Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Mã Vân Lộc

Cân Quắc Băng Thương

Mã Vân Lộc

Nhóm tướng: Nhanh Nhẹn

 • HP:473
 • MP:195
 • Tấn công:44-55
 • Sức mạnh:19
 • Phòng thủ:3.08
 • Nhanh nhẹn:22
 • Di chuyển:300
 • Trí lực:15
 • Tốc độ đánh:0.72
Độ khó:

Kỹ năng

 • Băng Phách Thương Pháp

  Phóng ra băng thương tấn công gây thêm sát thương khiến mục tiêu (đơn vị thường) giảm tốc độ di chuyển, duy trì 2 (7) giây. Sát thương tướng, tính phòng thủ. Hiệu ứng đặc biệt, không thể cộng dồn với hiệu ứng khác.

 • Cấm Kỵ Thuật

  Khiến địch bị cấm chú trong phạm vi nhất định.

 • Viễn*Lãnh Nguyệt Trận

  Tăng lực tấn công tầm xa cho phe ta, tăng tối đa 80 lực tấn công.

 • Tử Điện Bạch Long Quyết

  Tăng nhanh nhẹn vĩnh viễn. Khi kỹ năng đạt cấp 4, dùng Băng Hồn Thương Pháp có tỷ lệ 13% hiệu quả Hấp Huyết.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Tăng tối đa <font color=yellow>Băng Phách Thương Pháp[W]</font> áp chế địch, rất hiệu quả lúc truy sát <br/>• Tăng tối đa <font color=yellow>Cấm Kỵ Thuật[E]</font> hạn chế địch thi pháp, phối hợp cùng đồng đội khi tấn công <br/>• <font color=yellow>Viễn*Lãnh Nguyệt Trận[R]</font> tăng sức tấn công ổn định <br/>• <font color=yellow>Tử Điện Bạch Long Quyết[F]</font> nên thăng cấp để tăng sức tấn công, thuận tiện truy sát và dứt điểm

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 23 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 6 điểm trí lực

  _ Tăng 250 điểm HP

  _ Ảo Ảnh (Chủ động)

  _ Chế tạo 2 Ảo Ảnh, có tấn công bản thể 35%, chịu 300% sát thương, duy trì 18 giây

  _ Tiêu Ma (hiệu ứng)

  _ Mỗi lần tấn công tiêu hao 30 điểm pháp lực của bất kỳ 1 đơn vị, tạo nên sát thương ngang bằng

  _ Phân thân có thể loại bỏ tỷ lệ phần trăm sức tấn công*30 điểm MP tỷ lệ sức tấn công

  _ Hiệu quả hiệu ứng bị động có thể cộng dồng với hiệu ứng phụ trợ

  _ Hư hư thật thật khiến kẻ địch khó lường, từ đó tạo cơ hội giành thắng lợi

 • Chức năng

  _ Tăng 18 điểm tấn công

  _ Tăng 10 điểm sức mạnh

  _ Ngự Ma Khu (Chủ động)

  _ Giúp người dùng miễn dịch pháp thuật không tiêu hao MP, duy trì 6 giây

  _ Khi đúc có truyền Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, là thần binh có uy lực đáng sợ

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm tấn công

  _ Tăng 30 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 30 tốc độ tấn công

  _ Tăng 30 né tránh

  _ Thân đao dài 1 thước, khảm 7 viên đá quý theo Thiên Phạt Thất Tinh Trận, là vũ khí tuyệt diệu nhất thế giới

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tấn công

  _ Hiểm Kích (Bị động)

  _ Có tỷ lệ 22% gây sát thương 2.2 lần

  _ Song kiếm tuyệt thế của thời thượng cổ, có sức áp đảo mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa

 • Chức năng

  _ Tăng 135 điểm tấn công

  _ Nhắm Chuẩn (hiệu ứng)

  _ Tấn công thường nhất định trúng mục tiêu, vô hiệu đối với BOSS ải

  _ Hiệu quả hiệu ứng phụ trợ có thể cộng dồn với hiệu ứng bị động

  _ Thần binh thượng cổ, sắc bén vô cùng, tỏa ánh sáng vàng, một khi xuất chiêu khó ai thoát khỏi

Tiểu sử tướng

Mã Vân Lộc, em gái Mã Siêu, một trang tuyệt sắc, văn võ song toàn. Mình mặc "Tử Yết Cẩm Bào", đầu đội "Linh Vũ Phong Quan", tay đeo "Băng Phách Ngân Thương", và 1 cây thương lạnh lẽo, khiến đối thủ tứ chi tê cứng; Thương pháp tuyệt diệu, Nguyệt Quang Trận Pháp và thuật đánh trận đều thông thạo; Tuệ tâm nhanh nhẹn, tự sáng chế Tử Điện Bạch Long Tâm Pháp, võ nghệ bậc thầy. Quỷ tướng Ma Tộc là Hứa Chử nhiều lần ám hại phu thê nàng, song 2 người hiệp lực dùng Nhân Tộc khắc chế Ma Tộc, khắc họa 1 cuôc chiến hộ thành khốc liệt gay cấn, nhân hoàng Lưu Bị phong làm "Cân Quắc Băng Thương".

Top