Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Chân Mật

Lạc Hà Nữ Yêu

Chân Mật

Nhóm tướng: Nhanh Nhẹn

 • HP:507
 • MP:234
 • Tấn công:47-59
 • Sức mạnh:21
 • Phòng thủ:4.22
 • Nhanh nhẹn:23
 • Di chuyển:310
 • Trí lực:18
 • Tốc độ đánh:0.72
Độ khó:

Kỹ năng

 • Lăng Ba Vi Bộ

  Vào trạng thái ẩn thân, tăng tốc độ di chuyển, duy trì 9 giây. Khi ẩn thân, mỗi 3 giây gây sát thương đối với kẻ địch xung quanh. Nếu ẩn thân bị phá, sau 1 giây có thể ẩn thân tiếp.

 • Khinh Vân Tế Nguyệt

  Tăng nhanh nhẹn vĩnh viễn, sau khi dùng tiến vào trạng thái vong ngã, giảm 200 tầm nhìn, tăng tốc độ tấn công.

 • Lưu Phong Hồi Tuyết

  Khi tấn công nhận được sức mạnh của Lạc Thần, sẽ gây sát thương vượt mức cho mục tiêu, đồng thời giảm 25% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển, duy trì 1.25 giây.

 • Lạc Hà Yêu Cơ

  Xuất hiện nữ yêu chân thân, tăng HP và tốc độ hồi HP, miễn dịch tất cả kỹ năng giảm di chuyển. Khi biến thân phát ra độc dịch đối với xung quanh, vùng trúng độc sẽ khiến phe địch giảm 30% di chuyển, độc dịch có tầm nhìn và duy trì 5 giây. Biến thân duy trì 25 giây, khi biến thân tăng 1 kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Đầu trận tăng tối đa <font color=yellow>Lăng Ba Vi Bộ[W]</font> để chạy trốn và truy đuổi. <br/>• <font color=yellow>Lưu Phong Hồi Tuyết[R]</font> thi triển dứt điểm rất tốt. <br/>• <font color=yellow> Lạc Hà Yêu Cơ[F]</font> có thể tăng năng lực tướng, nên chọn.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 18 điểm tấn công

  _ Tăng 10 điểm sức mạnh

  _ Ngự Ma Khu (Chủ động)

  _ Giúp người dùng miễn dịch pháp thuật không tiêu hao MP, duy trì 6 giây

  _ Khi đúc có truyền Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, là thần binh có uy lực đáng sợ

 • Chức năng

  _ Tăng 65 điểm tấn công

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phân Tán Tấn Công (Bị động)

  _ Trong phạm vi 225, phân tán 35% sát thương

  _ Tướng tầm xa không có hiệu quả phân tán

  _ Kiệt tác của Thiên Cơ Tộc, thao tác nhanh và sức sát thương cực mạnh

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm tấn công

  _ Tăng 30 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 30 tốc độ tấn công

  _ Tăng 30 né tránh

  _ Thân đao dài 1 thước, khảm 7 viên đá quý theo Thiên Phạt Thất Tinh Trận, là vũ khí tuyệt diệu nhất thế giới

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tấn công

  _ Hiểm Kích (Bị động)

  _ Có tỷ lệ 22% gây sát thương 2.2 lần

  _ Song kiếm tuyệt thế của thời thượng cổ, có sức áp đảo mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa

 • Chức năng

  _ Tăng 25 điểm sức mạnh

  _ Tăng 25 điểm tấn công

  _ Tăng 5 điểm phòng thủ

  _ Phệ Huyết (Chủ động)

  _ Tăng 150% hiệu quả hút máu, duy trì 3 lần tấn công, hiệu quả tối đa duy trì 10 giây

  _ Hút máu (hiệu ứng)

  _ Mỗi lần tấn công đều có thể hấp thu 25% sát thương chuyển thành HP của bản thân

  _ Hiệu quả hiệu ứng bị động có thể cộng dồn với hiệu ứng phụ trợ

  _ Ma Binh Cửu U Minh Phủ lưu lạc đến trần giang, đầu thương nhuộm bởi máu đỏ, tương truyền có khả năng hút máu trong Hắc Ngôn Linh Thuật.

Tiểu sử tướng

Chân Mật, vốn là nữ thần Lạc Hà, bị Tào Phi hãm hại lưu lạc thành nữ yêu, gia nhập tổ chức ám sát của Biện Ngọc Nhi. Cô ta ra tay độc ác, có thể hòa vào bóng đêm để lấy mạng người. Trong người Lạc Hà có hồn của Lạc Hà, mỗi khi bạo nộ sẽ hiện chân thân mình người đuôi rắn. Chân Mật bề mặt thì giúp sức cho tổ chức Ám Nguyệt, nhưng trong lòng thì luôn đấu tranh với bóng tối.

Top