Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Lạc Tiến

Ảnh Tiên Phong

Lạc Tiến

Nhóm tướng: Nhanh Nhẹn

 • HP:592
 • MP:221
 • Tấn công:54-59
 • Sức mạnh:26
 • Phòng thủ:3.66
 • Nhanh nhẹn:19
 • Di chuyển:295
 • Trí lực:17
 • Tốc độ đánh:0.70
Độ khó:

Kỹ năng

 • Tiên Đăng (W) Chủ động

  Sau khi thi triển, tăng điểm di chuyển của bản thân, tấn công đầu trận gây sát thương cực lớn lên kẻ địch xung quanh.

 • Không Thủ Nhập Bạch Nhẫn (E) Chủ động

  Tay không tựa đao kiếm, không thể di chuyển và tấn công, có thể cản 1 lần Tướng địch tấn công và phản công đơn vị xung quanh Tướng địch.

 • Sáo Bạch Lang (R) Bị động

  Mỗi lần tấn công Lạc Tiến đều hấp thu lực tấn công của mục tiêu thành đã dùng, duy trì vài giây, tối đa có thể hấp thu được nhiều lần tấn công.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính.

 • Kiêu Quả (F) Chủ động

  Lạc Tiến phát ra Chiến Đấu Nộ Hống, tăng tốc độ tấn công bản thân và giảm đi sát thương phải chịu, khiến kẻ địch giảm tốc độ di chuyển.

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 18 điểm tấn công

  _ Tăng 10 điểm sức mạnh

  _ Ngự Ma Khu (Chủ động)

  _ Giúp người dùng miễn dịch pháp thuật không tiêu hao MP, duy trì 6 giây

  _ Khi đúc có truyền Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, là thần binh có uy lực đáng sợ

 • Chức năng

  _ Tăng 16 điểm sức mạnh

  _ Tăng 16 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 12% tốc độ di chuyển

  _ Tăng 15% tốc độ tấn công

  _ Tàn Phế (Bị động)

  _ Khi tấn công có 15% xác suất gây Tàn Phế, giảm 20% tốc độ di chuyển và 25% tốc độ tấn công của mục tiêu, duy trì 4 giây

  _ Tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công được tăng không thể cộng dồn với vũ khí khác

  _ Được ghép thành từ Tàn Phế*Long Vũ Kiếm và Khinh Doanh*Phượng Vũ Kiếm, song kiếm hợp bích, phát huy sở trường, là một thần binh lợi khí

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 200 điểm HP

  _ Tăng 150 điểm MP

  _ Sương Đông(hiệu ứng)

  _ Tấn công tạo hiệu quả đóng băng, giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của mục tiêu, duy trì 2 giây

  _ Hiệu quả hiệu ứng phụ trợ có thể cộng dồn với hiệu ứng bị động

  _ Mua Cực Đông*Hào Long Thương Quyển có thể thăng cấp 1 lần

  _ Binh khí Ứng Long yêu thích, trên trường thương khắc hoa văn hình rồng, thân bao trùm hàn khí, có thể băng phong kẻ địch

 • Chức năng

  _ Tăng 135 điểm tấn công

  _ Nhắm Chuẩn (hiệu ứng)

  _ Tấn công thường nhất định trúng mục tiêu, vô hiệu đối với BOSS ải

  _ Hiệu quả hiệu ứng phụ trợ có thể cộng dồn với hiệu ứng bị động

  _ Thần binh thượng cổ, sắc bén vô cùng, tỏa ánh sáng vàng, một khi xuất chiêu khó ai thoát khỏi

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm tấn công

  _ Tăng 30% tốc độ tấn công

  _ Tàn Nhẫn (Chủ động)

  _ Tăng35 điểm tấn công, tăng 60% tốc độ tấn công và 15% tốc độ di chuyển, duy trì 7.5 giây

  _ Mỗi lần tiêu diệt 1 đơn vị có thể tích trữ 1 Linh Hồn, tối đa tích trữ 15 Linh Hồn

  _ Sau khi dùng, tiêu hao tất cả Linh Hồn, mỗi Linh Hồn duy trì thêm 0.5 giây

  _ Hút máu (hiệu ứng)

  _ Mỗi lần tấn công hấp thụ 17% sát thương chuyển hóa thành HP bản thân

  _ Hiệu ứng bị động, có thể cộng dồn với hiệu ứng phụ trợ

  _ Người dùng sẽ mất tự chủ, đồ sát tất cả sinh linh, rất nguy hiểm

 • Chức năng

  _ Tăng 70 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 24 điểm tấn công

  _ Dung Hợp (Chủ động)

  _ Tăng 10% tốc độ di chuyển, duy trì 6 giây, có thể xuyên tất cả đơn vị, ngoài trang trí kiến trúc, thi triển hoặc dùng vật phẩm sẽ dừng trạng thái này

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày đúc từ thủy tinh, có thể dung hợp với vạn vật xung quanh

Tiểu sử tướng

Dưới trướng Tào Tháo có 5 vị tướng tài luôn cùng vào sinh ra tử gọi là Ngũ Tử Lương Tướng. Đó là Trương Liêu, Từ Hoảng, Vu Cấm, Trương Hợp và người cuối cùng chính là vị mãnh tướng đáng sợ nhất có tên là Lạc Tiến. Lạc Tiến (hay còn gọi là Nhạc Tiến), tuy nhỏ người nhưng thân pháp linh hoạt, dũng mãnh, thiện chiến. Khi xông trận luôn dũng mãnh xung phong, sát khí đằng đằng khiến kẻ địch không rét mà run. Với chiêu Sáo Bạch Lang cùng tuyệt kỹ Không Thủ Nhập Bạch Nhẫn càng khiến đối thủ không thể chống đỡ. Lạc Tiến theo Tào Tháo nam chinh bắc phạt, lập nhiều chiến công, rất được tướng sĩ Ma Tộc xem trọng, tụng xưng là "Ảnh Tiên Phong". Ra mắt 20/9/2013

Top