Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Các Clicker thân mến,

Cấm/Chọn (còn gọi Ban/Pick) là hình thức chọn tướng trước khi vào trận đấu, thường gặp ở các giải đấu game MOBA. Hình thức này sẽ được áp dụng trong Giải đấu 3Q Clicker Tournament 2014. Bên dưới đây là phần hướng dẫn cần biết để các Clicker có thêm chiến lược cấm tướng sở trường của phe địch và chọn tướng tốt nhất cho phe mình.

HƯỚNG DẪN KIỂU ĐẤU CẤM/CHỌN KHI THAM GIA GIẢI ĐẤU

Cách thiết lập phòng thi đấu kiểu Cấm - Chọn

- Thi đấu kiểu Cấm - Chọn trong 3Q Củ Hành gọi là chế độ "Kiểu đấu". Để thiềt lập hình thức thi đấu này, chủ phòng vào phần thiết lập bản đồ, vị trí Tướng, chọn Kiểu Đấu.

Vị trí 2 đội

- Ngụy: Khu vực phía trên.

- Thục – Ngô: Khu vực phía dưới .

- 2 vị trí đầu tiên là 2 vị trí Đội Trưởng của mỗi đội, giữ quyền CẤM TƯỚNG.

Quy tắc cấm tướng

- Chỉ có đội trưởng mới có quyền cấm.

- Thời gian cho 1 lượt cấm là 20 giây.

- Số tướng bị cấm là 05 Tướng/đội.

Chiến ĐộiLượt cấm 1Lượt cấm 2Lượt cấm 3Lượt cấm 4Lượt cấm 5
Đội A Cấm 1 tướng x Cấm 2 tướng x Cấm 1 tướng
Đội B x Cấm 2 tướng x Cấm 2 tướng x

Quy tắc chọn tướng

- Các thành viên tự chọn tướng cho mình.

- Thời gian cho mỗi lượt chọn là 30 giây.

- Số tướng được chọn là 10 tướng/đội.

Chiến độiLượt chọn 1Lượt chọn 2Lượt chọn 3Lượt chọn 4Lượt chọn 5Lượt chọn 6
Đội A x Chọn 4 tướng x Chọn 2 tướng x Chọn 4 tướng
Đội B Chọn 2 tướng x Chọn 4 tướng x Chọn 4 tướng x

Chú thích

Cách thiết lập phòng thi đấu kiểu Cấm - Chọn

- Sau khi chọn đầy đủ tướng, có 30 giây để các thành viên trong đội trao đổi với tướng với nhau.

- Hết 30 giây trao đổi hoặc khi tất cả các đội sẵn sàng sẽ bước vào thi đấu chính thức.

Lưu ý:

- Sau khi hết thời gian cấm hoặc chọn mà chưa cấm hoặc chọn tướng, sẽ trừ vào thời gian tổng – thời gian dự trữ (thanh màu cam phía dưới chổ tướng chọn).

- Thời gian dự trữ là 60 giây. Sau khi hết thời gian dự trữ, mà vẫn chưa cấm tướng, lượt cấm đó sẽ bị bỏ qua.

- Sau khi hết thời gian dự trữ, mà vẫn chưa chọn tướng, sẽ được chọn tướng ngẫu nhiên.

- Có thể chọn ngẫu nhiên tướng trong quá trình chọn tướng.