Khiêu chiến Tử Hoàng

Tào quân thảo phạt Viên Thuật, tướng sĩ hai bên tử thương vô số, máu ngấm xuống lòng đất đánh thức linh hồn Tử Hoàng cùng vô số ma quỷ. Một thế lực ma quái trỗi dậy, nhân gian sắp rơi vào hiểm cảnh, các Tướng Quân hãy mau lập tổ đội cùng phong ấn các hồn ma để tránh sinh linh lầm than.

27/6 - RA MẮT BẢN ĐỒ SĂN BOSS MỚI

KHIÊU CHIẾN TỬ HOÀNG

Điều kiện

 • Thời gian: Diễn ra mỗi ngày.
 • Giới hạn số người: Từ 1 đến 5 người tham gia.
 • Thời gian: 30 phút.
 • Tiền Vàng ban đầu: 15.000

Đặc điểm bản đồ

Trong bản đồ này, người chơi vào Huyết Trì sẽ bị sát thương liên tục, Cương Thi phát ra độc khí khiến người chơi mất HP liên tục và chúng có khả năng kháng Hấp Huyết rất cao, nhiều kỹ năng không thể chặn mà phải tránh, vì kẻ địch là Cương Thi và Tử Linh nên hiệu quả Hấp Huyết giảm 75%, nhu cầu về trị liệu rất cần thiết.

Thông tin về boss

Tử Hoàng

Vô Thường Quỷ

U Minh Thi

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được

Hình thứcDanh hiệuPhần thưởngHình ảnh / Ghi chú
Tiêu diệt Tử Hoàng Tiêu diệt Tử Hoàng
 • Trảm Tướng Kỳ Lv2
Tiêu diệt U Minh Thi (Nhóm) Tiêu diệt U Minh Thi (Nhóm)
 • Túi Nhung
Tiêu diệt Vô Thường Quỷ (Nhóm) Tiêu diệt Vô Thường Quỷ (Nhóm)
 • Da cứng
Vượt ải trong 18 phút (Tổ đội) Vượt Ải Nhanh
 • Tử Hoàng Khiêu Chiến Lệnh
Được điểm S trở lên
 • Túi Gấm Tử Kim (Vũ khí)
Được điểm A trở lên
 • Điểu Nhân Thẻ Biến Thân
Được điểm B trở lên
 • Thẻ Kho Báu Từ Hoảng
Được điểm C trở lên
 • Túi Nguyên Liệu Từ Hoảng
Được điểm D trở lên
 • Loa Lam Nhỏ
Qua ải
 • Thẻ Kho Báu Quần Hùng
Qua ải
 • Gấu - Thẻ Biến Thân
Qua ải
 • Đá Cường Hóa Lục
Qua ải
 • Bình Châu Báu Bạch Kim (30 Ngày)

Một số hình ảnh khi vượt ải

Top