Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Lưu Chương

Võ Lâm Minh Chủ

Lưu Chương

Nhóm tướng: Sức Mạnh

 • HP:592
 • MP:208
 • Tấn công:56-60
 • Sức mạnh:26
 • Phòng thủ:5.52
 • Nhanh nhẹn:18
 • Di chuyển:310
 • Trí lực:16
 • Tốc độ đánh:0.69
Độ khó:

Kỹ năng

 • Nhật Nguyệt Giao Huy

  Hướng về phía trước đồng thời tung ra nhật nguyệt lưỡng đao. Nhật phạm vi hẹp, sát thương cao. Nguyệt phạm vi rộng, sát thương thấp. Sát thương thường, tính phòng thủ.

 • Võ Lâm Minh Chủ Lệnh

  Triệu tập một hiệp khách làm bia cho bản thân, duy trì 40 giây. Sau khi thăng cấp kỹ năng, hiệp khách có thể nhận được Xuyên Vân Tiễn, Quỳ Hoa Điểm Huyệt và Kim Chung Tráo.

 • Nhật Nguyệt Lang Nha Trận

  Tăng tốc độ tấn công cho phe ta gần đó, đồng thời tăng tấn công cho bản thân và đơn vị triệu hồi.

 • Càn Khôn Vô Song

  Dùng chân khí tấn công mục tiêu, gây sát thương và choáng, đồng thời chấn động những đơn vị phe địch, khiến chúng phải chịu một ít sát thương, đồng thời giảm 50% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Lưu Chương là tướng hỗ trợ, tăng tối đa <font color=yellow>Võ Lâm Minh Chủ Lệnh[E]</font> và <font color=yellow>Nhật Nguyệt Giao Huy[W]</font> vào đầu trận để bắt người. <br/>• <font color=yellow>Nhật Nguyệt Lang Nha Trận[R]</font> tăng sức tấn công cho đồng đội. <br/>• Hãy tăng tối đa <font color=yellow>Càn Khôn Vô Song[F]</font> để gây áp lực lớn lên đối phương.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 6 sức mạnh

  _ Tăng 15 điểm trí lực

  _ Huyền Thuật Triệu Hồi (Bị động)

  _ Triệu hồi 1 Chỉ Binh-Sơ và 1 Phù Mã-Sơ, duy trì 25 giây

  _ Mua Chỉ Binh Phù Mã Quyển để thăng cấp, có thể thăng cấp 1 lần

  _ Dùng sức mạnh bùa chú triệu hồi Chỉ Minh Phù Mã để chiến đấu

 • Chức năng

  _ Tăng 35 điểm sức mạnh

  _ Tăng 300 điểm HP

  _ Tăng 15 điểm hồi phục MP/giây

  _ Khiên do Điện Hỗn thời thượng cổ chế tạo phỏng theo thánh thú Huyền Vũ, nguyên liệu khác thường, tràn đầy chân khí và sức sống

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm trí lực

  _ Tăng 15 điểm phòng thủ Hàn Nộ Sương Lang(Chủ động) Hàn Nộ Sương Lang gây 200 điểm sát thương, giảm 40% tốc độ di chuyển cho phe địch trong phạm vi 750 và có chức năng hiện hình, duy trì 4 giây

  _ Hàn Băng Trận (Bị động) Giảm 25% tốc độ tấn công của phe địch trong phạm vi 1000 Bảo giáp do Băng Thần cổ đại dùng Thiên Niên Huyền Băng tạo ra, có khả năng phòng hộ siêu việt và hiệu quả băng đông cực hàn.

 • Chức năng

  _ Tăng 10 điểm phòng thủ

  _ Tăng 40% tốc độ tấn công

  _ Phương Viên Trận (Bị động)

  _ Tăng 5 điểm phòng thủ của đồng đội trong phạm vi xung quanh 900

  _ Xung Ách Trận (Bị động)

  _ Giảm 5 điểm phòng thủ của phe địch trong phạm vi 900

  _ Lang Nha Trận (Bị động)

  _ Tăng 15% tốc độ tấn công của đồng đội trong phạm vi xung quanh 900

  _ Thần giáp do thợ rèn thượng cổ Uy Linh tạo ra dưới Hổ Báo Tuyền, khả năng phòng hộ cực tốt, đồng thời tăng tốc độ tấn công

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tốc độ di chuyển

  _ Di Chuyển Nhanh (Chủ động)

  _ Truyền tống nhanh đến mục tiêu, cự ly truyền tống tối thiểu 0, cự ly truyền tống tối đa 1200

  _ Khi điểm thi triển lớn hơn cự ly tối đa chỉ có thể di chuyển nhanh đến cự ly 1000

  _ Trong 3 giây không bị người chơi khác sát thương mới có thể dùng

  _ Tăng tốc độ di chuyển, không thể dùng chung với vật phẩm loại giày

  _ Phòng điện xung quanh, tăng nhanh tốc độ của người dùng

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Lưu Chương, con của Lưu Yên, trấn giữ Tây Thục, võ nghệ phi phàm, có tuyệt học gia truyền của Hán Cao Tổ, thống lĩnh giới võ lâm Tây Thục. Tay cầm "Nhật Nguyệt Song Đao", đao khí nóng bỏng với thế khai thiên tịch địa; Xung quanh đầy do thám, nắm địch trong lòng bàn tay; Có Nhật Nguyệt Song Đao khiến võ công cao thêm 1 bậc; Chiêu thức Càn Khôn Vô Song vô địch thiên hạ. Ngũ Độc Giáo Chủ Trương Tống dụ Lưu Bị dẫn quân vào Thục thay quyền Lưu Chương, Lưu Chương giận dữ chạy vào bí cảnh thề sẽ đợi thời trở lại.

Top