Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Ngụy Diên

Anh Hùng Hết Thời

Ngụy Diên

Nhóm tướng: Sức Mạnh

 • HP:575
 • MP:208
 • Tấn công:46-56
 • Sức mạnh:25
 • Phòng thủ:3.68
 • Nhanh nhẹn:12
 • Di chuyển:300
 • Trí lực:16
 • Tốc độ đánh:0.66
Độ khó:

Kỹ năng

 • Toái Địa Đao

  Làm nát đường đi theo phạm vi đường thẳng, gây sát thương và choáng cho địch bị ảnh hưởng Không thể đi qua đường nát, hiệu quả duy trì 8 giây

 • Ma Chi Lực

  Sau khi kích hoạt, tăng sức tấn công thường, duy trì 14 giây Sau khi tấn công thường, hiệu quả Ma Chi Lực biến mất Hiệu quả có thể cộng dồn

 • Khoái Đao Chấn

  Khi thi triển phát ra đao khí trong phạm vi 280, gây sát thương và làm choáng

 • Thiên Địa Phong Ma Đao

  Phát tán đao khí ra xung quanh gây sát thương địch, đao khí có thể phản xạ giữa phe địch, mỗi lần phản xạ gây sát thương lớn hơn, chỉ phản xạ 1 lần, tối đa phản xạ trong 14 đơn vị.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• <font color=yellow>Toái Địa Đao[W] </font> là kỹ năng tấn công và khống chế chủ lực nên được ưu tiên tăng trước; Đầu trận, chỉ nên tăng 1 cấp <font color=yellow>Ma Chi Lực[E] </font> vì nếu không có <font color=yellow>Khoái Đao Chấn[R] </font> hỗ trợ thì công dụng của kỹ năng này không nhiều; <font color=yellow> Thiên Địa Phong Ma Đao[F] </font> gây sát thương cao trong đoàn chiến, cần phải tăng cấp ngay.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phủ Định Pháp Thuật (Bị động)

  _ Chặn pháp thuật có mục tiêu 1 lần

  _ Mảnh Hồng Long Lân cực lớn được đúc thành hộ giáp cao cấp, giúp người dùng chặn sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 40 điểm tấn công

  _ Tăng 5 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 200 hồi phục MP

  _ Tạo Mới (Chủ động)

  _ Kết thúc quy trình thời gian chờ kỹ năng và tất cả vật phẩm (Không gồm Thống Soái Ấn của bản thân)

  _ Ấn tướng soái, có thể phát hiệu lệnh cho 3 quân

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm trí lực

  _ Tăng 15 điểm phòng thủ Hàn Nộ Sương Lang(Chủ động) Hàn Nộ Sương Lang gây 200 điểm sát thương, giảm 40% tốc độ di chuyển cho phe địch trong phạm vi 750 và có chức năng hiện hình, duy trì 4 giây

  _ Hàn Băng Trận (Bị động) Giảm 25% tốc độ tấn công của phe địch trong phạm vi 1000 Bảo giáp do Băng Thần cổ đại dùng Thiên Niên Huyền Băng tạo ra, có khả năng phòng hộ siêu việt và hiệu quả băng đông cực hàn.

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tốc độ di chuyển

  _ Di Chuyển Nhanh (Chủ động)

  _ Truyền tống nhanh đến mục tiêu, cự ly truyền tống tối thiểu 0, cự ly truyền tống tối đa 1200

  _ Khi điểm thi triển lớn hơn cự ly tối đa chỉ có thể di chuyển nhanh đến cự ly 1000

  _ Trong 3 giây không bị người chơi khác sát thương mới có thể dùng

  _ Tăng tốc độ di chuyển, không thể dùng chung với vật phẩm loại giày

  _ Phòng điện xung quanh, tăng nhanh tốc độ của người dùng

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

 • Chức năng

  _ Tăng 16 điểm tất cả thuộc tính

  _ Giảm 20% thời gian chờ kỹ năng

  _ Bỏ qua 40% kháng pháp thuật của mục tiêu

  _ Hiệu quả bỏ qua pháp thuật kháng tính không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Giảm thời gian chờ kỹ năng không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Vật phẩm đã đạt cấp tối đa

  _ Chư Hầu Quan Ấn xuất thân từ Lạc Dương, khiến người đeo tăng thêm ma lực

Tiểu sử tướng

Ngụy Diên, một trong những mãnh tướng của Thục quốc. Có huyết thống Ma tộc, tả xung hữu đột nơi chiến trường; Phong Ma Đao Pháp có thể làm long trời lở đất. Tương truyền phía sau đầu Ngụy Diên có xương lõm, bị nhiều tướng lĩnh phản đối khi vào Thục, nhưng do lập nhiều công lớn, nên rất được Lưu Bị trọng dụng, trở thành nhân vật kiệt xuất của Thục Hán.

Top