Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Hoàng Vũ Điệp

Mộng Điệp

Hoàng Vũ Điệp

Nhóm tướng: Nhanh Nhẹn

 • HP:473
 • MP:208
 • Tấn công:37-43
 • Sức mạnh:19
 • Phòng thủ:5.08
 • Nhanh nhẹn:22
 • Di chuyển:300
 • Trí lực:16
 • Tốc độ đánh:0.72
Độ khó:

Kỹ năng

 • Ngũ Thái Ảo Điệp

  Gây thêm sát thương khi tấn công thường. Hiệu ứng đặc biệt, không thể cộng dồn với những hiệu ứng khác. Sát thương tướng, tính phòng thủ.

 • Ảo Điệp Vũ

  Ẩn Thân ngay, tăng tốc độ di chuyển, duy trì 15 giây, phát động tấn công trong trạng thái này có thể tăng tốc độ tấn công, duy trì 8 giây.

 • Điệp Ảo Loạn

  Tăng nhanh nhẹn, mỗi một khoảng thời gian, sẽ tăng sát thương tương đương với điểm nhanh nhẹn khi tấn công. Sát thương anh hùng, tính phòng thủ.

 • Vận Mệnh Mộng Điệp

  Sau khi tụ khí 1 giây, tên được bắn ra gây sát thương cực lớn cho tất cả địch trên quỹ đạo đường thẳng, đồng thời chuyển 6% sát thương thành sinh lực bản thân. Phạm vi sát thương của tên 150.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Tăng tối đa <font color=yellow>Ngũ Thái Ảo Điệp[W]</font> và <font color=yellow>Điệp Ảo Loạn[R]</font> để bảo đảm khả năng tấn công của Hoàng Vũ Điệp. <br/>• Ban đầu tăng một điểm <font color=yellow>Ảo Điệp Vũ[E]</font> để chạy trốn. <br/>• <font color=yellow>Vận Mệnh Mộng Điệp[F]</font> rất hữu dụng trong đoàn chiến và càn quét địch, tăng khả năng đánh từ xa của Hoàng Vũ Điệp.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 18 điểm tấn công

  _ Tăng 10 điểm sức mạnh

  _ Ngự Ma Khu (Chủ động)

  _ Giúp người dùng miễn dịch pháp thuật không tiêu hao MP, duy trì 6 giây

  _ Khi đúc có truyền Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, là thần binh có uy lực đáng sợ

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm tấn công

  _ Tăng 30 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 30 tốc độ tấn công

  _ Tăng 30 né tránh

  _ Thân đao dài 1 thước, khảm 7 viên đá quý theo Thiên Phạt Thất Tinh Trận, là vũ khí tuyệt diệu nhất thế giới

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tấn công

  _ Hiểm Kích (Bị động)

  _ Có tỷ lệ 22% gây sát thương 2.2 lần

  _ Song kiếm tuyệt thế của thời thượng cổ, có sức áp đảo mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa

 • Chức năng

  _ Tăng 135 điểm tấn công

  _ Nhắm Chuẩn (hiệu ứng)

  _ Tấn công thường nhất định trúng mục tiêu, vô hiệu đối với BOSS ải

  _ Hiệu quả hiệu ứng phụ trợ có thể cộng dồn với hiệu ứng bị động

  _ Thần binh thượng cổ, sắc bén vô cùng, tỏa ánh sáng vàng, một khi xuất chiêu khó ai thoát khỏi

 • Chức năng

  _ Tăng 20 điểm sức mạnh

  _ Tăng 20 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 20 điểm lực tấn công

  _ Tăng 12% tốc độ di chuyển

  _ Tăng 15% tốc độ tấn công

  _ Tàn Phế (Bị động)

  _ Khi tấn công có 15% xác suất khiến mục tiêu Tàn Phế, giảm 20% tốc độ di chuyển và 35% tốc độ tấn công của mục tiêu, duy trì 4 giây

  _ Di chuyển và tốc độ tấn công được tăng không thể cộng dồn với vũ khí khác

  _ Các thợ rèn trong Liên Minh Tam Quốc phát hiện, chỉ cần đưa một loại tinh nguyên huyễn hóa từ tiên đơn thần kỳ vào Song Cổ Kiếm, sẽ khiến ma lực của kiếm tăng mạnh, chẳng mấy chốc kỹ thuật này đã truyền khắp đại lục

Tiểu sử tướng

Hoàng Vũ Điệp, con gái của danh tướng đất Thục Hoàng Trung, từ bé được cha truyền thụ võ nghệ, có tài thiện xạ siêu phàm. Có thể vận dụng thần long chi lực, hóa phép lên mũi tên để lấy mạng kẻ địch. Tiễn pháp cao siêu của Hoàng Vũ Điệp khiến tướng sĩ trong quân phải nể phục, cộng thêm tính cách chính trực ngay thẳng, nên được mọi người rất mực kính trọng.

Top