Chiêu mộ dũng sĩ

Hình ảnh sinh động, đối thoại thú vị cùng với cách hướng dẫn hợp lý sẽ giúp người chơi nắm vững thao tác cơ bản của trò chơi thông qua việc giúp các NPC Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi làm nhiệm vụ.

Điều kiện tham gia bản đồ

  • Số người: 1 người.
  • Tiền Vàng: 0
  • Lựa chọn bản đồ: Chiêu mộ dũng sĩ trong phần thiết lập.

Các bước nhiệm vụ

SttTên nhiệm vụNội dungMục tiêuNPC giao nhiệm vụNPC trả nhiệm vụ
1 Đem cơm cho mẹ Gặp Lưu Bị, hãy giúp ông ấy đem cơm cho mẫu thân. Lưu mẫu ở cạnh căn nhà nhỏ phía tả. Đem cơm cho Lưu mẫu Lưu Bị Lưu Mẫu
2 Đem Rượu Gặp Trương Phi Cùng Quan Vũ đến Rừng Trúc ở phía phải thôn diệt Sói Hoang, đem Da Sói thu được bán cho thương nhân trong thành đổi lấy Vàng, sau đó đi mua hũ rượu giá 300 Vàng là có thể đi tìm Trương Phi. Mua 1 hũ rượu cho Trương Phi Quan Vũ Trương Phi
3 Ghép Lần Đầu Đến cạnh bờ hồ tìm đao, có thể ghép Thuẫn Phòng Ngự và Trục Quyển trong túi thành Phản Đòn*Cương Thích Nhẫn Thuẫn. Sau đó đi tìm Trương Phi Hợp thành Phản Đòn*Cương Thích Nhẫn Thuẫn Trương Phi Trương Phi
4 Mới Lộ Sở Trường Diệt 3 kỵ binh Hoàng Cân tấn công thôn cuối cùng, Lưu Bị sẽ thêm HP cho ngươi. Diệt 3 kỵ binh Hoàng Cân Lưu Bị Lưu Bị

Phần thưởng nhận được

Điều kiệnDanh hiệuVật phẩm nhận đượcHình ảnh
Diệt vua sói Diệt vua sói Tọa Lang
Hoàn thành nhiệm vụ điểm S Bất Tử Chiến Mã
Hoàn thành nhiệm vụ điểm A Dân Thường Y
Hoàn thành nhiệm vụ điểm B Dân Thường Thủ
Hoàn thành nhiệm vụ điểm C Dân Thường Ngoa
Hoàn thành nhiệm vụ điểm D Dân Thường Đai
Top