Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

My Trúc

Hỏa Thần Quyến Luyến

My Trúc

Nhóm tướng: Trí Lực

 • HP:456
 • MP:286
 • Tấn công:42-48
 • Sức mạnh:18
 • Phòng thủ:2.10
 • Nhanh nhẹn:15
 • Di chuyển:290
 • Trí lực:22
 • Tốc độ đánh:0.68
Độ khó:

Kỹ năng

 • Phong Hỏa Đằng Không

  Đốt cháy phe địch trên đường thẳng và hất chúng lên, khi tiếp đất sẽ bị choáng 1 khoảng ngắn.

 • Điểm Thạch Thành Kim

  Biến 1 quân địch thành vàng, tốc độ di chuyển giảm, đồng thời không thể tấn công, dùng vật phẩm và kỹ năng, chỉ có kỹ năng bị động.

 • Hấp Thu Trí Tuệ

  Hút MP phe địch, hoặc truyền MP cho đồng đội phe ta, duy trì 5 giây. Khi khoảng cách của bản thân và mục tiêu lớn hơn 800, hiệu quả duy trì bị gián đoạn. Cần duy trì đánh phép.

 • Hỏa Thần Kiếp

  Gây sát thương nghiêm trọng đối với mục tiêu trong nháy mắt.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

•<font color=yellow> Phong Hỏa Đằng Không[W] </font>gây sát thương và khống chế ổn định nên được tăng trước; <br/> •<font color=yellow> Điểm Thạch Thành Kim[E] </font> làm cho lực khống chế mạnh cũng nên tăng trước; <br/> • <font color=yellow>Hấp Thu Trí Tuệ[R] </font> có thể tăng MP tướng nên hãy nhanh tăng cấp; <br/> • <font color=yellow>Hỏa Thần Kiếp[F] </font> nên sớm tăng cấp để truy sát tướng còn ít HP

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 9 điểm tấn công

  _ Tăng 3 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm trí lực

  _ Hồng Viêm Xung Kích (Chủ động)

  _ Gây 400 sát thương cho mục tiêu|

  _ Mua Hồng Viêm Trượng Quyển thăng cấp, có thể thăng cấp 4 lần

  _ Tộc trưởng Hỏa Thần đã nạp pháp lực Hồng Viêm vào pháp trượng, đây là báu vật của tộc Hỏa Thần

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phủ Định Pháp Thuật (Bị động)

  _ Chặn pháp thuật có mục tiêu 1 lần

  _ Mảnh Hồng Long Lân cực lớn được đúc thành hộ giáp cao cấp, giúp người dùng chặn sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 25 điểm trí lực

  _ Tăng 150 hồi phục MP

  _ Yêu Pháp (Chủ động)

  _ Biến địch thành lợn con, duy trì 305 giây

  _ Pháp trượng có xương động vật tế thần, có khả năng trừ tà ác và biến kẻ địch thành lợn con

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tốc độ di chuyển

  _ Di Chuyển Nhanh (Chủ động)

  _ Truyền tống nhanh đến mục tiêu, cự ly truyền tống tối thiểu 0, cự ly truyền tống tối đa 1200

  _ Khi điểm thi triển lớn hơn cự ly tối đa chỉ có thể di chuyển nhanh đến cự ly 1000

  _ Trong 3 giây không bị người chơi khác sát thương mới có thể dùng

  _ Tăng tốc độ di chuyển, không thể dùng chung với vật phẩm loại giày

  _ Phòng điện xung quanh, tăng nhanh tốc độ của người dùng

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

 • Chức năng

  _ Tăng 16 điểm tất cả thuộc tính

  _ Giảm 20% thời gian chờ kỹ năng

  _ Bỏ qua 40% kháng pháp thuật của mục tiêu

  _ Hiệu quả bỏ qua pháp thuật kháng tính không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Giảm thời gian chờ kỹ năng không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Vật phẩm đã đạt cấp tối đa

  _ Chư Hầu Quan Ấn xuất thân từ Lạc Dương, khiến người đeo tăng thêm ma lực

Tiểu sử tướng

Mi Trúc, hậu duệ phú thương Mi tộc, được Hỏa thần bảo vệ. Hỏa thần có khả năng khống chế lửa, có thể tạo thành lốc xoáy lửa, thiêu cháy ngàn vạn quân địch; Mi Trúc xuất thân cao quý, từ nhỏ được học Ma thuật tạo vàng, lúc nguy cấp biến người thành vàng để khống chế cục diện; thường dùng kim loại nặng mua Âm Quỷ, đoạt pháp lực kẻ địch; lợi hại nhất là Hỏa thần có thể phun lửa thẳng đến kẻ địch. Trọng đại nghĩa, giúp Lưu Bị phục quốc, được vạn người kính trọng.

Top