So sánh Dota

Tham gia Củ Hành, người chơi sẽ "choáng ngợp" bới hệ thống vật phẩm trong game rất phong phú và đa dạng. Trong hàng nghìn vật phẩm hiện có, ngoài các vật phẩm "độc quyền" của Củ Hành người chơi sẽ dễ dàng nhận thấy sự quen thuộc của một số vật phẩm tương tự như game dotA.

Bản so sánh các vật phẩm bên dưới sẽ phần nào giúp các Tướng Quân ghi nhớ và tham gia game dễ dàng hơn.

Bảng so sách các vật phẩm trong Củ Hành và dotA

Bảng so sánh các vật phẩm trong Củ Hành và trong dotA
1 Củ Hành
Bình HP
Củ Hành
Củ Hành
Healing Slave
2 Củ Hành
Bình MP
Củ Hành Củ Hành
Clarity Potion
3 Củ Hành
Mộc Linh Phù
Củ Hành Củ Hành
Ancient Tango of Essifation
4 Củ Hành
Bình Thanh Hồn
Củ Hành Củ Hành
Empty Bottle
5 Củ Hành
Trinh Sát * Đèn khổng minh
Củ Hành Củ Hành
Observer Wards
6 Củ Hành
Hiện hình * đèn khổng minh
Củ Hành Củ Hành
Sentry Wards
7 Củ Hành
Hồi Trình lệnh
Củ Hành Củ Hành
Scroll of town portal
8 Củ Hành
Huỳnh Quang Thảo
Củ Hành
Củ Hành
Dust of Appearance
9 Củ Hành
Linh Thạch
Củ Hành Củ Hành
Magic Stick
10 Củ Hành
Nhẫn sức mạnh
Củ Hành Củ Hành
Gaunlets of ogre strength
11 Củ Hành
Nhẫn nhanh nhẹn
Củ Hành Củ Hành
Slippers of Agility
12 Củ Hành
Nhẫn trí tuệ
Củ Hành
Củ Hành
Mantle of Intelligence
13 Củ Hành
Nhẫn bạc
Củ Hành Củ Hành
Ironwood branch
14 Củ Hành
Vòng vàng
Củ Hành Củ Hành
Circlet of Nolibity
15 Củ Hành
Bao tay tăng tốc
Củ Hành Củ Hành
Gloves of Haste
16 Củ Hành
Giày tăng tốc
Củ Hành
Củ Hành
Boots of Speed
17 Củ Hành
Nhẫn Thị huyết
Củ Hành Củ Hành
Mask of Death
18 Củ Hành
Đá phát sáng
Củ Hành Củ Hành
Kelen's Dagger
19 Củ Hành
Nhẫn hồi HP
Củ Hành Củ Hành
Ring of Regeneration
20 Củ Hành
Nhẫn hồi MP
Củ Hành
Củ Hành
Sobi Mask
21 Củ Hành
Hồi HP* Vận Lương kỳ
Củ Hành Củ Hành
Headdress of Rejuvenation
22 Củ Hành
Quần Phòng * Cờ Võ tướng
Củ Hành Củ Hành
Nathrezim Buckler
23 Củ Hành
Bổ đao * Lang Nha bổng
Củ Hành Củ Hành
Quelling Blade
24 Củ Hành
Vô tự quan ấn
Củ Hành
Củ Hành
25 Củ Hành
Dạ Minh Châu
Củ Hành
Củ Hành
Gem of True Sight
26 Củ Hành
Hộ uyển tướng sĩ
Củ Hành Củ Hành
Belt of giant strength
27 Củ Hành
Chiến phủ
Củ Hành Củ Hành
Ogre Axe
28 Củ Hành
Đai Thích khách
Củ Hành Củ Hành
Boots of Elvenskin
29 Củ Hành
Chủy Thủ nhanh nhẹn
Củ Hành Củ Hành
Blade of Alacrity
30 Củ Hành
Mưu sĩ bào
Củ Hành Củ Hành
Robe of the magi
31 Củ Hành
Gậy trí tuệ
Củ Hành Củ Hành
Staff of Wizzardry
32 Củ Hành
Mặt nạ
Củ Hành
Củ Hành
33 Củ Hành
Vương miện chư hầu
Củ Hành Củ Hành
Ultimate orb
34 Củ Hành
Đoản Kiếm
Củ Hành Củ Hành
Blade of Attack
35 Củ Hành
Đoản côn
Củ Hành Củ Hành
Quarterstaff
36 Củ Hành
Khảm đao
Củ Hành
Củ Hành
Broadsword
37 Củ Hành
Đại Kiếm
Củ Hành Củ Hành
Claymore
38 Củ Hành
Long Thương
Củ Hành Củ Hành
Mithril Hammer
39 Củ Hành
Nhẫn phòng thủ
Củ Hành Củ Hành
Ring of Protection
40 Củ Hành
Thiết thuẫn
Củ Hành
Củ Hành
Stout Shield
41 Củ Hành
Kháng ma bì giáp
Củ Hành Củ Hành
Planeswalker's Cloak
42 Củ Hành
Khiên phòng thủ
Củ Hành Củ Hành
Chain mail
43 Củ Hành
Khôi giáp phòng thủ
Củ Hành Củ Hành
Plate mail
44 Củ Hành
Thanh đồng chiến khôi
Củ Hành
Củ Hành
Helm of iron will
45 Củ Hành
Ma giới cự phủ
Củ Hành Củ Hành
Masserschmidt's Reaver
46 Củ Hành
Nhân giới chiến cung
Củ Hành Củ Hành
Eagle Horn
47 Củ Hành
Thần giới pháp trượng
Củ Hành Củ Hành
Mystic Staff
48 Củ Hành
Bao tay phấn chấn
Củ Hành
Củ Hành
HyperStone
49 Củ Hành
Kiếm hồn
Củ Hành
Củ Hành
Sacred Relic
50 Củ Hành
Ma đao
Củ Hành Củ Hành
Demon Edge
51 Củ Hành
Huyết ngọc phỉ thúy
Củ Hành Củ Hành
Ring of Health
52 Củ Hành
Cổ ngọc phỉ thúy
Củ Hành Củ Hành
Void Stone
53 Củ Hành
Huyết thạch
Củ Hành Củ Hành
Vitality booster
54 Củ Hành
Đá huyết ma
Củ Hành Củ Hành
Point booster
55 Củ Hành
Ma thạch
Củ Hành Củ Hành
Energy booster
56 Củ Hành
Dung hợp * Thủy tinh ngoa
Củ Hành
Củ Hành
Phase boots
57 Củ Hành
Tập phong ngoa
Củ Hành Củ Hành
Power Treads
58 Củ Hành
Truyền tống - thổ độn ngoa
Củ Hành Củ Hành
Boots of Travel
59 Củ Hành
Thuấn dịch * tật điện ngoa
Củ Hành Củ Hành
Slayer
60 Củ Hành
Pháp lực * Tử kim ngoa
Củ Hành
Củ Hành
Arcane Boots
61 Củ Hành
Bổng lộc * bao tay ngự tứ
Củ Hành Củ Hành
Hand of Midas
62 Củ Hành
Tạo mới* thống soái ấn
Củ Hành Củ Hành
63 Củ Hành
Xung kích * hồng viêm trượng
Củ Hành Củ Hành
Dagon
64 Củ Hành
Phong Ấn * cầm cố trượng
Củ Hành
Củ Hành
Eul's Scepter of Divinity
65 Củ Hành
Cấm ma * phệ hồn trượng
Củ Hành Củ Hành
Orchid Malevolence
66 Củ Hành
Yêu pháp * Tế linh trượng
Củ Hành Củ Hành
Guinsoo's Scythe of Vyse
67 Củ Hành
Phản xạ* Cương thích nhẫn thuẫn
Củ Hành Củ Hành
Blade mail
68 Củ Hành
Ngăn chặn * Vô song cương thuẫn
Củ Hành
Củ Hành
Vanguard
69 Củ Hành
Chân * Vô song quang thuẫn
Củ Hành Củ Hành 70 Củ Hành
Kháng ma * khăn choàng phú ma
Củ Hành Củ Hành
Hood of Defiance
71 Củ Hành
Cuồng nhiệt * yêu ma trảo
Củ Hành Củ Hành
Mask of Madness
72 Củ Hành
Tà lực * Tất hắc nha
Củ Hành
Củ Hành
73 Củ Hành
Tà nhẫn * tà liên nha
Củ Hành
Củ Hành 74 Củ Hành
Huyết ma * Kỳ lân tâm trục
Củ Hành Củ Hành
Soul Booster
75 Củ Hành
Trị liệu * huyết phách ngọc thạch
Củ Hành Củ Hành
Bloodstone
76 Củ Hành
Ngăn cản * hồng long ngân giáp
Củ Hành Củ Hành
Linken's Sphere
77 Củ Hành
Vĩnh sinh * huyền vũ thuẫn
Củ Hành Củ Hành
Heart of Tarrasque
78 Củ Hành
Vũ khí chuyên dụng
Củ Hành Củ Hành
Aghanim's scepter
79 Củ Hành
Sinh mệnh* Cờ đại tướng
Củ Hành Củ Hành
Mekansm
80 Củ Hành
Hồi ma * Cờ mưu sĩ
Củ Hành Củ Hành
Ring of Basilius
81 Củ Hành
Huyết ma * Cờ nguyên soái
Củ Hành Củ Hành
Vladmir's Offering
82 Củ Hành
Huyền thuật * Chỉ binh phù mã
Củ Hành Củ Hành
Nerconomicon
83 Củ Hành
Sương hoàn * Huyền băng khải
Củ Hành Củ Hành
Shiva's Guard
84 Củ Hành
Thủ hộ * Vô song chiến giáp
Củ Hành Củ Hành
Assault Cuirass
85 Củ Hành
Ngự ma* Thanh cang thương
Củ Hành Củ Hành
Black King bar
86 Củ Hành
Hộ thể * lạc sinh trạc
Củ Hành Củ Hành
87 Củ Hành
Hồi phục * Thái thú ấn
Củ Hành Củ Hành
Perseverance
88 Củ Hành
Binh phù quyển
Củ Hành Củ Hành
89 Củ Hành
Linh Ngọc
Củ Hành Củ Hành
Magic wand
90 Củ Hành
Quan Ấn
Củ Hành Củ Hành
91 Củ Hành
Chi phối* Thâm Nguyên Khôi
Củ Hành Củ Hành
Helm of the Dominator
92 Củ Hành
Tàn phế * Long Vũ kiếm
Củ Hành Củ Hành
Sange
93 Củ Hành
Khinh Doanh * phượng vũ kiếm
Củ Hành Củ Hành
Yasha
94 Củ Hành
Tịnh hóa * phá ma nhẫn
Củ Hành Củ Hành
Diffusal Blade
95 Củ Hành
Phân thân * ảo ảnh trường mâu
Củ Hành Củ Hành
Manta Style
96 Củ Hành
Ẩn hình * băng thiền đao
Củ Hành Củ Hành
Lothar's Edge
97 Củ Hành
Long phụng song kiếm
Củ Hành Củ Hành
Sange and yasha
98 Củ Hành
Chân * Viêm Long song cổ kiếm
Củ Hành Củ Hành
99 Củ Hành
Phệ huyết * Khấp huyết cự thương
Củ Hành Củ Hành
Satanic
100 Củ Hành
Cực đống * Hào Long thương
Củ Hành Củ Hành
Eye of Skadi
101 Củ Hành
Lưu tinh chùy
Củ Hành Củ Hành
Cranium Basher
102 Củ Hành
Mãnh kích * tế linh pháp
Củ Hành Củ Hành
Monkey King Bar
103 Củ Hành
Bội kích * Cổ định đao
Củ Hành Củ Hành
Crystalys
104 Củ Hành
Bội kích * Ỷ thiên kiếm
Củ Hành Củ Hành
Buriza-do Kyanon
105 Củ Hành
Điện kích * Lôi công chùy
Củ Hành Củ Hành
Maelstrom
106 Củ Hành
Lôi quang * Phá thiên lôi chùy
Củ Hành Củ Hành
Miollnir
107 Củ Hành
Phân liệt * tam Tiêm Đao
Củ Hành Củ Hành
Battle Fury
108 Củ Hành
Phá phòng * Toái giáp chùy
Củ Hành Củ Hành
Stygian Desolator
109 Củ Hành
Chước Viêm * uyên ương kim việt
Củ Hành Củ Hành
Radiance
110 Củ Hành
Né tránh * Thất tinh đao
Củ Hành Củ Hành
The Butterfly
111 Củ Hành
Thánh kiếm * thanh giang kiếm
Củ Hành Củ Hành
       
Góp ý
Dùng cho tooltip danh sách tướng
X
Đóng