Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Chu Thái

Thiên Thương

Chu Thái

Nhóm tướng: Sức Mạnh

 • HP:626
 • MP:182
 • Tấn công:49-53
 • Sức mạnh:28
 • Phòng thủ:2.8
 • Nhanh nhẹn:20
 • Di chuyển:290
 • Trí lực:14
 • Tốc độ đánh:0.71
Độ khó:

Kỹ năng

 • Chiến Đấu Trào Phúng

  Hý lộng kẻ địch xung quanh, khiến chúng buộc phải tự tấn công, đồng thời giảm sát thương cho bản thân

 • Cuồng Chiến Huyết Phách

  Tấn công thường hay Hồi Toàn Trảm sẽ giảm hộ giáp của mục tiêu, cộng dồn tối đa 4 lần, duy trì 4 giây.

 • Hồi Toàn Trảm

  Khi chịu bất kỳ vật công, có xác suất 20% gây sát thương phản đòn cho địch xung quanh. Sát thương anh hùng, tính phòng thủ.

 • Bá Vương Tuyệt Trảm

  Tung đòn cực mạnh vào mục tiêu, khiến mục tiêu giảm 50% di chuyển, duy trì 3 giây, khi HP của địch quá thấp, có thể trực tiếp tiêu diệt.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• <font color=yellow>Hồi Toàn Trảm[R]</font> là kỹ năng trọng yếu của Chu Thái. <br/>• Ban đầu cần tăng tối đa <font color=yellow>Chiến Đấu Trào Phúng[W]</font> là một kỹ năng ép buộc địch trong phạm vi tấn công, phối hợp <font color=yellow>Hồi Toàn Trảm[R]</font> sẽ làm tăng thêm hiệu quả. <br/>• <font color=yellow>Bá Vương Tuyệt Trảm[F]</font> giúp Chu Thái tiêu diệt tướng có HP thấp hơn một mức cố định.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phủ Định Pháp Thuật (Bị động)

  _ Chặn pháp thuật có mục tiêu 1 lần

  _ Mảnh Hồng Long Lân cực lớn được đúc thành hộ giáp cao cấp, giúp người dùng chặn sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 35 điểm sức mạnh

  _ Tăng 300 điểm HP

  _ Tăng 15 điểm hồi phục MP/giây

  _ Khiên do Điện Hỗn thời thượng cổ chế tạo phỏng theo thánh thú Huyền Vũ, nguyên liệu khác thường, tràn đầy chân khí và sức sống

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm trí lực

  _ Tăng 15 điểm phòng thủ Hàn Nộ Sương Lang(Chủ động) Hàn Nộ Sương Lang gây 200 điểm sát thương, giảm 40% tốc độ di chuyển cho phe địch trong phạm vi 750 và có chức năng hiện hình, duy trì 4 giây

  _ Hàn Băng Trận (Bị động) Giảm 25% tốc độ tấn công của phe địch trong phạm vi 1000 Bảo giáp do Băng Thần cổ đại dùng Thiên Niên Huyền Băng tạo ra, có khả năng phòng hộ siêu việt và hiệu quả băng đông cực hàn.

 • Chức năng

  _ Tăng 10 điểm phòng thủ

  _ Tăng 40% tốc độ tấn công

  _ Phương Viên Trận (Bị động)

  _ Tăng 5 điểm phòng thủ của đồng đội trong phạm vi xung quanh 900

  _ Xung Ách Trận (Bị động)

  _ Giảm 5 điểm phòng thủ của phe địch trong phạm vi 900

  _ Lang Nha Trận (Bị động)

  _ Tăng 15% tốc độ tấn công của đồng đội trong phạm vi xung quanh 900

  _ Thần giáp do thợ rèn thượng cổ Uy Linh tạo ra dưới Hổ Báo Tuyền, khả năng phòng hộ cực tốt, đồng thời tăng tốc độ tấn công

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tốc độ di chuyển

  _ Di Chuyển Nhanh (Chủ động)

  _ Truyền tống nhanh đến mục tiêu, cự ly truyền tống tối thiểu 0, cự ly truyền tống tối đa 1200

  _ Khi điểm thi triển lớn hơn cự ly tối đa chỉ có thể di chuyển nhanh đến cự ly 1000

  _ Trong 3 giây không bị người chơi khác sát thương mới có thể dùng

  _ Tăng tốc độ di chuyển, không thể dùng chung với vật phẩm loại giày

  _ Phòng điện xung quanh, tăng nhanh tốc độ của người dùng

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Chu Thái, từng là thảo khấu đất Ngô, được Tôn Sách chiêu mộ kháng Ma. Xông pha sa trường, khí thế như núi, khiến kẻ địch phải khiếp sợ. Cả địch lẫn ta đều phải kính nể sự dũng mãnh như quỷ thần của Chu Thái, nay Ma tộc lại nổi dậy, Chu Thái lần nữa cùng chủ công xuất chinh, thề quyết diệt sạch Ma tộc.

Top