Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Hoành

Hắc Bào Vu Sư

Trương Hoành

Nhóm tướng: Trí Lực

 • HP:473
 • MP:338
 • Tấn công:45-53
 • Sức mạnh:19
 • Phòng thủ:2.24
 • Nhanh nhẹn:16
 • Di chuyển:315
 • Trí lực:26
 • Tốc độ đánh:0.68
Độ khó:

Kỹ năng

 • Hắc Linh Bộc Phá

  Thi triển Hắc Linh Bộc Phá trong phạm vi mục tiêu, gây sát thương cho tất cả phe địch|n Kỹ năng hiệu quả sau 0.5 giây thi triển.

 • Ngôn Linh Không Gian

  Khiến mục tiêu miễn nhiễm sát thương vật lý, không thể sử dụng tấn công vật lý, giảm 50% tốc độ di chuyển, sát thương kỹ năng chịu phải hiện tại tăng 44%.

 • Cổ Chú Ngôn Linh

  Triệu hồi 1 Ngôn Linh Cầu, liêc tục giảm MP địch trong phạm vi 700, khi địch dùng kỹ năng sẽ bị Ngôn Linh Cầu sát thương, duy trì 25 giây. Sau khi gây 2500 điểm sát thương tự động biến mất.

 • Rút Linh Hồn

  Hấp thụ HP và MP của địch cho bản thân, duy trì 9 giây. Khi khoảng cách mục tiêu và bản thân lớn hơn 800, hiệu quả kỹ năng sẽ bị gián đoạn. Cần duy trì thi triển.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

•<font color=yellow> Hắc Linh Bộc Phá[W] </font>có thời gian chờ cực ngắn, liên tục thi triển để phá tháp phòng thủ, đầu trận có thể tăng tối đa <br/> • Nếu pháp sư phe định nhiều, có thể sớm tăng cấp <font color=yellow> Cổ Chú Ngôn Linh[R] </font> <br/> • <font color=yellow> Ngôn Linh Không Gian[E] </font>có thể dùng làm kỹ năng khống chế, hãy tăng cấp khi tướng phe địch yếu

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 5 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 5 điểm phòng thủ

  _ Hoạt Lực (Chủ động)

  _ Hồi phục điểm sinh lực cho đơn vị đồng đội trong phạm vi 700, hồi phục 250 điểm sinh lực và tăng 5 điểm phòng thủ, duy trì 25 giây

  _ Hiệu quả hồi phục sinh mệnh trong 25 giây không thể nhận lại

  _ fHuyền Tương Trận (Bị động)

  _ Tăng điểm HP hồi phục cho đồng đội trong phạm vi 500, tăng 3 điểm HP hồi phục/giây

  _ Cờ Đại Tướng, có thể hỗ trợ bảo vệ cho đồng đội xung quanh, nâng tinh thần chiến đấu

 • Chức năng

  _ Tăng 250 HP

  _ Tăng 5 hồi phục HP/giây

  _ Có tỷ lệ 65% chặn 40 điểm tấn công thường

  _ Tướng cận chiến chặn thêm 15 điểm tấn công thường tầm xa

  _ Khiên đại tướng thích dùng, khi chiến đấu giúp giảm đa số sát thương

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phủ Định Pháp Thuật (Bị động)

  _ Chặn pháp thuật có mục tiêu 1 lần

  _ Mảnh Hồng Long Lân cực lớn được đúc thành hộ giáp cao cấp, giúp người dùng chặn sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 25 điểm trí lực

  _ Tăng 150 hồi phục MP

  _ Yêu Pháp (Chủ động)

  _ Biến địch thành lợn con, duy trì 305 giây

  _ Pháp trượng có xương động vật tế thần, có khả năng trừ tà ác và biến kẻ địch thành lợn con

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Trương Hoành, vu sư Hắc bào Thần tộc, từng cùng Trương Chiêu ẩn cư trên núi, được Tôn Sách mời xuống giúp Thần tộc tạo đại nghiệp. Pháp lực cao thâm, nắm giữ Hắc Ngôn Linh Thuật mạnh nhất thiên hạ, có thể hút hết tinh khí kẻ địch, giúp ông bất bại. Hắc Ngôn Linh Phù Thuật bí hiểm, có thể khiến cơ thể kẻ địch trở nên yếu ớt rồi đi đến tử vong.

Top