Chiến Hoàng Cân

Chiến Hoàng Cân - Sơ là bản đồ cơ bản giúp người chơi làm quen với hình thức vượt ải. Với hình thức thường, khó, truyền kỳ sẽ giúp người chơi tích lũy dần kinh nghiệm trở thành vị đại tướng đánh đâu thắng đó.

Điều kiện

 • Giới hạn số người: 1 - 5 người.
 • Tiền Vàng: 650

Đặc điểm bản đồ

- Bản đồ làm nhiệm vụ với 3 mức độ thường, khó và truyền kỳ rất thú vị. Người chơi tham gia phòng thủ theo từng đợt (có 14 đợt) áp lực tăng dần. Ở mức độ khó, các chỉ số của người chơi (bao gồm tấn công, HP, sát thương kỹ năng) đều tăng 50%, đồng thời sức mạnh của NPC cũng tăng 50%.

Danh sách nhiệm vụ

Nhiệm vụ cấp 1
SttTên nhiệm vụMô tảĐiều kiện hoàn thànhNPC liên quanPhần thưởng
1 Đưa Tin Chiến Trường Đưa bức thư mật cho Hán triều Đại Tướng Quân Đưa thư cho Hoàng Phủ Tung Huyện Lệnh - Hoàng Phủ Tung 250 Vàng, 100 EXP
2 Huấn Luyện Binh Sĩ Gần đây hoa màu bị Lợn Rừng quấy phá, hãy giúp ta tiêu diệt Vua Lợn Rừng Diệt 1 Vua Lợn Rừng Lý Ngang Tân Binh Luyện Lệnh, 500 Vàng
3 Huấn Luyện Binh Sĩ Sói Hoang trong rừng thích tấn công người đi đường, đại hiệp hãy đuổi giúp 5 con Sói Hoang! Diệt 5 Sói Hoang Lý Ngang Tân Binh Luyện Lệnh, 500 Vàng
4 Huấn Luyện Binh Sĩ Ta bất cẩn làm rơi nhẫn, đại hiệp có thể giúp ta mua một nhẫn bạc không. Mua cho Lý Ngang 1 Nhẫn bạc Lý Ngang Tân Binh Luyện Lệnh, 500 Vàng
5 Huấn Luyện Binh Sĩ Ta cần hoa tươi làm hoa lộ chữa trị cho tướng sĩ, hãy giúp ta hái một đóa hoa tươi! Hái cho Lý Ngang 1 Hoa tươi Lý Ngang Tân Binh Luyện Lệnh, 500 Vàng
Nhiệm vụ cấp 2
SttTên nhiệm vụyêu cầuMô tảĐiều kiện hoàn thànhNPC liên quanPhần thưởng
1 Hậu Duệ Đại Tướng Quân Hoàn thành 3 lần Huấn Luyện Binh Sĩ Đánh hạ được 20 kẻ địch, nhận Đại Tướng Quân Kỳ. Diệt 20 kẻ địch Lý Ngang Sinh Mệnh*Đại Tướng Quân Kỳ, 1000 EXP
2 Thu Thập Đá Nộp 3 Tân Binh Luyện Lệnh Thu thập giúp Huyện Lệnh 3 hòn đá để tu bổ thành. Lấy 3 hòn đá từ chỗ Thổ Tướng cho Thợ Thủ Công Thợ Thủ Công Cấp kiến trúc +1
3 Tiêu Diệt Sư Vương Vàng hơn 5000 Đánh hạ Sư Vương trừ hại cho dân. Diệt Sư Vương Tiểu Nguyệt Nhi

Hệ sức mạnh: Phá phòng*Phá Giáp Chùy

Hệ né tránh: Né Tránh*Thất Tinh Đao
4 Huyền Vũ Thuẫn Truyền Thuyết Cho Rùa ăn 5 lần, chưa hoàn thành nhiệm vụ " Huyền Vũ Hắc Ám "
Vàng hơn 5000, chưa hoàn thành nhiệm vụ " Huyền Vũ Thuẫn Truyền Thuyết "
Giúp Rùa thực hiện 4 nguyện vọng: Tìm 1 đóa hoa tươi, 4 rùa con, dẫn dụ 1 kẻ địch, từ biệt dũng sĩ. Làm theo tất cả yêu cầu của Rùa Rùa Vĩnh Sinh*Huyền Vũ Thuẫn, 1000 EXP, 2000 EXP
5 Huyền Vũ Hắc Ám Vàng hơn 5000, chưa hoàn thành nhiệm vụ " Huyền Vũ Thuẫn Truyền Thuyết 4 đứa con của Rùa hiện nay đang ở bên ngoài làm loạn, mau đi đánh hạ bọn chúng, đem Huyền Vũ Huyết Phách về. Diệt 4 rùa con, sau đó diệt Rùa Ma Sứ Hắc Ám Vĩnh Sinh*Huyền Vũ Thuẫn, 2000 EXP
6 Tìm Ma Giới Tối Tăm Mang theo Huyền Vũ Huyết Phách Dùng Huyền Vũ Huyết Phách hộ thâni đến Hắc Ám Ma Giới, tiêu diệt Đại Tướng Quân Hắc Ám. Diệt Đại Tướng Quân Hắc Ám Hấp Huyết*Khấp Huyết Cự Thương, 2000 EXP
Đánh Boss

- Boss sẽ xuất hiện theo cấp của người chơi:

CấpBoss
1 Hoàng Cân Tạp Binh, Hoàng Cân Tạp Binh*Tinh Anh
2 Hoàng Cân Đao Binh, Hoàng Cân Đao Binh*Tinh Anh
3 Hoàng Cân Dũng Sĩ, Hoàng Cân Dũng Sĩ*Tinh Anh
4 Trương Man Thành, Thất Thiên Nỏ
5 Hoàng Cân Mã Tặc, Hoàng Cân Mã Tặc*Tinh Anh, Hoàng Cân Mã Tặc*Thủ Lĩnh
6 Hoàng Cân Cường Nỏ, Hoàng Cân Cường Nỏ *Tinh Anh, Hoàng Cân Cường Nỏ *Thủ Lĩnh
7 Hoàng Cân Thuật Sĩ, Hoàng Cân Thuật Sĩ *Tinh Anh, Hoàng Cân Thuật Sĩ *Thủ Lĩnh
8 Triệu Hoằng
9 Hoàng Cân Tử Kỵ, Hoàng Cân Tử Kỵ *Tinh Anh, Hoàng Cân Tử Kỵ *Thủ Lĩnh
10 Hoàng Cân Lực Sĩ, Hoàng Cân Lực Sĩ *Tinh Anh, Hoàng Cân Lực Sĩ *Thủ Lĩnh
11 Hoàng Cân Thiết Giáp, Hoàng Cân Thiết Giáp*Tinh Anh, Hoàng Cân Thiết Giáp*Thủ Lĩnh
12 Bành Thoát, Ba Tài
13 Trương Lương
14 Quản Hợi

Phần thưởng nhận được

Vật phẩm rơi ngẫu nhiên:

Hình thứcDanh hiệuPhần thưởngHình ảnh / Ghi chú
Khi tổng kết còn hơn 2 vạn Vàng Đệ Nhất Phú Hào
 • Kim Khoáng Thạch
Khi tổng kết Vàng từ 1,5 vạn đến dưới 2 vạn Phú Hào
Khi tổng kết Số boss tiêu diệt trên 7 lần Người Kết Liễu Tướng Địch
 • Thủ Lĩnh Hoàng Cân! Thẻ Biến Thân
Khi tổng kết số boss tiêu diệt trên 3 nhưng chưa tới 7 lần Người Thảo Phạt Tướng Địch
 • Túi Gấm Hương Hào
Độ hoàn thành nhiệm vụ 75% trở lên Hoàn Thành Xuất Sắc
 • Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh
Được điểm S trở lên
 • Túi Vũ Khí Gỗ Đào
Được điểm A trở lên
 • Hoàng Cân Đạo Sách
Được điểm B trở lên
 • Túi Hoàng Cân Bảo Đồ
Được điểm C trở lên
 • Hoàng Cân Binh Phù
Được điểm D trở lên
 • Da nhỏ
Diệt Quản Hợi (thường) Diệt Quản Hợi (thường)
 • Trảm Tướng Kỳ Lv1
Diệt Quản Hợi (khó) Diệt Quản Hợi (Khó)
 • Trảm Tướng Kỳ Lv1
Diệt Quản Hợi (truyền kỳ) Diệt Quản Hợi (Truyền kỳ)
 • Trảm Tướng Kỳ Lv1
DPS tốt nhất, số người tham gia trên 2, qua ải DPS
Trị liệu tốt nhất, số người tham gia trên 2, qua ải Trị Liệu
Phòng thủ tốt nhất, số người tham gia trên 2, qua ải Phòng Thủ
Vượt ải (khó) Bình Lục
Vượt ải (truyền kỳ) Bình Lục
Vượt ải (khó) Hoàng Cân Binh Phù
Vượt ải (truyền kỳ) Túi Trang Bị Võ Tướng
Vượt ải (truyền kỳ) Túi Nhung
Vượt ải Hoàng Cân Binh Phù
Vượt ải Chữ "Hoàng"
Vượt ải Chữ "Độ"
Giết Quách Thái Giết Quách Thái Quản Hợi khiêu chiến lệnh
Diệt Thạch Ma Vương Túi Tiên Phong Thanh Đồng
Top