Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Phần thưởng dành cho các Clicker bao gồm "tiền tươi" & quà lưu niệm Củ Hành Bông, nón 2S cực kool. Từ 12/3 đến 19/3 là thời gian đăng ký tham gia 3Q Củ Hành - Clicker Tournament 2014, các Clicker hãy nhanh tay đăng ký!

Phần thưởng ngoài game

Tiền mặt
Thứ hạngPhần thưởng (tiền mặt)Số lượng
Hạng Nhất 5.000.000VNĐ 01 Giải
Hạng Nhì 4.000.000VNĐ 01 Giải
Hạng Ba 3.000.000VNĐ 01 Giải
Khuyến Khích 1.000.000VNĐ 05 Giải
Quà tặng
Thứ hạngQuà tặngSố lượng
Hạng Nhất Củ Hành Bông 12
Hạng Nhì Củ Hành Bông 12
Hạng Ba Củ Hành Bông 12
Khuyến Khích Nón 2S 12 cái/đội

Nón 2S Style snapback

Phần thưởng trong game

Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn)

Đinh Ba Ủn Ỉn (Vĩnh viễn)

Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)

Tử Vong Dực (Vĩnh viễn)

Chiến đội hạng nhất
SttPhần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
1 Ngọn Lửa Cháy Thành (Đài) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
2 Dung Nham Tinh Linh (Bài) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
3 Đoạn Nham Dung Thạch (Sức) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
4 Vô Địch Chiến Quỷ Giáp (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
5 Vô Địch Chiến Quỷ Thủ (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
6 Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
7 Vô Địch Chiến Quỷ Đai (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
8 Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
9 Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
10 Tử Vong Dực (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
Chiến đội hạng nhì
SttPhần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
1 Ngọn Lửa Cháy Thành (Đài) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
2 Dung Nham Tinh Linh (Bài) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
3 Đoạn Nham Dung Thạch (Sức) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
4 Đinh Ba Ủn Ỉn (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
5 Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
6 Tử Vong Dực (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
Chiến đội hạng ba
SttPhần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
1 Ngọn Lửa Cháy Thành (Đài) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
2 Dung Nham Tinh Linh (Bài) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
3 Đoạn Nham Dung Thạch (Sức) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
4 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
5 Tiên Kiếm (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
6 Viêm Ma Dực (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
Chiến đội đạt giải khuyến khích

- Gồm có 05 giải khuyến khích dành cho 5 chiến đội với các phần thưởng sau đây:

SttPhần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu 10 Vật phẩm khóa
2 Thẻ Binh Sĩ 10 Vật phẩm khoa
3 Thẻ Quân Lương 10 Vật phẩm khóa
4 Thẻ Tích Lũy x2 (100 bàn) 05 Vật phẩm khoa
5 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (100 bàn) 05 Vật phẩm khóa
6 Tích Lũy Hoàn-Tím 05 Vật phẩm khoa
7 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 10 Vật phẩm khóa
8 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 10 Vật phẩm khoa
9 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 10 Vật phẩm khóa