Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Bộ Uyển

Băng Phong Thánh Nữ

Bộ Uyển

Nhóm tướng: Nhanh Nhẹn

 • HP:473
 • MP:195
 • Tấn công:47-49
 • Sức mạnh:19
 • Phòng thủ:5.08
 • Nhanh nhẹn:22
 • Di chuyển:290
 • Trí lực:15
 • Tốc độ đánh:0.72
Độ khó:

Kỹ năng

 • Phá Băng Thỉ

  Bắn tên gây sát thương cho kẻ địch, tên bay xa nhất 2500, cự li càng xa sát thương càng cao. Mỗi tên giảm mục tiêu 10% tốc độ di chuyển, duy trì 3 giây, hiệu quả có thể cộng dồn. Cộng dồn nhiều nhất 3, có thể kèm theo Bẫy Sương Hàn.

 • Bẫy Sương Hàn

  Đặt 1 Bẫy, sau 1 giây khởi động, khi phe địch va phải sẽ phát nổ, giảm 35% tốc độ di chuyển của kẻ địch trong phạm vi nhất định, duy trì 4 giây.

 • Tật Phong

  Khi chiến đấu tăng tốc độ tấn công, thoát chiến đấu 3 giây tăng tốc độ di chuyển.

 • Băng Phong Ly Thương

  Cứ cách một khoảng thời gian, khi tốc độ di chuyển lớn hơn mục tiêu thì tấn công thường gây sát thương thêm lên đơn vị phe địch trong phạm vi 350, đồng thời khiến chúng choáng 0.01 giây. Nếu không sẽ gây hiệu quả choáng lên chúng, duy trì 1.75 giây. Sát thương anh hùng, tính phòng thủ.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• <font color=yellow>Phá Băng Thỉ[W]</font> sát thương tốt, nên tăng tối đa. <br/>• <font color=yellow>Bẫy Sương Hàn[E]</font> đầu trận nên tăng 1 cấp. <br/>• <font color=yellow>Tật Phong[R]</font> tăng mạnh sát thương chiêu cuối, cũng có thể tăng tấn công vật lý. <br/>• <font color=yellow>Băng Phong Ly Thương[F]</font> dứt điểm và diệt địch rất tốt, nên tăng

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 23 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 6 điểm trí lực

  _ Tăng 250 điểm HP

  _ Ảo Ảnh (Chủ động)

  _ Chế tạo 2 Ảo Ảnh, có tấn công bản thể 35%, chịu 300% sát thương, duy trì 18 giây

  _ Tiêu Ma (hiệu ứng)

  _ Mỗi lần tấn công tiêu hao 30 điểm pháp lực của bất kỳ 1 đơn vị, tạo nên sát thương ngang bằng

  _ Phân thân có thể loại bỏ tỷ lệ phần trăm sức tấn công*30 điểm MP tỷ lệ sức tấn công

  _ Hiệu quả hiệu ứng bị động có thể cộng dồng với hiệu ứng phụ trợ

  _ Hư hư thật thật khiến kẻ địch khó lường, từ đó tạo cơ hội giành thắng lợi

 • Chức năng

  _ Tăng 18 điểm tấn công

  _ Tăng 10 điểm sức mạnh

  _ Ngự Ma Khu (Chủ động)

  _ Giúp người dùng miễn dịch pháp thuật không tiêu hao MP, duy trì 6 giây

  _ Khi đúc có truyền Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, là thần binh có uy lực đáng sợ

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm tấn công

  _ Tăng 30 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 30 tốc độ tấn công

  _ Tăng 30 né tránh

  _ Thân đao dài 1 thước, khảm 7 viên đá quý theo Thiên Phạt Thất Tinh Trận, là vũ khí tuyệt diệu nhất thế giới

 • Chức năng

  _ Tăng 20 điểm sức mạnh

  _ Tăng 20 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 20 điểm lực tấn công

  _ Tăng 12% tốc độ di chuyển

  _ Tăng 15% tốc độ tấn công

  _ Tàn Phế (Bị động)

  _ Khi tấn công có 15% xác suất khiến mục tiêu Tàn Phế, giảm 20% tốc độ di chuyển và 35% tốc độ tấn công của mục tiêu, duy trì 4 giây

  _ Di chuyển và tốc độ tấn công được tăng không thể cộng dồn với vũ khí khác

  _ Các thợ rèn trong Liên Minh Tam Quốc phát hiện, chỉ cần đưa một loại tinh nguyên huyễn hóa từ tiên đơn thần kỳ vào Song Cổ Kiếm, sẽ khiến ma lực của kiếm tăng mạnh, chẳng mấy chốc kỹ thuật này đã truyền khắp đại lục

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Bộ Uyển,tên thật Luyện Sư, vợ của Tôn Quyền, là thánh nữ băng thành Lô Giang. Bộ Uyển tiễn pháp tinh diệu, có thể gọi cột băng tấn công địch. Băng Nhẫn Thú là vật cưỡi của Bộ Uyển, hành động nhanh nhẹn. Bộ Uyển võ nghệ siêu quân, kỵ thuật tinh diệu, ôn hòa hiền diệu, là thần giới đệ nhất thiên hậu.

Top