CẨM NANG

 • /su-kien/mini1/choi-3q-cu-hanh-nhan-ngay-qua-hot.bai-viet.tai-khoan-than-thiet-nhan-qua-3q.2437.html
 • /su-kien/choi-mu-nhan-ngay-qua-hot-lan-3/tai-khoan-than-thiet-nhan-qua-mu-121.html?utm_source=Int-Res-CP&utm_medium=3Q_GIF_298x433-0308&utm_term=MU&utm_content=GIF_298x433&utm_campaign=MU2030815-TKTT_None_None
 • /su-kien/mini1/dem-hoi-trang-ram.bai-viet.banh-trung-thu-dac-biet.2414.html
 • /su-kien/quan-doan-tranh-ba6/giai-dau-quan-doan-tranh-ba6.bai-viet.the-le.2453.html
 • /su-kien/mini1/choi-3d-nhan-qua-phu-phe.bai-viet.the-le.2458.html
 • /tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.hot-tich-luy-nap-cu-moi-thang-11.4110.html

Danh Sách Tướng

Tìm tướng theo tên

3Q*Bàng Thống

Hỏa Phượng Mị Ảnh

3Q*Bàng Thống

Nhóm tướng: Trí Lực

 • HP:558
 • MP:286
 • Tấn công:45-52
 • Sức mạnh:24
 • Phòng thủ:2.10
 • Nhanh nhẹn:17
 • Di chuyển:285
 • Trí lực:24
 • Tốc độ đánh:0.69
Độ khó

Kỹ năng

 • Viêm Chú*Liêu Nguyên [W] (Chủ động)

  Thi triển Phượng Hoàng Trận, sau khi duy trì trong thời gian ngắn sẽ thiêu đốt phạm vi của mục tiêu, gây sát thương lên mục tiêu, và duy trì việc thiêu đốt sinh mệnh của tướng địch.

 • Viêm Chú*Chướng [E] (Chủ động)

  Thi triển Hỏa Diệm Chướng, gây sát thương kéo dài, giảm tốc độ kẻ địch.

 • Viêm Chú*Phụng Hoàng Phù [R] (Chủ động)

  Triệu hồi Phượng Hoàng Phù xung quanh mình, Phượng Hoàng Phù ngẫu nhiên tìm mục tiêu phe địch để tấn công, gây sát thương nhất định và trói buộc mục tiêu.

 • Phượng Sồ Niết Bàn [F] (Chủ động)

  Bàng Thống vào trạng thái Nguyên Anh, có sinh mệnh tối đa và điểm phòng thủ tương ứng với cấp bản thân, sau khi siêu thoát sẽ gây sát thương liên tục với đơn vị xung quanh, sau một khoảng thời gian, nếu Nguyên Anh chưa bị phá hủy thì Bàng Thống hồi phục đầy trạng thái và hồi sinh.

 • Thuộc Tính Cộng Thêm

  Tăng 2 điểm thuộc tính.

Hướng dẫn kỹ năng

Level 1 Level 5

Level 6 Level 10

Level 11 Level 15

Level 15 Level 20

Phối hợp kỹ năng:

Trang bị đề nghị

 • Chức năng

  Hồi phục MP(Chủ động)

  Trong 12 giây hồi phục 100 MP

  Chịu sát thương sẽ mất hiệu quả

  Loại nước có linh tính, là vật phẩm cần cho người dùng phép thuật

 • Chức năng

  Một loại đá kỳ dị, hấp thu ma khí, giúp đả thông kinh mạch.

  Khi có tướng phe địch dùng kỹ năng trong phạm vi tầm nhìn 1000, tăng 1 điểm năng lượng, tối đa có thể tích trữ 10 điểm năng lượng.

  Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

  Dũ Hợp(Chủ động)

  Dựa vào điểm số năng lượng hồi phục HP và MP

  Mỗi 1 điểm năng lượng hồi phục 15 HP và MP

  Đoạt Linh (Bị động).

 • Chức năng

  Tăng 65 điểm di chuyển

  Tăng 3 điểm hộ giáp

  Tăng 250 MP

  Hồi Phục MP (Chủ động)

  Trong phạm vi 600 hồi phục 135 điểm MP cho phe ta

  Hiệu quả hồi phục MP trong 11 giây sẽ không nhận lại

  Giày của tiên nhân, sau khi mang phụ thể giống tiên nhân, thần khí nho nhã, tương truyền là vật Lưu Bị ưa thích nhất

 • Chức năng

  Tăng 4 điểm thuộc tính chính

  Tăng 4 điểm tất cả thuộc tính

  Thưởng (Bị động)

  Trong phạm vi 1000 tiêu diệt hoặc trợ công diệt tướng địch có thể nhận được (30>+Cấp đối phương*3) Vàng

  Trang bị duy nhất

  Theo sách cổ ghi chép, hộ phù này hấp thụ tinh phách của chủ nhân, đang bị mọi người săn tìm

 • Chức năng

  Tăng 200 HP và 150 MP

  Tinh thạch mà Vu Y Ma Tộc dung hợp từ huyết thạch và ma thạch

 • Chức năng

  Thuộc tính

  Tăng 12 điểm tất cả thuộc tính

  Tăng 450 điểm HP

  Tăng 400 điểm MP

  Nghĩa Giác Tỉnh (Bị động)

  Làm kỹ năng cuối của tướng tăng 1 cấp

  Vũ khí trong truyền thuyết, chịu ảnh hưởng linh khí chứa thần lực vô biên, giúp người có nó tăng sức mạnh nhiều lần

 • Chức năng

  Tăng 450 điểm HP

  Tăng 400 điểm MP

  Tăng 4 điểm hồi phục HP/giây

  Tăng 5 điểm phòng thủ

  Tăng 15% kháng pháp thuật

  Hiệu quả kháng pháp thuật không cộng dồn, lấy điểm tối đa

  Thần Hựu (Bị động)

  Khi có anh hùng phe địch ở phạm vi xung quanh1500 bị tiêu diệt, có thể hồi phục thêm 225 điểm HP và 20 điểm MP, mỗi 10 giây tối đa hồi phục 1 lần

  Khi tử vong hồi phục 450 điểm HP và 400 điểm MP của đồng đội trong phạm vi 1500, tổn thất Vàng giảm 40%, thời gian hồi sinh giảm 20%

  Viễn Cổ Ngọc Thạch đã hấp thu Huyết Phách của Huyết Kỳ Lân, sau kết thành huyết ngọc, giúp vết thương mau lành, có tác dụng trường sinh bất lão

 • Chức năng

  Tăng 25 điểm tất cả thuộc tính

  Tăng 200 điểm HP

  Tăng 150 điểm MP

  Sương Đông (Pháp Cầu)

  Tấn công tạo hiệu quả đóng băng, giảm 20%> tốc độ tấn công và 30% di chuyển của kẻ dịch, duy trì 2 giây

  Hiệu quả pháp cầu phụ trợ có thể cộng dồn với pháp cầu bị động

  Binh khí Ứng Long ưa thích, trên Trường Thương khắc hình rồng, thân tỏa hàn khí cực lạnh có thể băng phong kẻ địch

 • Chức năng

  Tăng 16 điểm tất cả thuộc tính

  Giảm 20% thời gian chờ kỹ năng

  Bỏ qua 40% kháng pháp thuật của mục tiêu

  Hiệu quả bỏ qua pháp thuật kháng tính không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  Giảm thời gian chờ kỹ năng không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa

  Vật phẩm đã đạt cấp tối đa

  Chư Hầu Quan Ấn xuất thân từ Lạc Dương, khiến người đeo tăng thêm ma lực

 • Chức năng

  Tăng 40 điểm tấn công

  Tăng 5 điểm hồi phục HP/giây

  Tăng 200 hồi phục MP

  Tạo Mới (Chủ động)

  Kết thúc quy trình thời gian chờ kỹ năng và tất cả vật phẩm (Không gồm Thống Soái Ấn của bản thân)

  Ấn tướng soái, có thể phát hiệu lệnh cho 3 quân

Tiểu sử Tướng

Thời Tam Quốc, ngoài Quân Sư Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán còn có mưu sĩ Bàng Thống nổi tiếng đoán chuyện như thần. Bàng Thống biệt hiệu Phụng Sồ – Người đã từng hiến kế dùng hỏa công tiêu diệt 80 vạn quân Tào, giúp liên quân Thục – Ngô đại thắng trận Xích Bích. Nhưng hỡi ôi, vang danh nhờ Hỏa, thiệt thân cũng tự Hỏa. Tại gò Lạc Phượng, Bàng Thống trúng mai phục, bị lửa thiêu toàn quân đại bại. Mang bản mệnh Phượng Hoàng, Phụng Sồ Bàng Thống như loài chim bất tử. Khi bị thương nặng Phượng Hoàng sẽ tự thiêu bằng lửa của chính bản thân mình để tái sinh hình hài một chú chim non. Lửa Phượng Hoàng rực sáng chói chang, Bàng Thống mang thần lực tái sinh như Hỏa Thần xưng danh 3Q*Bàng Thống. Tuy nhiên, đó chỉ là mị ảnh do Phượng Sồ Tiên Sinh dùng Hỏa Phượng tạo thành. Khi giao chiến, 3Q*Bàng Thống thường dựng tường lửa bao vây khiến kẻ địch bị lửa thiêu đau đớn, không thể thoát thân. 3Q *Bàng Thống dung mạo tuyệt sắc, tự tin vô cùng, là một hình tượng hoàn hảo trong mắt người khác, nên được gọi là “Hỏa Phượng Mị Ảnh. Ra mắt ngày 20/9/2013.

Góp ý
Dùng cho tooltip danh sách tướng
X
Đóng