Danh sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Quan Phượng

Nữ Hào Kiệt

Quan Phượng

Nhóm tướng: Nhanh Nhẹn

 • HP:473
 • MP:169
 • Tấn công:46-48
 • Sức mạnh:19
 • Phòng thủ:5.22
 • Nhanh nhẹn:23
 • Di chuyển:310
 • Trí lực:13
 • Tốc độ đánh:0.72
Độ khó:

Kỹ năng

 • Đoạt Mệnh*Lãnh Diễm Cứ

  Ném Huyết Nhẫn vào mục tiêu gây sát thương, giảm một nửa sát thương anh hùng, đồng thời giảm 50% tốc độ di chuyển. Sát thương tuyệt đối, bỏ qua hộ giáp.

 • Hành Vân Lưu Thủy Trảm

  Di chuyển nhanh đến phe địch và tấn công chúng, gây thêm sát thương và tăng 100% tốc độ tấn công cho Quan Phượng, duy trì 3 giây, thời gian Quan Phượng sẽ rất mơ hồ. Dùng cho đơn vị phe ta. Sát thương tướng, tính phòng thủ.

 • Thanh Vân Lân Giáp

  Tăng xác suất né tránh thành công và HP tối đa.

 • Thanh Long Đao Pháp

  Có hiệu lực miễn dịch pháp thuật, cớ giới.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 16 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

• Đầu trận chủ yếu tăng <font color=yellow>Đoạt Mệnh*Lãnh Diễm Cứ[W] </font> và <font color=yellow>Hành Vân Lưu Thủy Trảm[E] </font> để truy sát tướng địch và khiến địch không thể chạy <br/> • Sau khi có đủ trang bị cần thiết, tăng tối đa <font color=yellow>Thanh Vân Lân Giáp[R] </font> để đảm bảo Quan Phượng không dễ dàng bị tiêu diệt <br/> • Tăng cấp nhanh chóng <font color=yellow>Thanh Long Đao Pháp[F] </font> sẽ rất hiệu quả cho việc dứt điểm cả tướng và lính địch.

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  _ Tăng 60 tốc độ di chuyển

  _ Tăng 25% tốc độ tấn công

  _ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  _ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  _ Trang bị duy nhất

  _ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

  _ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

 • Chức năng

  _ Tăng 18 điểm tấn công

  _ Tăng 10 điểm sức mạnh

  _ Ngự Ma Khu (Chủ động)

  _ Giúp người dùng miễn dịch pháp thuật không tiêu hao MP, duy trì 6 giây

  _ Khi đúc có truyền Hắc Ngôn Linh Chú Thuật, là thần binh có uy lực đáng sợ

 • Chức năng

  _ Tăng 65 điểm tấn công

  _ Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây

  _ Tăng 150% hồi phục MP

  _ Phân Tán Tấn Công (Bị động)

  _ Trong phạm vi 225, phân tán 35% sát thương

  _ Tướng tầm xa không có hiệu quả phân tán

  _ Kiệt tác của Thiên Cơ Tộc, thao tác nhanh và sức sát thương cực mạnh

 • Chức năng

  _ Tăng 30 điểm tấn công

  _ Tăng 30 điểm nhanh nhẹn

  _ Tăng 30 tốc độ tấn công

  _ Tăng 30 né tránh

  _ Thân đao dài 1 thước, khảm 7 viên đá quý theo Thiên Phạt Thất Tinh Trận, là vũ khí tuyệt diệu nhất thế giới

 • Chức năng

  _ Tăng 25 điểm sức mạnh

  _ Tăng 25 điểm tấn công

  _ Tăng 5 điểm phòng thủ

  _ Phệ Huyết (Chủ động)

  _ Tăng 150% hiệu quả hút máu, duy trì 3 lần tấn công, hiệu quả tối đa duy trì 10 giây

  _ Hút máu (hiệu ứng)

  _ Mỗi lần tấn công đều có thể hấp thu 25% sát thương chuyển thành HP của bản thân

  _ Hiệu quả hiệu ứng bị động có thể cộng dồn với hiệu ứng phụ trợ

  _ Ma Binh Cửu U Minh Phủ lưu lạc đến trần giang, đầu thương nhuộm bởi máu đỏ, tương truyền có khả năng hút máu trong Hắc Ngôn Linh Thuật.

 • Chức năng

  _ Tăng 135 điểm tấn công

  _ Nhắm Chuẩn (hiệu ứng)

  _ Tấn công thường nhất định trúng mục tiêu, vô hiệu đối với BOSS ải

  _ Hiệu quả hiệu ứng phụ trợ có thể cộng dồn với hiệu ứng bị động

  _ Thần binh thượng cổ, sắc bén vô cùng, tỏa ánh sáng vàng, một khi xuất chiêu khó ai thoát khỏi

Tiểu sử tướng

Quan Phượng, con gái Quan Vũ, võ nghệ cao siêu, trên người mặc "Thanh Vân Lưu Lân Giáp", tay cầm "Thanh Vân Đoạn Thủy Đao". Quan Phượng một lòng đam mê võ học, không màng chuyện nhi nữ thường tình, khiến cho Quan Vũ rất sốt ruột. Quan Phượng nghĩa bạc vân thiên, hành hiệp trượng nghĩa, nên được Nhân tộc vô cùng quý mến.

Top