Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Quách Gia

Thiên Mệnh Yêu Tinh

Quách Gia

Nhóm tướng: Trí Lực

 • HP:490
 • MP:234
 • Tấn công:37-56
 • Sức mạnh:20
 • Phòng thủ:2.10
 • Nhanh nhẹn:15
 • Di chuyển:295
 • Trí lực:18
 • Tốc độ đánh:0.68
Độ khó:

Kỹ năng

 • Thiên Lạc Tinh Lưu

  Tấn công mục tiêu, gây sát thương cho đơn vị phe địch trong phạm vi 200, đồng thời gây thêm sát thương cho mục tiêu và giảm 30% tốc độ di chuyển và 20% tốc độ tấn công, hiệu quả giảm tốc duy trì 4 giây.

 • Băng Sương Yêu Khí

  Tạo Sương Đông Tinh Thuẫn trên đơn vị phe ta, duy trì 40 giây, tinh thuẫn có thể tăng hộ giáp, làm giảm 30% tốc độ di chuyển của địch khi tấn công gần đối với đơn vị này, giảm 20% tốc độ tấn công, hiệu quả giảm tốc duy trì 2 giây.

 • Địa Phủ Lễ Tán

  Tiêu diệt 1 Binh Sĩ đội bạn, chuyển HP của đối phương thành MP bản thân, đồng thời tăng sát thương pháp thuật duy trì 20 giây.

 • Thiên Tinh Loạn Vũ

  Thi triển có thể bắn yêu khí vào mục tiêu nhiều lần gây nổ, được bắn tối đa 7 lần, lần đầu gây choáng trong 0.01 giây, đồng thời giảm 30% tốc độ di chuyển và 20% tốc độ tấn công, hiệu quả giảm tốc duy trì 4 giây.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

•<font color=yellow> Địa Phủ Lễ Tán[R] </font> có thể áp chế đối phương rất tốt, đầu trận dựa vào <font color=yellow>Thiên Lạc Tinh Lưu[W] </font> có thể sát thương ổn định và làm chậm. <br/> • Tăng một cấp <font color=yellow>Băng Sương Yêu Khí[E] </font>để chống tướng cận chiến tấn công vật lý tốt hơn; <br/> •<font color=yellow> Thiên Tinh Loạn Vũ[F] </font> là kỹ năng đoàn chiến rất tốt, nên tăng ngay khi có cơ hội

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 40 điểm tấn công

  _ Tăng 5 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 200 hồi phục MP

  _ Tạo Mới (Chủ động)

  _ Kết thúc quy trình thời gian chờ kỹ năng và tất cả vật phẩm (Không gồm Thống Soái Ấn của bản thân)

  _ Ấn tướng soái, có thể phát hiệu lệnh cho 3 quân

 • Chức năng

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 25 điểm trí lực

  _ Tăng 150 hồi phục MP

  _ Yêu Pháp (Chủ động)

  _ Biến địch thành lợn con, duy trì 305 giây

  _ Pháp trượng có xương động vật tế thần, có khả năng trừ tà ác và biến kẻ địch thành lợn con

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm trí lực

  _ Tăng 15 điểm phòng thủ Hàn Nộ Sương Lang(Chủ động) Hàn Nộ Sương Lang gây 200 điểm sát thương, giảm 40% tốc độ di chuyển cho phe địch trong phạm vi 750 và có chức năng hiện hình, duy trì 4 giây

  _ Hàn Băng Trận (Bị động) Giảm 25% tốc độ tấn công của phe địch trong phạm vi 1000 Bảo giáp do Băng Thần cổ đại dùng Thiên Niên Huyền Băng tạo ra, có khả năng phòng hộ siêu việt và hiệu quả băng đông cực hàn.

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tốc độ di chuyển

  _ Di Chuyển Nhanh (Chủ động)

  _ Truyền tống nhanh đến mục tiêu, cự ly truyền tống tối thiểu 0, cự ly truyền tống tối đa 1200

  _ Khi điểm thi triển lớn hơn cự ly tối đa chỉ có thể di chuyển nhanh đến cự ly 1000

  _ Trong 3 giây không bị người chơi khác sát thương mới có thể dùng

  _ Tăng tốc độ di chuyển, không thể dùng chung với vật phẩm loại giày

  _ Phòng điện xung quanh, tăng nhanh tốc độ của người dùng

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

 • Chức năng

  _ Tăng 16 điểm tất cả thuộc tính

  _ Giảm 20% thời gian chờ kỹ năng

  _ Bỏ qua 40% kháng pháp thuật của mục tiêu

  _ Hiệu quả bỏ qua pháp thuật kháng tính không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Giảm thời gian chờ kỹ năng không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Vật phẩm đã đạt cấp tối đa

  _ Chư Hầu Quan Ấn xuất thân từ Lạc Dương, khiến người đeo tăng thêm ma lực

Tiểu sử tướng

Quách Gia, ngôi sao tướng số duy nhất vạn thế bất diệt, mưu sĩ Tào Tháo tin yêu nhất, Tay cầm "Thất Tinh Mệnh Trượng", gậy khua lên có thể khiến sao băng địa phủ biến địch thành băng; Thân mang "Áo Lưu Ly Tinh", quanh áo đầy yêu khí lạnh lẽo, hóa thành hàn băng hộ thể bảo vệ quân lính khỏi đao kiếm của địch; Khi hắn cử hành lễ tế địa phủ, có thể hấp thu hồn phách sĩ tốt. Quách Gia chết sớm, nhưng linh khí bao năm lại từ địa phủ trở về, vào Ma Tộc, Tào Tháo vui mừng, rằng Ma Tộc như hổ thêm cánh, thế lực đe dọa 2 tộc nhân thần.

Top