Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Giác

Thái Bình Giáo Tông

Trương Giác

Nhóm tướng: Nhanh Nhẹn

 • HP:490
 • MP:286
 • Tấn công:45-51
 • Sức mạnh:20
 • Phòng thủ:4.8
 • Nhanh nhẹn:20
 • Di chuyển:305
 • Trí lực:22
 • Tốc độ đánh:0.71
Độ khó:

Kỹ năng

 • Lôi Quang Trảm

  Triệu hồi Thiểm Điện, gây sát thương cho đơn vị phe địch trên quỹ đạo đường thẳng, đồng thời phải chịu bùa chú Hoàng Cân, khiến lần tấn công Trương Giác sau đó (dành cho pháp thuật hay vật lý) gây thêm sát thương pháp thuật, duy trì 6 giây|.

 • Phi Nhân Thiết

  Nhảy ngay đến bên cạnh phe địch tấn công gây sát thương, đồng thời choáng trong 1.75 giây. Sát thương anh hùng, tính hộ giáp.

 • Tiên Phong Vân Thể

  Sau khi dùng kỹ năng, tăng 10% tốc độ di chuyển và 45% tốc độ tấn công, hiệu quả kỹ năng được cộng dồn tối đa 4 lần.

 • Thiên Địa*Quang Nha Trảm

  Thi triển Quang Nha Trảm, gây sát thương chí mạng đối với địch phía trước.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Chủ yếu tăng <font color=yellow> Lôi Quang Trảm[W] </font> và <font color=yellow> Phi Nhân Thiết[E] </font> để bảo đảm khả năng gây sát thương cao nhanh chóng của Trương Giác <br/> • Ưu tiên thăng cấp <font color=yellow> Tiên Phong Vân Thể[R] </font> khi chọn hướng tấn công vật lý <br/> • <font color=yellow> Thiên Địa*Quang Nha Trảm[F] </font>có thể gây sát thương trên diện rộng, cần tăng cấp ngay khi có cơ hội

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 9 điểm tấn công

  _ Tăng 3 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm trí lực

  _ Hồng Viêm Xung Kích (Chủ động)

  _ Gây 400 sát thương cho mục tiêu|

  _ Mua Hồng Viêm Trượng Quyển thăng cấp, có thể thăng cấp 4 lần

  _ Tộc trưởng Hỏa Thần đã nạp pháp lực Hồng Viêm vào pháp trượng, đây là báu vật của tộc Hỏa Thần

 • Chức năng

  _ Tăng 15 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phủ Định Pháp Thuật (Bị động)

  _ Chặn pháp thuật có mục tiêu 1 lần

  _ Mảnh Hồng Long Lân cực lớn được đúc thành hộ giáp cao cấp, giúp người dùng chặn sát thương pháp thuật

 • Chức năng

  _ Tăng 40 điểm tấn công

  _ Tăng 5 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 200 hồi phục MP

  _ Tạo Mới (Chủ động)

  _ Kết thúc quy trình thời gian chờ kỹ năng và tất cả vật phẩm (Không gồm Thống Soái Ấn của bản thân)

  _ Ấn tướng soái, có thể phát hiệu lệnh cho 3 quân

 • Chức năng

  _ Tăng 65 điểm di chuyển

  _ Tăng 3 điểm hộ giáp

  _ Tăng 250 MP

  _ Hồi Phục MP (Chủ động)

  _ Trong phạm vi 600 hồi phục 135 điểm MP cho phe ta

  _ Hiệu quả hồi phục MP trong 11 giây sẽ không nhận lại

  _ Giày của tiên nhân, sau khi mang phụ thể giống tiên nhân, thần khí nho nhã, tương truyền là vật Lưu Bị ưa thích nhất

 • Chức năng

  _ Thuộc tính

  _ Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  _ Tăng 450 điểm HP

  _ Tăng 400 điểm MP

  _ Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  _ Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  _ Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

 • Chức năng

  _ Tăng 16 điểm tất cả thuộc tính

  _ Giảm 20% thời gian chờ kỹ năng

  _ Bỏ qua 40% kháng pháp thuật của mục tiêu

  _ Hiệu quả bỏ qua pháp thuật kháng tính không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Giảm thời gian chờ kỹ năng không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  _ Vật phẩm đã đạt cấp tối đa

  _ Chư Hầu Quan Ấn xuất thân từ Lạc Dương, khiến người đeo tăng thêm ma lực

Tiểu sử tướng

Trương Giác, do cơ duyên nên được Nam Hoa tiên nhân ban cho <Thái Bình Yếu Thuật> và nhận làm đệ tử, chết trong cuộc loạn chính Ma tộc, Nam Hoa vì muốn cứu đồ đệ nên đã dùng cấm thuật hồi sinh cho y. Sau khi hồi sinh nội công của Trương Giác càng thâm hậu hơn, võ nghệ cao siêu, sử dụng Cửu Tiết Băng Kiếm, là nỗi khiếp đảm của kẻ địch. Hiện thế gian đang hỗn loạn vì bí thuật của Nam Hoa, sau khi hồi sinh Trương Giác lại dẫn dắt quân Khăn Vàng nổi dậy, liệu lần này họ có thể thực hiện tham vọng bình định thiên hạ?

Top