Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Oanh Oanh

Xà Vũ Cơ

Trương Oanh Oanh

Nhóm tướng: Sức Mạnh

 • HP:558
 • MP:195
 • Tấn công:48-49
 • Sức mạnh:24
 • Phòng thủ:2.82
 • Nhanh nhẹn:13
 • Di chuyển:295
 • Trí lực:15
 • Tốc độ đánh:0.66
Độ khó:

Kỹ năng

 • Linh Xà Xuất Động

  Xông vào một mục tiêu đối địch, chọn tất cả đơn vị phe địch trong phạm vi 200 làm trung tâm mục tiêu, khi chạm đất gây sát thương và choáng trong 0.8 giây.

 • Xà Chủng Chiến Khải

  Tăng tốc độ hồi HP, tăng phòng thủ mỗi lần giảm 30% tổng HP. Trong trạng thái đầy HP, vẫn được tăng 1 lần.

 • Yên Nhân Huyết Thống

  Tăng sức mạnh và kháng pháp thuật.

 • Linh Oanh Phá Hiểu

  Cứ 3.75 giây gây sát thương đối với đơn vị phe địch trong phạm vi 500, đơn vị thấp hơn 110 HP sẽ bị tiêu diệt ngay.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• <font color=yellow> Linh Xà Xuất Động[W] </font> là kỹ năng khống chế tốt, nên ưu tiên tăng tối đa <br/> •<font color=yellow> Yên Nhân Huyết Thống[R] </font> và <font color=yellow> Xà Chủng Chiến Khải[E] </font>ưu tiên tăng điểm dựa vào tình hình địch <br/> •<font color=yellow> Linh Oanh Phá Hiểu[F] </font> có thể đem lại nhiều Vàng, nên tăng

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 30% kháng pháp thuật

  _ Tăng 9 điểm hồi phục HP/giây

  _ Hiệu quả kháng pháp thuật không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Dùng vải cao cấp và pháp thuật đặc biệt tạo thành, có thể giảm nhiều sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 250 HP

  _ Tăng 5 hồi phục HP/giây

  _ Có tỷ lệ 65% chặn 40 điểm tấn công thường

  _ Tướng cận chiến chặn thêm 15 điểm tấn công thường tầm xa

  _ Khiên đại tướng thích dùng, khi chiến đấu giúp giảm đa số sát thương

 • Chức năng

  _ Tăng 60 điểm tấn công

  _ Tăng 8 điểm phòng thủ

  _ Chước Viêm|(Bị động)

  _ Trong phạm vi 575 mỗi giây gây 40 điểm sát thương cho kẻ địch|

  _ Hình dáng tựa vuốt sư tử dũng mãnh, tạo từ Hỏa Huyền Tinh Thạch, tỏa nhiệt thiêu đốt kẻ địch xung quanh

 • Chức năng

  _ Tăng 35 điểm sức mạnh

  _ Tăng 300 điểm HP

  _ Tăng 15 điểm hồi phục MP/giây

  _ Khiên do Điện Hỗn thời thượng cổ chế tạo phỏng theo thánh thú Huyền Vũ, nguyên liệu khác thường, tràn đầy chân khí và sức sống

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Trương Oanh Oanh, con gái Trương Phi, vô cùng xinh đẹp lại là giỏi võ công, thời niên thiếu tình cờ gặp truyền nhân Xà Chủng Phái là Liễu Lãng, học được Xà Chủng tâm kinh, võ nghệ siêu phàm, được mọi người hết lời khen ngợi. Trong tay cô ấy là "Xà Chủng Đại Đao" ngàn cân, giỏi vẽ tranh làm thơ, có thể khống chế quân địch trong lòng bàn tay; Thân pháp dị thường, tâm kinh Xà Chủng cao thâm khó lường cộng thêm chiến thần huyết mạch kế thừa từ Trương Phi, khiến cho đao thương không thể xuyên qua thân thể cô ấy, lúc thì có thể kết hợp cương nhu, biến sát thương thành vô hình, vào nơi thiên binh vạn mã như vào chốn không người. Sau khi sư phụ Liễu Lãng ra đi, Trương Oanh Oanh đem lòng tưởng nhớ hướng vào trận chiến, lãnh đạo Xà Chủng đệ tử chinh chiến sa trường, có nhiều công lao với Thục Hán, được Nhân Hoàng Lưu Bị phong là "Xà Võ Cơ".

Top