Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Mã Tắc

Tiểu Gia Cát

Mã Tắc

Nhóm tướng: Trí Lực

 • HP:473
 • MP:338
 • Tấn công:46-52
 • Sức mạnh:19
 • Phòng thủ:3.1
 • Nhanh nhẹn:15
 • Di chuyển:280
 • Trí lực:26
 • Tốc độ đánh:0.68
Độ khó:

Kỹ năng

 • Cực Quang Ba Động

  Thi triển Huyền Quang Bộc Phá trong khu vực mục tiêu, khiến kẻ địch chịu sát thương

 • Quang Liệt Đạn

  Triệu hồi Huyền Quang Tinh nguyên, khiến tất cả địch trong phạm vi chỉ định chịu sát thương và choáng 2 giây Sau khi phóng 0.5 giây sẽ gây hiệu quả

 • Hỗn Nguyên Cầu

  Cách một khoảng thời gian hoặc thi triển 1 lần kỹ năng có thể trữ 1 Hỗn Nguyên Cầu, mỗi Hỗn Nguyên Cầu có thể tăng 3% tốc độ di chuyển, Hỗn Nguyên Cầu tối đa có thể trữ 5 Tiêu hao 5 Hỗn Nguyên Cầu có thể di chuyển nhanh đến vị trí chỉ định

 • Huyền Quang Kích Xạ

  Bắn 2 lần, mỗi lần bắn 3 Huyền Quang, giãn cách 0.8 giây, sau đó bắn tiếp 3 Huyền Quang đơn Gây sát thương cho kẻ địch,góc độ bắn lấy chính diện anh hùng làm chuẩn

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Đầu trận<font color=yellow> Cực Quang Ba Động[W] </font> và<font color=yellow> Quang Liệt Đạn[E] </font> gây sát thương cực cao và nhanh. <br/> • <font color=yellow> Hỗn Nguyên Cầu[R] </font> nên tăng 1 cấp để thoát thân và truy sát. <br/> • <font color=yellow> Huyền Quang Kích Xạ[F] </font>thi triển chính xác có thể đem lại hiệu quả cao, nên kịp thời tăng cấp.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 9 điểm tấn công

  _ Tăng 3 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm trí lực

  _ Hồng Viêm Xung Kích (Chủ động)

  _ Gây 400 sát thương cho mục tiêu|

  _ Mua Hồng Viêm Trượng Quyển thăng cấp, có thể thăng cấp 4 lần

  _ Tộc trưởng Hỏa Thần đã nạp pháp lực Hồng Viêm vào pháp trượng, đây là báu vật của tộc Hỏa Thần

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phủ Định Pháp Thuật (Bị động)

  _ Chặn pháp thuật có mục tiêu 1 lần

  _ Mảnh Hồng Long Lân cực lớn được đúc thành hộ giáp cao cấp, giúp người dùng chặn sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 25 điểm trí lực

  _ Tăng 150 hồi phục MP

  _ Yêu Pháp (Chủ động)

  _ Biến địch thành lợn con, duy trì 305 giây

  _ Pháp trượng có xương động vật tế thần, có khả năng trừ tà ác và biến kẻ địch thành lợn con

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tốc độ di chuyển

  _ Di Chuyển Nhanh (Chủ động)

  _ Truyền tống nhanh đến mục tiêu, cự ly truyền tống tối thiểu 0, cự ly truyền tống tối đa 1200

  _ Khi điểm thi triển lớn hơn cự ly tối đa chỉ có thể di chuyển nhanh đến cự ly 1000

  _ Trong 3 giây không bị người chơi khác sát thương mới có thể dùng

  _ Tăng tốc độ di chuyển, không thể dùng chung với vật phẩm loại giày

  _ Phòng điện xung quanh, tăng nhanh tốc độ của người dùng

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

 • Chức năng

  _ Tăng 16 điểm tất cả thuộc tính

  _ Giảm 20% thời gian chờ kỹ năng

  _ Bỏ qua 40% kháng pháp thuật của mục tiêu

  _ Hiệu quả bỏ qua pháp thuật kháng tính không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Giảm thời gian chờ kỹ năng không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Vật phẩm đã đạt cấp tối đa

  _ Chư Hầu Quan Ấn xuất thân từ Lạc Dương, khiến người đeo tăng thêm ma lực

Tiểu sử tướng

Mã Tắc, thần toán Thiên Cơ, môn sinh đắc ý của Gia Cát Lượng, trong người mang dòng máu thuần Thiên Cơ. Mã Tắc tư chất lanh lợi, sớm đã lĩnh ngộ được thuật Thiên cơ huyền quang. Thuật đắc ý nhất là Huyền quang kích xạ, vô số huyền quang bắn vào kẻ địch. Mã Tắc phụng mệnh Gia Cát thừa tướng, tận trung với Tây Thục, lập nhiều chiến công, nhưng chỉ có nữ nhi La Lợi mới là niềm vui thật sự của anh ta.

Top