Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Lữ Bố

Thiên Hạ Đệ Nhất

Lữ Bố

Nhóm tướng: Sức Mạnh

 • HP:490
 • MP:208
 • Tấn công:56-68
 • Sức mạnh:20
 • Phòng thủ:4.22
 • Nhanh nhẹn:23
 • Di chuyển:300
 • Trí lực:16
 • Tốc độ đánh:0.72
Độ khó:

Kỹ năng

 • Tấn*Xích Thố Bảo Mã

  Xung thích về phía trước, gây sát thương cho địch đi qua Cự ly xung thích càng xa, sát thương gây ra càng lớn Cự ly xung thích thực tế nhiều hơn mục tiêu dự định 1 lần

 • Phòng*Nộ Sư Kim Giáp

  Sau khi kích hoạt, giảm 50% bất kỳ sát thương, và phản đòn với người tấn công thường, nhưng bản thân giảm 60% tốc độ di chuyển, duy trì 5 giây Sát thương anh hùng, tính hộ giáp

 • Công*Thiên Kích

  Khi tấn công có tỷ lệ gây chí mạng và choáng

 • Thiên Hạ Vô Địch

  Xuất hiện chân thân chiến quỷ, tăng sức chiến đấu "Công": Tăng 50/75 điểm sát thương Phấn Toái "Thủ": Tăng 20 điểm cơ bản hộ giáp "Tốc": Tốc độ di chuyển cơ bản 400

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Đầu trận tăng <font color=yellow>Tấn*Xích Thố Bảo Mã[W]</font> gây rối loạn trận địa địch. <br/>• <font color=yellow>Phòng*Nộ Sư Kim Giáp[E]</font> có thể giảm sát thương, rất hữu ích. <br/>• <font color=yellow>Công*Thiên Kích[R]</font> là kỹ năng giữ người và diệt địch của Lữ Bố, nên tăng 1 cấp trước cấp 6. <br/>• <font color=yellow>Thiên Hạ Vô Địch[F]</font> rất hữu ích, sử dụng trong lúc truy sát hay chạy thoát thân.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 20 điểm tấn công

  _ TănG 5 điểm phòng thủ

  _ Cổ Hoặc(Chủ động)

  _ Khống chế một đơn vị không phải tướng và viễn cổ, không giới hạn số lượng, duy trì 1200 giây

  _ Hút máu (hiệu ứng)

  _ Mỗi lần tấn công hấp thu 15% sát thương chuyển hóa thành HP bản thân

  _ Hiệu quả hiệu ứng bị động, có thể cộng dồn với hiệu ứng phụ trợ

  _ Bảo vật lưu truyền trong quỷ giới, có thể xâm nhập vào não bộ để chi phối tư tưởng kẻ khác

 • Chức năng

  _ Tăng 18 điểm tấn công

  _ Tăng 10 điểm sức mạnh

  _ Ngự Ma Khu (Chủ động)

  _ Giúp người dùng miễn dịch pháp thuật không tiêu hao MP, duy trì 6 giây

  _ Khi đúc có truyền Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, là thần binh có uy lực đáng sợ

 • Chức năng

  _ Tăng 65 điểm tấn công

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phân Tán Tấn Công (Bị động)

  _ Trong phạm vi 225, phân tán 35% sát thương

  _ Tướng tầm xa không có hiệu quả phân tán

  _ Kiệt tác của Thiên Cơ Tộc, thao tác nhanh và sức sát thương cực mạnh

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tấn công

  _ Hiểm Kích (Bị động)

  _ Có tỷ lệ 22% gây sát thương 2.2 lần

  _ Song kiếm tuyệt thế của thời thượng cổ, có sức áp đảo mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa

 • Chức năng

  _ Tăng 25 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 200 điểm HP

  _ Tăng 150 điểm MP

  _ Sương Đông (Pháp Cầu)

  _ Tấn công tạo hiệu quả đóng băng, giảm 20%> tốc độ tấn công và 30% di chuyển của kẻ dịch, duy trì 2 giây

  _ Hiệu quả pháp cầu phụ trợ có thể cộng dồn với pháp cầu bị động

  _ Binh khí Ứng Long ưa thích, trên Trường Thương khắc hình rồng, thân tỏa hàn khí cực lạnh có thể băng phong kẻ địch

Tiểu sử tướng

Chiến quỷ Lữ Bố, anh dũng thiện chiến, võ nghệ thiên phú không ai sánh bằng, tay cầm "Phương Thiên Họa Kích, kích pháp xuất quỷ nhập thần, không những hóa giải chiêu thức kẻ địch, còn có thể phản kích ngay lập tức; "Nộ Sư Kim Giáp" mang trên người đao thương bất nhập, có thể phát ra sóng cộng hưởng với vũ khí địch, khiến chúng trọng thương; Lữ Bố còn có được linh hồn của chiến mã Xích Thố trong cơ thể, mỗi khi sử dụng sức mạnh sẽ khiến cho vạn quân phải dạt ra, tử thương vô số. Sự thiện chiến của ông còn khiến cho Tào Tháo không thể làm gì được, cuối cùng phải dùng độc kế để tiêu diệt Lữ Bố, có thể thấy được sự thần dũng của ông.

Top