Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Tư Mã Chiêu

Minh Giới Tiểu Tư Mã

Tư Mã Chiêu

Nhóm tướng: Trí Lực

 • HP:456
 • MP:338
 • Tấn công:45-51
 • Sức mạnh:18
 • Phòng thủ:1.24
 • Nhanh nhẹn:16
 • Di chuyển:300
 • Trí lực:26
 • Tốc độ đánh:0.68
Độ khó:

Kỹ năng

 • Quỷ Phệ

  Triệu hồi Quỷ Phệ, gây sát thương cho kẻ địch trên đường thẳng và gây choáng 1.5 giây.

 • Minh Giới Oán Linh

  Gọi Oán Linh, sau 0.8 giây gây sát thương cho phe địch, chỉ gây ra 30% sát thương cho kiến trúc.

 • Tử Chương Pháp

  Tấn công thường khiến mục tiêu chịu sát thương liên tục trong 3 giây.

 • Tâm Tư Mã Chiêu

  Tụ khí 2 giây và triệu hồi Cự Oán Linh, gây sát thương và choáng 2 giây cho kẻ địch trong phạm vi chỉ định. Phe địch không thể thấy ấn ký.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• <font color=yellow> Quỷ Phệ[W] </font> gây choáng trong phạm vi khá rộng, nên tăng tối đa. <br/> • <font color=yellow> Minh Giới Oán Linh[E] </font> sát thương rất tốt, đầu trận có thể cùng Quỷ Phệ[W] đối điểm. <br/> • <font color=yellow> Tâm Tư Mã Chiêu[F] </font> nên chọn, có thể thăng cấp sau khi <font color=yellow>Quỷ Phệ[W] </font> <font color=yellow>Minh Giới Oán Linh[E] </font> đầy cấp

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phủ Định Pháp Thuật (Bị động)

  _ Chặn pháp thuật có mục tiêu 1 lần

  _ Mảnh Hồng Long Lân cực lớn được đúc thành hộ giáp cao cấp, giúp người dùng chặn sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 25 điểm trí lực

  _ Tăng 150 hồi phục MP

  _ Yêu Pháp (Chủ động)

  _ Biến địch thành lợn con, duy trì 305 giây

  _ Pháp trượng có xương động vật tế thần, có khả năng trừ tà ác và biến kẻ địch thành lợn con

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm trí lực

  _ Tăng 15 điểm phòng thủ Hàn Nộ Sương Lang(Chủ động) Hàn Nộ Sương Lang gây 200 điểm sát thương, giảm 40% tốc độ di chuyển cho phe địch trong phạm vi 750 và có chức năng hiện hình, duy trì 4 giây

  _ Hàn Băng Trận (Bị động) Giảm 25% tốc độ tấn công của phe địch trong phạm vi 1000 Bảo giáp do Băng Thần cổ đại dùng Thiên Niên Huyền Băng tạo ra, có khả năng phòng hộ siêu việt và hiệu quả băng đông cực hàn.

 • Chức năng

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 4 điểm tất cả thuộc tính

  _ Thưởng (Bị động)

  _ Trong phạm vi 1000 tiêu diệt hoặc trợ công diệt tướng địch có thể nhận được (30>+Cấp đối phương*3) Vàng

  _ Trang bị duy nhất

  _ Theo sách cổ ghi chép, hộ phù này hấp thụ tinh phách của chủ nhân, đang bị mọi người săn tìm

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Tư Mã Chiêu, con của Tư Mã Ý, từ nhỏ đã vượt ải thí luyện địa ngục, được thân bất tử. Tư Mã Chiêu cùng đội với nộ linh, chỉ cần vung tay là nộ linh bao vây quân địch, và anh ta cũng bầu bạn với tử thần, chỉ cần anh ta lẩm nhẩm là tử thần giáng lâm, mang theo vô số sinh mạng. Tư Mã Chiêu và phụ thân mưu cướp ngôi Tào Ngụy đã lâu, nay tâm địa đã rõ ràng, phàm giới sắp rơi vào tay anh ta rồi.

Top