Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GHÉP CÁ NHÂN


  • Một tính năng hoàn toàn mới của phiên bản 3D, cho phép người chơi có thể tiến hành ghép khi chỉ có 1 mình.
  • Các bản đồ ghép được mở rộng, có thể ghép được cả các map phó bản, boss chứ không đơn thuần chỉ ghép Tam Quốc Vô Song (5 vs 5) như phiên bản gốc.
  • Đối với ghép bản đồ Tam Quốc Vô Song (5 vs 5), có thể ghép 2 hình thức:
    • Ghép giải trí: Đối với người chơi dưới 7.000 Lực Chiến, sẽ có tăng/hoặc giảm điểm sau khi kết thúc ván. Nếu trên 7.000 Lực Chiến, ghép giải trí sẽ không tăng Lực Chiến.
    • Ghép lực chiến: Chỉ người trên 7.000 Lực Chiến mới có thể tham gia, kết thúc sẽ có tăng/giảm lực chiến


Nút Ghép Cá Nhân ở giao diện chờ thành trấn

Nơi tùy chỉnh các bản đồ có thể ghép được

Ghép Tam Quốc Vô Song gồm ghép thường và ghép lực chiến

Phần thưởng đấu trường mới