Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Triệu Vân

Bạch Long Tướng Quân

Triệu Vân

Nhóm tướng: Nhanh Nhẹn

 • HP:507
 • MP:208
 • Tấn công:56-59
 • Sức mạnh:21
 • Phòng thủ:5.22
 • Nhanh nhẹn:23
 • Di chuyển:300
 • Trí lực:16
 • Tốc độ đánh:0.72
Độ khó:

Kỹ năng

 • Bàn Xà Thất Thương

  Xông về phía trước 400, gây sát thương cực lớn cho phe địch tại nơi đến, trữ lực 3 lần, mỗi lần trữ lực cần 12 giây

 • Bá Vương Thương Đột

  Tấn công cực mạnh 1 lần vào phe ta hoặc kẻ địch, đẩy lui cự ly 500, gây sát thương trong phạm vi 250 và choáng cho bất kỳ đơn vị nào trúng phải, phe ta không chịu ảnh hưởng

 • Chân*Triệu Gia Thương Pháp

  Có tỉ lệ 30% gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 180, đồng thời giảm 35% tốc độ di chuyển, duy trì 1 giây.

 • Thường Sơn Triệu Tử Long

  Bất luận chịu bất kỳ sát thương nào đều không thể đánh bại Triệu Vân (Ít nhất còn 1 HP), đồng thời tăng tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công, duy trì 5 giây. Hiệu quả sẽ không bị tịnh hóa

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

•<font color=yellow> Bàn Xà Thất Thương[W] </font> thuộc kỹ năng xung kích, sát thương cao, nên ưu tiên tăng tối đa. Về sau nên tăng tối đa<font color=yellow> Bá Vương Thương Đột[E] </font> , giúp tăng bộc phá chớp nhoáng. <br/> • <font color=yellow> Thường Sơn Triệu Tử Long[F] </font> tăng năng lực sinh tồn cực đại của Triệu Vân, thuộc nhóm kỹ năng tất yếu

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 20 điểm tấn công

  _ TănG 5 điểm phòng thủ

  _ Cổ Hoặc(Chủ động)

  _ Khống chế một đơn vị không phải tướng và viễn cổ, không giới hạn số lượng, duy trì 1200 giây

  _ Hút máu (hiệu ứng)

  _ Mỗi lần tấn công hấp thu 15% sát thương chuyển hóa thành HP bản thân

  _ Hiệu quả hiệu ứng bị động, có thể cộng dồn với hiệu ứng phụ trợ

  _ Bảo vật lưu truyền trong quỷ giới, có thể xâm nhập vào não bộ để chi phối tư tưởng kẻ khác

 • Chức năng

  _ Tăng 18 điểm tấn công

  _ Tăng 10 điểm sức mạnh

  _ Ngự Ma Khu (Chủ động)

  _ Giúp người dùng miễn dịch pháp thuật không tiêu hao MP, duy trì 6 giây

  _ Khi đúc có truyền Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, là thần binh có uy lực đáng sợ

 • Chức năng

  _ Tăng 65 điểm tấn công

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phân Tán Tấn Công (Bị động)

  _ Trong phạm vi 225, phân tán 35% sát thương

  _ Tướng tầm xa không có hiệu quả phân tán

  _ Kiệt tác của Thiên Cơ Tộc, thao tác nhanh và sức sát thương cực mạnh

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm tấn công

  _ Tăng 30 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 30 tốc độ tấn công

  _ Tăng 30 né tránh

  _ Thân đao dài 1 thước, khảm 7 viên đá quý theo Thiên Phạt Thất Tinh Trận, là vũ khí tuyệt diệu nhất thế giới

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tấn công

  _ Hiểm Kích (Bị động)

  _ Có tỷ lệ 22% gây sát thương 2.2 lần

  _ Song kiếm tuyệt thế của thời thượng cổ, có sức áp đảo mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa

Tiểu sử tướng

Triệu Vân, một trong ngũ hổ tướng Thục Hán, tay cầm "Huyền băng long thương", gan dạ vô cùng, thường một mình chọi trăm quân. Triệu Vân thương pháp cao cường, kỵ thuật tinh diệu, ung dung cưỡi ngựa trong mọi chiến trường hiểm ác. Triệu Vân sử dụng Triệu gia thương pháp có sức mạnh dời non lấp bể, dễ dàng đánh bại ngàn quân. Triệu Vân trải qua trăm trận chiến, cả đời cống hiến cho nhân tộc, rất được nhân hoàng Lưu Bị coi trọng, là một đại tướng quân rất được người đời tôn kính.

Top