CẨM NANG

  • /su-kien/mini1/choi-3q-cu-hanh-nhan-ngay-qua-hot.bai-viet.tai-khoan-than-thiet-nhan-qua-3q.2437.html
  • /su-kien/choi-mu-nhan-ngay-qua-hot-lan-3/tai-khoan-than-thiet-nhan-qua-mu-121.html?utm_source=Int-Res-CP&utm_medium=3Q_GIF_298x433-0308&utm_term=MU&utm_content=GIF_298x433&utm_campaign=MU2030815-TKTT_None_None
  • /su-kien/mini1/dem-hoi-trang-ram.bai-viet.banh-trung-thu-dac-biet.2414.html
  • /su-kien/quan-doan-tranh-ba6/giai-dau-quan-doan-tranh-ba6.bai-viet.the-le.2453.html
  • /su-kien/mini1/choi-3d-nhan-qua-phu-phe.bai-viet.the-le.2458.html
  • /tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.hot-tich-luy-nap-cu-moi-thang-11.4110.html

Danh Sách Tướng

Tìm tướng theo tên

Hình thức

Cận chiến Cận chiến

Tầm xa Tầm xa

Thuộc tính

Sức mạnh Sức mạnh

Nhanh Nhẹn Nhanh Nhẹn

Trí lực Trí lực

Sở trường

Hỗ trợ Hỗ trợ

Áp chế Áp chế

Khống chế Khống chế

Vật công Vật công

Pháp công Pháp công

Góp ý
Dùng cho tooltip danh sách tướng
X
Đóng