉ lệ gây 2 lần sát thương.

Phân Thân Chiến Thần Triệu hồi 1 phân thân, phân thân sẽ có 10% tấn công bản thân, chịu 100% sát thương cộng thêm, duy trì 5 giây, Quản Hợi dùng sức mạnh làm chấn động khắp nơi, gây 550 điểm sát thương cho đơn vị trong phạm vi 500, đồng thời choáng 3 giây.
Trảm Long Lục Thức Tụ khí 3 giây, sau đó xông về phía mục tiêu, gây 6 lần liên trảm, mỗi lần gây sát thương 17% HP hiện tại, tụ khí có thể sẽ bị gián đoạn.
Sóng Khí Phong Ma Phát ra 3 làn sóng, mỗi làn gây ra 350 điểm sát thương.

Phần thưởng nhận được

Vật phẩm rơi ngẫu nhiên:

Hình thứcDanh hiệuPhần thưởngHình ảnh / Ghi chú
Tiêu diệt Quản Hợi Tiêu diệt Quản Hợi
 • Trảm Tướng Kỳ Lv1
Vượt ải trong 5 phút (Tổ đội) Vượt Ải Nhanh
 • Trương Giác Khiêu Chiến Lệnh
Được điểm S trở lên
 • Túi Gấm Nhân Công Nhân Nghĩa
Được điểm A trở lên
 • Thẻ Kho Báu Hoàng Cân
Được điểm B trở lên
 • Túi Gấm Hoàng Cân Bảo Đồ
Được điểm C trở lên
 • Hoàng Cân Kỳ
Được điểm D trở lên
 • Đồng Khoáng Thạch
DPS tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải DPS Tốt Nhất
Trị liệu tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải Trị Liệu Tốt Nhất
Phòng thủ tốt nhất, số người tham gia >2, vượt ải Phòng Thủ
Qua ải
 • Chữ "Khởi"
Qua ải
 • Đá Cường Hóa Trắng

Người chơi may mắn sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên trong Túi Gấm Nhân Công Nhân Nghĩa như sau:

Phần thưởng nhận được từ Túi Gấm Nhân Công Nhân Nghĩa

Nhân Công Nhân Nghĩa - Giáp

Nhân Công Nhân Nghĩa - Thủ

Nhân Công Nhân Nghĩa - Ngoa

Nhân Công Nhân Nghĩa - Đai
Top