Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Triệu Thống

Tiểu Bạch Long

Triệu Thống

Nhóm tướng: Sức Mạnh

 • HP:592
 • MP:273
 • Tấn công:55-65
 • Sức mạnh:26
 • Phòng thủ:5.38
 • Nhanh nhẹn:17
 • Di chuyển:290
 • Trí lực:21
 • Tốc độ đánh:0.69
Độ khó:

Kỹ năng

 • Bạch Long Chiến Hồn

  Dùng với đồng đội có thể hồi phục HP, dùng với địch có thể gây sát thương Khi dùng kỹ năng, hy sinh HP bản thân ít.

 • Đơn Kỵ Cứu Chúa

  Tạo phòng hộ chiến khí trên người phe ta bất kỳ, có thể hấp thu sát thương và hủy trạng thái bất lợi, chiến khí bị phá hủy sẽ hấp thu tất cả sát thương phản xạ lên đơn vị phe địch trong phạm vi 500, duy trì 16 giây, hiệu quả chiến khí có thể cộng dồn

 • Triệu Gia Thương Pháp

  Mỗi lần tấn công sẽ khiến mục tiêu giảm tốc độ di chuyển tấn công, duy trì 2 giây Bất cứ đơn vị phe ta nào giảm tốc độ khi bị tấn công, cũng sẽ tăng tốc độ tấn công và di chuyển, duy trì 4 giây.

 • Phi Thường Dũng Cảm

  Triệu Thống dũng cảm phi thường, chuyển hóa tất cả sát thương chịu được thành HP, giải trừ tất cả hiệu quả phép thuật xấu (Nếu HP hiện tại của Triệu Thống nhỏ hơn 400 mà kỹ năng không nằm trong CD, thì kỹ năng sẽ tự động mở)

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Đầu trận chủ yếu tăng <font color=yellow> Bạch Long Chiến Hồn[W] </font> và <font color=yellow> Đơn Kỵ Cứu Chúa[E] </font> có thể bảo đảm đồng đội công thủ vẹn toàn; <br/> • Giữa trận tăng <font color=yellow> Triệu Gia Thương Pháp[R] </font> tối đa để giảm tốc độ di chuyển của địch; <font color=yellow> Phi Thường Dũng Cảm[F] </font>là kỹ năng trọng yếu nhất định phải tăng cấp khi có cơ hội

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Phong Thỉ Trận(Bị động)

  _ Trong phạm vi 900 tăng 15% tấn công cơ bản cho đồng đội, tối đa tăng 500điểm tấn công

  _ Hạc Dực Trận (Bị động)

  _ Mỗi giây trong phạm vi 1100 tăng hồi phục 0.8 MP cho đồng đội

  _ Phương Viên Trận (Bị động)

  _ Trong phạm vi 1100 tăng 5 điểm hộ giáp cho đồng đội

  _ Nhạn Hình Trận (Bị động)

  _ Trong phạm vi 1100 xung quanh tăng 13% hấp huyết cho đồng đội

  _ Cờ nguyên soái, tăng sĩ khí cho binh sĩ, tăng năng lực chiến đấu

 • Chức năng

  _ Tăng 60 điểm tấn công

  _ Tăng 8 điểm phòng thủ

  _ Chước Viêm|(Bị động)

  _ Trong phạm vi 575 mỗi giây gây 40 điểm sát thương cho kẻ địch|

  _ Hình dáng tựa vuốt sư tử dũng mãnh, tạo từ Hỏa Huyền Tinh Thạch, tỏa nhiệt thiêu đốt kẻ địch xung quanh

 • Chức năng

  _ Tăng 35 điểm sức mạnh

  _ Tăng 300 điểm HP

  _ Tăng 15 điểm hồi phục MP/giây

  _ Khiên do Điện Hỗn thời thượng cổ chế tạo phỏng theo thánh thú Huyền Vũ, nguyên liệu khác thường, tràn đầy chân khí và sức sống

 • Chức năng

  _ Tăng 10 điểm phòng thủ

  _ Tăng 40% tốc độ tấn công

  _ Phương Viên Trận (Bị động)

  _ Tăng 5 điểm phòng thủ của đồng đội trong phạm vi xung quanh 900

  _ Xung Ách Trận (Bị động)

  _ Giảm 5 điểm phòng thủ của phe địch trong phạm vi 900

  _ Lang Nha Trận (Bị động)

  _ Tăng 15% tốc độ tấn công của đồng đội trong phạm vi xung quanh 900

  _ Thần giáp do thợ rèn thượng cổ Uy Linh tạo ra dưới Hổ Báo Tuyền, khả năng phòng hộ cực tốt, đồng thời tăng tốc độ tấn công

 • Chức năng

  _ Tăng 70 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 24 điểm tấn công

  _ Dung Hợp (Chủ động)

  _ Tăng 10% tốc độ di chuyển, duy trì 6 giây, có thể xuyên tất cả đơn vị, ngoài trang trí kiến trúc, thi triển hoặc dùng vật phẩm sẽ dừng trạng thái này

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày đúc từ thủy tinh, có thể dung hợp với vạn vật xung quanh

 • Chức năng

  _ Tăng 20 điểm sức mạnh

  _ Tăng 20 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 20 điểm lực tấn công

  _ Tăng 12% tốc độ di chuyển

  _ Tăng 15% tốc độ tấn công

  _ Tàn Phế (Bị động)

  _ Khi tấn công có 15% xác suất khiến mục tiêu Tàn Phế, giảm 20% tốc độ di chuyển và 35% tốc độ tấn công của mục tiêu, duy trì 4 giây

  _ Di chuyển và tốc độ tấn công được tăng không thể cộng dồn với vũ khí khác

  _ Các thợ rèn trong Liên Minh Tam Quốc phát hiện, chỉ cần đưa một loại tinh nguyên huyễn hóa từ tiên đơn thần kỳ vào Song Cổ Kiếm, sẽ khiến ma lực của kiếm tăng mạnh, chẳng mấy chốc kỹ thuật này đã truyền khắp đại lục

Tiểu sử tướng

Triệu Thống, con trai Ngũ hổ tướng Thục Hán-Triệu Vân, nhiều lần theo cha đánh Ma tộc, chính trực dũng mãnh, giỏi võ. Có Thần binh "Bạch Long Băng Thương", kết hợp Thương pháp lợi hại của Triệu gia khiến kẻ địch không kịp trở tay đã đầu lìa khỏi cổ; tạo chướng khí vô hình, bảo vệ bản thân không bị sát thương, đồng thời hấp thu sát thương rồi dùng để trị liệu. Gan dạ hơn người, lập nhiều công lớn cho Thục quốc.

Top