Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIỚI THIỆU HOA DUNG CHIẾN 7 VS 7


Sau khi bại trận Xích Bích bởi liên hoàn kế của Chu Du, Tào Tháo và tàn quân của Ngụy buộc phải rút quân về Kinh Châu. Trên đường trở về, Tào Tháo liên tiếp bị trúng liên hoàn kế của Gia Cát Lượng khiến phe Ngụy tổn thất vô cùng nặng nề.

Khi đến Hoa Dung Đạo, 10 phần binh lực ban đầu của phe Ngụy còn lại chưa đến 1 phần. Dù vô cùng tơi tả nhưng Tào Tháo vẫn 'mạnh miệng' chê Gia Cát Lượng & Chu Du ít mưu vì không đặt mai phục ở đây, nếu không y chắc chắn sẽ chịu trói. Vừa dứt lời, Quan Vũ và quân mai phục xuất hiện khiến Tào Tháo và tất cả binh lính phe Ngụy hồn vía đều lên mây. Ấy vậy mà trong cái khó ló cái khôn, Tào Tháo đem chuyện trước đây đối đãi tốt cũng như không truy cứu việc 'qua ải trảm 6 tướng' khiến vị Võ Thánh của nước Thục mềm lòng. Hơn thế nữa, trong đại quân của Tào Tháo còn có Trương Liêu - vốn có giao tình rất tốt với Quan Vũ trước đây, vốn là người nghĩa khí và trọng tình nghĩa, Quan Vũ đã thả cho Tào Tháo và tàn quân phe Ngụy vượt qua cửa Hoa Dung.

Các điểm đặc sắc của bản đồ

  • Không có tinh nguyên, không có quái rừng và chỉ có 1 đường duy nhất. Cả 2 phe sẽ buộc phải đánh nhau liên tục cho đến khi có 1 bên bị phá hủy nhà chính, hoặc tiêu diệt đủ 70 mạng trước
  • Không có shop bán item, vàng hiển thị theo kiểu %. Khi vàng đạt mốc 100% sẽ hiện ra 5 vật phẩm để người chơi chọn lựa. Các vật phẩm sẽ xuất hiện theo thứ tự: vật phẩm cơ bản xuất hiện trước, vật phẩm quý xuất hiện sau. Những vật phẩm gợi ý này sẽ tùy theo từng loại tướng.
  • Tướng Quân có thể thách đấu cá nhân với nhau trong bản đồ, Tướng Quân chiến thắng có thể nhận thêm vàng, kinh nghiệm. Những người còn lại có thể đặt cược nhận vàng.
  • Khi tiêu diệt BOSS Viêm Ma trong bản đồ, người nhặt Viêm Ma Diệm có thể biến thân thành Viêm Ma và sử dụng những kỹ năng của Viêm Ma.

Một số hình ảnh trong map: