Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Pháp Chính

Thục Xuyên Địa Học Gia

Pháp Chính

Nhóm tướng: Sức Mạnh

 • HP:660
 • MP:221
 • Tấn công:59-67
 • Sức mạnh:30
 • Phòng thủ:4.10
 • Nhanh nhẹn:15
 • Di chuyển:300
 • Trí lực:17
 • Tốc độ đánh:0.68
Độ khó:

Kỹ năng

 • Độn Giáp Thư*Linh

  Tạo 1 Thụ Linh trên cây cối, nhận được tầm nhìn trong phạm vi 500, Thụ Linh không có chức năng Hiện Hình|nTướng phe ta trang tầm nhìn Thụ Linh bất kỳ lúc nào cũng đều vào trạng thái Ẩn Thân sau 2 giây Tướng phe ta trang tầm nhìn Thụ Linh sẽ hồi phục HP nhanh

 • Độn Giáp Thư*Thông

  Giảm <24% tốc độ di chuyển mục tiêu và duy trì sát thương, HP giảm sẽ chuyển sang cho phe ta xung quanh, duy trì 4 giây

 • Độn Giáp Thư*Thuẫn

  Tăng điểm phòng thủ anh hùng phe ta và giảm thời duy trì hiệu quả bất lợi

 • Độn Giáp Thư*Phong

  Quấn lấy phe địch xung quanh, khiến họ bị sát thương liên tục, đồng thời không thể tấn công và di chuyển, duy trì 2.5/3 giây Có thể gián đoạn thi triển kỹ năng, nhưng không thể cấm chú

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Đầu trận tăng cấp <font color=yellow>Độn Giáp Thư*Linh[W] </font> sẽ có được ưu thế về tầm nhìn, đồng thời giúp đồng đội ẩn thân trong khu vực chỉ định và hồi phục HP <br/> • Tăng<font color=yellow> Độn Giáp Thư*Thuẫn[R] </font> tối đa để tăng hiệu quả phòng thủ cho tướng phe mình <br/> • <font color=yellow>Độn Giáp Thư*Phong[F] </font> là kỹ năng trọng yếu, cần tăng cấp ngay khi có cơ hội

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 40 điểm tấn công

  _ Tăng 5 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 200 hồi phục MP

  _ Tạo Mới (Chủ động)

  _ Kết thúc quy trình thời gian chờ kỹ năng và tất cả vật phẩm (Không gồm Thống Soái Ấn của bản thân)

  _ Ấn tướng soái, có thể phát hiệu lệnh cho 3 quân

 • Chức năng

  _ Tăng 35 điểm sức mạnh

  _ Tăng 300 điểm HP

  _ Tăng 15 điểm hồi phục MP/giây

  _ Khiên do Điện Hỗn thời thượng cổ chế tạo phỏng theo thánh thú Huyền Vũ, nguyên liệu khác thường, tràn đầy chân khí và sức sống

 • Chức năng

  _ Tăng 10 điểm phòng thủ

  _ Tăng 40% tốc độ tấn công

  _ Phương Viên Trận (Bị động)

  _ Tăng 5 điểm phòng thủ của đồng đội trong phạm vi xung quanh 900

  _ Xung Ách Trận (Bị động)

  _ Giảm 5 điểm phòng thủ của phe địch trong phạm vi 900

  _ Lang Nha Trận (Bị động)

  _ Tăng 15% tốc độ tấn công của đồng đội trong phạm vi xung quanh 900

  _ Thần giáp do thợ rèn thượng cổ Uy Linh tạo ra dưới Hổ Báo Tuyền, khả năng phòng hộ cực tốt, đồng thời tăng tốc độ tấn công

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tốc độ di chuyển

  _ Di Chuyển Nhanh (Chủ động)

  _ Truyền tống nhanh đến mục tiêu, cự ly truyền tống tối thiểu 0, cự ly truyền tống tối đa 1200

  _ Khi điểm thi triển lớn hơn cự ly tối đa chỉ có thể di chuyển nhanh đến cự ly 1000

  _ Trong 3 giây không bị người chơi khác sát thương mới có thể dùng

  _ Tăng tốc độ di chuyển, không thể dùng chung với vật phẩm loại giày

  _ Phòng điện xung quanh, tăng nhanh tốc độ của người dùng

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

 • Chức năng

  _ Tăng 16 điểm tất cả thuộc tính

  _ Giảm 20% thời gian chờ kỹ năng

  _ Bỏ qua 40% kháng pháp thuật của mục tiêu

  _ Hiệu quả bỏ qua pháp thuật kháng tính không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Giảm thời gian chờ kỹ năng không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Vật phẩm đã đạt cấp tối đa

  _ Chư Hầu Quan Ấn xuất thân từ Lạc Dương, khiến người đeo tăng thêm ma lực

Tiểu sử tướng

Pháp Chính, hiến nhiều kế sách cho Thục quốc, rất được Lưu Bị tin tưởng. Pháp thuật cao cường, nghe được tiếng cây cỏ, không những có thể nhập vào cây, khiến kẻ địch khó phát hiện, mà còn mọc mắt trên ngọn cây, quan sát tình hình địch; Thiên thư giúp phe mình có độn giáp hộ thể, chữa lành vết thương; Pháp Chính có sức mạnh của tự nhiên, có thể kêu gọi vạn vật, ngàn vạn dây leo theo lệnh của ông từ kẽ đất chui lên, bao vây kẻ địch, nhờ đó nắm được chiến cuộc và giành phần thắng.

Top