Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

TAM QUỐC CHÍ 5VS.5.VS5


Map Tam Quốc Chí với cấu trúc bản đồ, hệ thống điều ước và lối chơi được giữ nguyên 100% so với phiên bản gốc đồng thời đồ họa được cải tiến nhìn đẹp mắt hơn

Thông Tin Bản Đồ

  • Số người tối đa trong map: 15 người


Cấu trúc bản đồ được giữ nguyên

Khu vực phe Ma Ngụy

Khu vực phe Thục

Khu vực phe Ngô

Nộ Viêm Hạt Vương

Chí Tôn Ma Tê

Cửu Vĩ Hồ Tiên


Khu vực hang kho báu, nơi người chơi có thể tìm kiếm bảo vật nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro

Chiến Quỷ Lữ Bố