Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Cố Ung

Thụy Thú Phúc Tướng

Cố Ung

Nhóm tướng: Trí Lực

 • HP:456
 • MP:351
 • Tấn công:41-59
 • Sức mạnh:18
 • Phòng thủ:2.94
 • Nhanh nhẹn:21
 • Di chuyển:305
 • Trí lực:27
 • Tốc độ đánh:0.71
Độ khó:

Kỹ năng

 • Trừng Trị Quang

  Trừng kích mục tiêu, gây sát thương và choáng mỗi 1.5 giây, duy trì 6 giây. Sát thương anh hùng, tính phòng thủ.

 • Phúc Thụy Quang Ba

  Thi triển một đợt sóng trị liệu, người được trị liệu có thể gây sát thương cùng loại cho đơn vị phe địch trong phạm vi 180. Sát thương anh hùng, tính phòng thủ.

 • Trường Sinh Bất Lão

  Giúp tướng phe mình trong 5 giây không bị tử vong và giảm sát thương.

 • Tứ Phương Trận

  Tăng,/giảm hộ giáp của phe ta/tướng phe địch trong phạm vi, đồng thời khiến họ liên tục ảnh hưởng trong số giây tiếp theo.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Tăng tối đa <font color=yellow>Trừng Trị Quang[W]</font> trước để hạn chế sự cơ động của phe địch . <br/>• Sau đó tăng tối đa <font color=yellow>Phúc Thụy Quang Ba[E]</font> để đảm bảo hồi phục HP cho đồng đội và gây sát thương cho địch . <br/>• Đầu trận tăng một cấp <font color=yellow>Trường Sinh Bất Lão[R]</font> để đảm bảo đồng đội bất tử và chiếm lợi thế . <br/>• Thời gian chờ của <font color=yellow>Tứ Phương Trận[F]</font> ngắn, nhưng tác dụng đầu trận không lớn, có thể tăng cấp khi đã đủ lượng MP cần thiết.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 5 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 5 điểm phòng thủ

  _ Hoạt Lực (Chủ động)

  _ Hồi phục điểm sinh lực cho đơn vị đồng đội trong phạm vi 700, hồi phục 250 điểm sinh lực và tăng 5 điểm phòng thủ, duy trì 25 giây

  _ Hiệu quả hồi phục sinh mệnh trong 25 giây không thể nhận lại

  _ fHuyền Tương Trận (Bị động)

  _ Tăng điểm HP hồi phục cho đồng đội trong phạm vi 500, tăng 3 điểm HP hồi phục/giây

  _ Cờ Đại Tướng, có thể hỗ trợ bảo vệ cho đồng đội xung quanh, nâng tinh thần chiến đấu

 • Chức năng

  _ Phong Thỉ Trận(Bị động)

  _ Trong phạm vi 900 tăng 15% tấn công cơ bản cho đồng đội, tối đa tăng 500điểm tấn công

  _ Hạc Dực Trận (Bị động)

  _ Mỗi giây trong phạm vi 1100 tăng hồi phục 0.8 MP cho đồng đội

  _ Phương Viên Trận (Bị động)

  _ Trong phạm vi 1100 tăng 5 điểm hộ giáp cho đồng đội

  _ Nhạn Hình Trận (Bị động)

  _ Trong phạm vi 1100 xung quanh tăng 13% hấp huyết cho đồng đội

  _ Cờ nguyên soái, tăng sĩ khí cho binh sĩ, tăng năng lực chiến đấu

 • Chức năng

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 25 điểm trí lực

  _ Tăng 150 hồi phục MP

  _ Yêu Pháp (Chủ động)

  _ Biến địch thành lợn con, duy trì 305 giây

  _ Pháp trượng có xương động vật tế thần, có khả năng trừ tà ác và biến kẻ địch thành lợn con

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm trí lực

  _ Tăng 15 điểm phòng thủ Hàn Nộ Sương Lang(Chủ động) Hàn Nộ Sương Lang gây 200 điểm sát thương, giảm 40% tốc độ di chuyển cho phe địch trong phạm vi 750 và có chức năng hiện hình, duy trì 4 giây

  _ Hàn Băng Trận (Bị động) Giảm 25% tốc độ tấn công của phe địch trong phạm vi 1000 Bảo giáp do Băng Thần cổ đại dùng Thiên Niên Huyền Băng tạo ra, có khả năng phòng hộ siêu việt và hiệu quả băng đông cực hàn.

 • Chức năng

  _ Tăng 65 điểm di chuyển

  _ Tăng 3 điểm hộ giáp

  _ Tăng 250 MP

  _ Hồi Phục MP (Chủ động)

  _ Trong phạm vi 600 hồi phục 135 điểm MP cho phe ta

  _ Hiệu quả hồi phục MP trong 11 giây sẽ không nhận lại

  _ Giày của tiên nhân, sau khi mang phụ thể giống tiên nhân, thần khí nho nhã, tương truyền là vật Lưu Bị ưa thích nhất

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

Tiểu sử tướng

Cố Ung, có thú cưỡi Thụy Thú, được Tôn Quyền phong làm thừa tướng Đông Ngô, một lòng vì nước vì dân nên được bá tánh kính nể. "Tường Thụy Thần Khí" của Cố Ung có thể trừng trị bọn ác ôn, cũng có thể chữa trị vết thương cho người dân, linh khí của Thụy Thú còn có thể ban năng lực bất tử cho người sắp chết; trong chiến trường, thụy khí của Cố Ung còn có thể bảo vệ quân sĩ không bị thương

Top