Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

3Q*Lăng Thống

Tiên Hạc Đồng Tử

3Q*Lăng Thống

Nhóm tướng: Nhanh Nhẹn

 • HP:456
 • MP:208
 • Tấn công:53-58
 • Sức mạnh:18
 • Phòng thủ:5.22
 • Nhanh nhẹn:23
 • Di chuyển:310
 • Trí lực:16
 • Tốc độ đánh:0.72
Độ khó:

Kỹ năng

 • Linh Quang Nhiễu Xạ

  Tạo Linh Quang bao bọc xung quanh, sau 2.5 giây phát nổ gây sát thương và choáng lên các đơn vị xung quanh.

 • Tiên Pháp*Độn

  Để lại một phân thân và vào trạng thái ẩn thân, kéo dài trong 2.00 giây. Ở trạng thái ẩn thân, tăng 25% tốc độ di chuyển, phân thân có khả năng chịu 300% sát thương, thời gian tồn tại 5 giây.

 • Linh Vũ Thám Vân Thương

  Trong mỗi lần tấn công chuyển hóa 1 điểm thuộc tính của mục tiêu thành 3 điểm nhanh nhẹn, nếu tiêu diệt tướng thành công sẽ vĩnh viễn đoạt lấy 1 điểm thuộc tính của đối phương.

 • Hạc Đột Kích

  Xoay người để đột kích nhanh, gây sát thương cho đơn vị địch khi chạm phải, quá trình đột kích có thể kích hoạt hiệu quả Linh Vũ Thám Vân Thủ. Nhấn chuột trái để thay đổi hướng đột kích lần 2.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng thêm 2 điểm thuộc tính.

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 6 điểm trí lực

  _ Tịnh Hóa (Chủ động)

  _ Loại bỏ 1 phần pháp thuật của mục tiêu, nếu mục tiêu thuộc phe địch, tốc độ di chuyển giảm 1/5, duy trì 4 giây, nếu là triệu hồi của phe địch, sẽ gây sát thương mang tính hủy diệt

  _ Tiêu Ma (hiệu ứng)

  _ Mỗi lần tấn công giảm 18 điểm MP của mục tiêu, tạo thành sát thương ngang bằng

  _ Phân thân có thể loại bỏ MP bằng tỷ lệ tấn công 18 điểm

  _ Hiệu quả hiệu ứng bị động, có thể cộng dồn với hiệu ứng phụ trợ

  _ Vũ khí phá ma do nội bộ Hắc Dạ Minh nghiên cứu ra, chuyên dùng để tiêu diệt thuật sĩ có pháp thuật cao cường

 • Chức năng

  _ Tăng 18 điểm tấn công

  _ Tăng 10 điểm sức mạnh

  _ Ngự Ma Khu (Chủ động)

  _ Giúp người dùng miễn dịch pháp thuật không tiêu hao MP, duy trì 6 giây

  _ Khi đúc có truyền Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, là thần binh có uy lực đáng sợ

 • Chức năng

  _ Tăng 16 điểm sức mạnh

  _ Tăng 16 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 12% tốc độ di chuyển

  _ Tăng 15% tốc độ tấn công

  _ Tàn Phế (Bị động)

  _ Khi tấn công có 15% xác suất gây Tàn Phế, giảm 20% tốc độ di chuyển và 25% tốc độ tấn công của mục tiêu, duy trì 4 giây

  _ Tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công được tăng không thể cộng dồn với vũ khí khác

  _ Được ghép thành từ Tàn Phế*Long Vũ Kiếm và Khinh Doanh*Phượng Vũ Kiếm, song kiếm hợp bích, phát huy sở trường, là một thần binh lợi khí

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm tấn công

  _ Tăng 30 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 30 tốc độ tấn công

  _ Tăng 30 né tránh

  _ Thân đao dài 1 thước, khảm 7 viên đá quý theo Thiên Phạt Thất Tinh Trận, là vũ khí tuyệt diệu nhất thế giới

 • Chức năng

  _ Tăng 35 điểm tấn công

  _ Tăng 70% tốc độ tấn công

  _ Cố Lôi Chú (Chủ động)

  _ Thi triển Cố Lôi Chú cho một anh hùng phe mình, khi anh hùng bị tấn công có 20% xác suất thi triển trên người tấn công và tối đa 3 đơn vị xung quanh 200 điểm sát thương Thiểm Điện, duy trì 20 giây

  _ Liên Tỏa Thiểm Điện (hiệu ứng)

  _ Khi tấn công có 35% xác suất thi triển Liên Tỏa Thiểm Điện, gây 120 điểm sát thương Thiểm Điện cho đối phương, đồng thời đạn xạ cho kẻ địch xung quanh, Thiểm Điện tối đa đạn xạ 3 lần

  _ Hiệu quả hiệu ứng phụ trợ, có thể cộng dồn với hiệu ứng bị động

  _ Chùy do Thượng Cổ Lôi Thần sử dụng, xung quanh có ánh điện, uy lực kinh động đất trời

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tốc độ di chuyển

  _ Di Chuyển Nhanh (Chủ động)

  _ Truyền tống nhanh đến mục tiêu, cự ly truyền tống tối thiểu 0, cự ly truyền tống tối đa 1200

  _ Khi điểm thi triển lớn hơn cự ly tối đa chỉ có thể di chuyển nhanh đến cự ly 1000

  _ Trong 3 giây không bị người chơi khác sát thương mới có thể dùng

  _ Tăng tốc độ di chuyển, không thể dùng chung với vật phẩm loại giày

  _ Phòng điện xung quanh, tăng nhanh tốc độ của người dùng

Tiểu sử tướng

Thần Hoàng Tôn Quyền lo lắng tộc Thần Đồng đoản mệnh, luôn tìm cách giúp đỡ, may nhận được Chiến Bào Tiên Hạc thần kỳ, liền tặng cho đại tướng Lăng Thống. Lăng Thống mặc vào biến thân Tiên Hạc Đồng Tử, biết khống chế thời gian, trở thành 3Q*Lăng Thống. Tính tình ham vui, khi gây họa biết hóa ra ảo ảnh chạy trốn, lại cưỡi tiên hạc bay nhảy khắp nơi, gặp đâu phá nấy. 3Q*Lăng Thống đặc biệt chơi thân với Tôn Hoàn, thường cùng nhau chọc phá người khác.

Top