Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Lưu Biểu

Hải Long Thiên Vương

Lưu Biểu

Nhóm tướng: Nhanh Nhẹn

 • HP:541
 • MP:247
 • Tấn công:50-59
 • Sức mạnh:23
 • Phòng thủ:5.5
 • Nhanh nhẹn:25
 • Di chuyển:295
 • Trí lực:19
 • Tốc độ đánh:0.74
Độ khó:

Kỹ năng

 • Hưng Phong Tác Lãng

  Xông thẳng về phía trước, phe địch tại điểm đến gây sát thương cực mạnh.

 • Thần Long Côn Pháp

  Dùng côn tấn công mục tiêu gây sát thương, nếu đơn vị này cách Lưu Biểu trong phạm vi 275, sẽ bị choáng. Sát thương anh hùng, tính phòng thủ.

 • Đại Hải Vô Lượng

  Tăng khả năng hồi phục của bản thân, khi HP hay MP thấp hơn 40%, có thể nhận được hiệu quả hồi phục 200%.

 • Hải Long Bào Hao

  Triệu hồi Hồn Hải Long, gây sát thương đáng sợ cho kẻ địch xung quanh, duy trì 5 giây. Cần duy trì niệm phép.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• <font color=yellow>Hưng Phong Tác Lãng[W]</font> mang lại sát thương và cự ly di chuyển tốt, ban đầu tăng để bỏ chạy và gây sát thương. <br/>• Nếu thích săn địch có thể tăng <font color=yellow>Thần Long Côn Pháp[E]</font>. <br/>• Đầu trận tăng thêm một điểm <font color=yellow>Đại Hải Vô Lượng[R]</font> để tăng khả năng tự hồi phục HP. <br/>• <font color=yellow>Hải Long Bào Hao[F]</font> rất hữu ích trong đoàn chiến, hãy ưu tiên tăng khi có cơ hội.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 18 điểm tấn công

  _ Tăng 10 điểm sức mạnh

  _ Ngự Ma Khu (Chủ động)

  _ Giúp người dùng miễn dịch pháp thuật không tiêu hao MP, duy trì 6 giây

  _ Khi đúc có truyền Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, là thần binh có uy lực đáng sợ

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phủ Định Pháp Thuật (Bị động)

  _ Chặn pháp thuật có mục tiêu 1 lần

  _ Mảnh Hồng Long Lân cực lớn được đúc thành hộ giáp cao cấp, giúp người dùng chặn sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm tấn công

  _ Tăng 30 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 30 tốc độ tấn công

  _ Tăng 30 né tránh

  _ Thân đao dài 1 thước, khảm 7 viên đá quý theo Thiên Phạt Thất Tinh Trận, là vũ khí tuyệt diệu nhất thế giới

 • Chức năng

  _ Tăng 80 điểm tấn công

  _ Hiểm Kích (Bị động)

  _ Có tỷ lệ 22% gây sát thương 2.2 lần

  _ Song kiếm tuyệt thế của thời thượng cổ, có sức áp đảo mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Lưu Biểu, tự Cảnh Thăng, một trong trấn quốc tứ đại thiên vương Đông Hán, biệt hiệu "Hải Long Thiên Vương". Sử dụng "Định Hải Thần Long Trượng", tinh thông côn pháp, trấn thủ vùng Kinh Châu của Long tộc. Dưới trướng Lưu Biểu có rất nhiều hải long, có thể tùy ý triệu hồi tấn công kẻ địch. Từ khi Kinh Châu thất thủ, Lưu Biểu lưu lạc tứ phương, nhưng nhiều năm sau, y lãnh đạo quân đoàn Long tộc thề đoạt lại Kinh Châu để rửa mối nhục năm nào.

Top