Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Chúc Dung

Thích Mĩ Nhân

Chúc Dung

Nhóm tướng: Nhanh Nhẹn

 • HP:456
 • MP:208
 • Tấn công:43-52
 • Sức mạnh:18
 • Phòng thủ:5.5
 • Nhanh nhẹn:25
 • Di chuyển:300
 • Trí lực:16
 • Tốc độ đánh:0.74
Độ khó:

Kỹ năng

 • Ảo Ảnh Đột Tập

  Nhảy đến điểm chỉ định gây sát thương cho kẻ địch quanh phạm vi 450 Nếu dùng bản thể nhảy sẽ xuất hiện 1 phân thân tại vị trí cũ Nếu dùng phân thân nhảy, bản thể sẽ không di chuyển Phân Thân duy trì 2 giây

 • Linh Viêm Chú

  Vào trạng thái Viêm Chú, lập tức xóa tất cả trạng thái dị thường và tăng 15% tốc độ di chuyển, trạng thái Viêm Chú sẽ chịu 15% sát thương vượt mức

 • Hỏa Thỉ Nhẫn

  Tăng tấn công lần sau, mũi tên có thể xuyên qua kẻ địch trong cự li 600, và gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 150, mỗi lần xuyên qua sẽ giảm 20% sát thương Sát thương anh hùng tính hộ giáp

 • Thiên La Địa Võng

  Giam giữ phe địch trong phạm vi 350 khiến chúng không thể di chuyển, đồng thời gây sát thương liên tục

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• <font color=yellow>Ảo Ảnh Đột Tập[WE]</font> là kỹ năng chính, ưu tiên tăng cấp. <br/>• <font color=yellow>Hỏa Thỉ Nhẫn[T]</font> hiệu quả sát thương tập thể, tăng khả năng trên 1 tuyến, nên tăng. <br/>• <font color=yellow>Linh Viêm Chú[R]</font> đề nghị đầu trận tăng 1 cấp, xóa trạng thái bất lợi cho bản thân . <br/>• <font color=yellow>Thiên La Địa Võng[F]</font> thuộc kỹ năng không chế nhóm, nên tăng.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Phong Thỉ Trận(Bị động)

  _ Trong phạm vi 900 tăng 15% tấn công cơ bản cho đồng đội, tối đa tăng 500điểm tấn công

  _ Hạc Dực Trận (Bị động)

  _ Mỗi giây trong phạm vi 1100 tăng hồi phục 0.8 MP cho đồng đội

  _ Phương Viên Trận (Bị động)

  _ Trong phạm vi 1100 tăng 5 điểm hộ giáp cho đồng đội

  _ Nhạn Hình Trận (Bị động)

  _ Trong phạm vi 1100 xung quanh tăng 13% hấp huyết cho đồng đội

  _ Cờ nguyên soái, tăng sĩ khí cho binh sĩ, tăng năng lực chiến đấu

 • Chức năng

  _ Tăng 23 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 6 điểm trí lực

  _ Tăng 250 điểm HP

  _ Ảo Ảnh (Chủ động)

  _ Chế tạo 2 Ảo Ảnh, có tấn công bản thể 35%, chịu 300% sát thương, duy trì 18 giây

  _ Tiêu Ma (hiệu ứng)

  _ Mỗi lần tấn công tiêu hao 30 điểm pháp lực của bất kỳ 1 đơn vị, tạo nên sát thương ngang bằng

  _ Phân thân có thể loại bỏ tỷ lệ phần trăm sức tấn công*30 điểm MP tỷ lệ sức tấn công

  _ Hiệu quả hiệu ứng bị động có thể cộng dồng với hiệu ứng phụ trợ

  _ Hư hư thật thật khiến kẻ địch khó lường, từ đó tạo cơ hội giành thắng lợi

 • Chức năng

  _ Tăng 75 điểm tấn công

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Chiêu thức 1

  _ Lạc Đao Thức (Bị động)

  _ Có tỷ lệ 30% gây choáng trong 0.01 giây và cộng thêm 100 điểm sát thương

  _ Chiêu thức 2

  _ Phách Đao Thức (Bị động)

  _ Tướng cận chiến/tầm xa khi tấn công thường có tỷ lệ 18% gây choáng 1.2/0.7 giây cho mục tiêu, đồng thời cộng thêm 40 điểm sát thương

  _ Nhấp để đổi chiêu thức

  _ Thần binh tất cả đao khách đều muốn có, bá khí vô biên, trên khắc hình Thanh Long, dù trên tay người tầm thường cũng có thể phát huy tác dụng phi thường

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm tấn công

  _ Tăng 30 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 30 tốc độ tấn công

  _ Tăng 30 né tránh

  _ Thân đao dài 1 thước, khảm 7 viên đá quý theo Thiên Phạt Thất Tinh Trận, là vũ khí tuyệt diệu nhất thế giới

 • Chức năng

  _ Tăng 25 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 200 điểm HP

  _ Tăng 150 điểm MP

  _ Sương Đông (Pháp Cầu)

  _ Tấn công tạo hiệu quả đóng băng, giảm 20%> tốc độ tấn công và 30% di chuyển của kẻ dịch, duy trì 2 giây

  _ Hiệu quả pháp cầu phụ trợ có thể cộng dồn với pháp cầu bị động

  _ Binh khí Ứng Long ưa thích, trên Trường Thương khắc hình rồng, thân tỏa hàn khí cực lạnh có thể băng phong kẻ địch

Tiểu sử tướng

Chúc Dung, Man Vương chi hậu, hậu duệ Hỏa Thần. Thân hình nhẹ như chim én, có hỏa thần hộ thân bách độc bất xâm. Cô ta luyện thuật phi đao, bách phát bách trúng, truyền thuật hỏa thần vào trong đao, người trúng đao sẽ chết trong chớp mắt. Chúc Dung cùng Man Vương thống trị đất Nam Trung, yêu dân như con, được mọi người yêu mến.

Top