Thao tác phòng

Sau khi nhấn nút Tạo Phòng thành công, tướng quân sẽ được đưa vào phòng chờ. Để có thể tự mình trải nghiệm hoặc mời hảo hữu cùng tham gia Game Củ Hành, tướng quân cần biết qua một số thao tác cơ bản trong phòng như sau:

  • Thiết lập: Nút nhấn phía trên bên phải màn hình, là nơi tướng quân lựa chọn bản đồ và định luật thi đấu (chỉ có chủ phòng mới có quyền này).

  • Mời: Là chức năng giúp tướng quân mời hảo hữu, nhanh chóng vào phòng thi đấu. Nếu lựa chọn mời người khác, hệ thống sẽ tự động tìm ngẫu nhiên người chơi trong thành mời vào phòng.
  • Bản đồ nhỏ: Thực hiện chức năng như một radar, cho cái nhìn bao quát về bản đồ thi đấu.
  • Bắt đầu: Khi số lượng người đạt yêu cầu, tướng quân nhấn "Bắt đầu" để khai chiến.
  • Trở về: Trận đấu sẽ được hủy bỏ, đưa tướng quân về thành chính.
Top