Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Lạc Tiến

Lạc Tiến

【W】Tiên Đăng (làm lại)

Sau khi thi triển 2 giây, tăng 50% tốc độ di chuyển, khi tấn công địch trong phạm vi 500 sẽ đến kế bên địch và tấn công mục tiêu và các mục tiêu xung quanh

 • MP tiêu hao: 50 điểm
 • Còn chờ: 4.5 giây
 • Gây 30/60/90/120 điểm sát thương

【E】 Không Thủ Nhập Bạch Nhẫn (làm lại)

Trạng thái phản kích trong 1.5 giây, trong thời gian này bị sát thương sẽ phản đòn lại kẻ tấn công, gây sát thương và choáng 1 giây

【F】Kiêu Quả

Đã bỏ hiệu quả miễn sát thương

Phạm vi tác dụng từ 575 thành 475

Lưu Bị

Lưu Bị

【E】Thừa Long Nhi Khởi

 • Thêm hiệu quả, khi thi triển cho đơn vị tướng địch, chịu 25% sát thương
 • Phạm vi tác dụng từ 800 sửa thành 600
 • Tăng tốc độ di chuyển không còn đạt tối đa nữa, sửa thành tăng 50% tốc độ di chuyển
 • Thời gian chờ từ 12 giảm xuống còn 10 giây
 • Thời gian duy trì từ 2/3/4/5 sửa thành 3/4/5/6

【F】Nhân Hoàng*Hiệu Triệu (làm lại)

 • Gọi ra dũng sĩ xông lên phía trước, gây sát thương xung quanh, và giảm 50% tốc độ di chuyển, kéo dài 7 giây
 • Thời gian chờ:50/37.5
 • MP tiêu hao:150/225/300/338
 • Gây 70/120/170/225 điểm sát thương   

Tôn Linh Lung

Tôn Linh Lung

【W】Thần Cung Tiễn Trận

Điều chỉnh cách thi triển, sửa chỉ hướng khu vực

Vạn Thiên Thần Quang【E】Vạn Thiên Thần Quang (làm lại)

 • Số lần đạn xạ sửa thành 4 lần
 • Thêm đặc tính mới, hút lấy 9/16/23/30 lực tấn công của đơn vị bị thần sóng thần quang chiếu xuống
 • Tối đa có thể hút lấy 80% lực tấn công cơ bản bản thân

Thủy Lưu Thuẩn【R】Thủy Lưu Thuẫn (làm lại)

 • 40% sát thưởng gây ra khi dùng chiêu sẽ bổ sung cho hộ thuẫn
 • Khi HP <=40% tự kích hoạt hộ thuẫn
 • Hộ thuẫn tối đa tích lũy 200/400/600/800 điểm
 • Thời gian duy trì của hộ thuẫn là 2.5 giây, thời gian chờ là 8 giây

【F】Thuần Tranh Quang

Cách thi triển sửa thành chỉ hướng khu vực, phạm vi tác dùng từ 225 sửa thành 275

Ngô Phượng Hy

Ngô Phượng Hi

Thần Quang Vạn Trượng【F】Thần Quang Vạn Trượng (5Vs5)

 • Tầm bắn từ 700 sửa thành 800
 • Điểm tấn công từ 25/45/65/85 sửa thành 35/55/75/95
 • Bản thể chịu công kích tối đa gánh 30% HP tối đa sửa thành là 20%

Thất Thái Thần Quang*MinhRThất Thái Thần Quang*Minh

 • Phạm vi tác dụng từ 225 sửa thành 250
 • Cự ly thi triển từ 600 sửa thành 700

Lữ Bố

Lữ Bố

【F】Thiên Hạ Vô Địch

 • Thời gian chờ từ 48/33 sửa thành 60/52/44/36
 • Sau khi biến thân tốc độ di chuyển từ 400 sửa thành 360
 • Điểm phòng thủ tăng từ 20 syẩ thành 10/15/20/25
 • Sát thương tuyệt đối của phấn toái từ 45/60/75/90 sửa thành 35/50/65/80

Tào Tiết

Tào Tiết

Tào Hoa
 • Loại hình sát thương 【Bộc Phá】 từ sát thương tuyệt đội sửa thành sát thương vật lý
 • Điểm sát thương từ 25 sửa thành 30

Chân Mật

Chân Mật

Hiệu quả bội kích bỏ qua ma miễn

3Q*Cam Ninh

3Q*Cam Ninh

Hiệu quả bội kích bỏ qua ma miễn

Vòng Xoáy Thủy Lưu【F】Vòng Xoáy Thủy Lưu
Hiệu quả khiên dẫn bỏ qua miễn dịch ma pháp

3Q*Bàng Thống

3Q*Bàng Thống

Viêm Chú*Liêu Nguyên【W】Viêm Chú*Liêu Nguyên
Không gây sát thương liên tục nữa, trung tâm sát thương phạm vi tăng đến 160/240//320/400
độ trễ từ 0.7 giây sửa thành 1 giây

Phượng Sồ Niết Bàn【F】Phượng Sồ Niết Bàn (5Vs5)

 • Vào trạng thái Nguyên Anh tăng điểm phòng thủ từ 10/15 sửa thành 15/25
 • Thời gian duy trì từ 6 giây sửa thành 5 giây
 • Điểm sát thương từ 75/110/145/180 sửa thành 80/125/170/220

Biện Ngọc Nhi

Biện Ngọc Nhi

Phi Kiếm Đoạt Mệnh【W】 Phi Kiếm Đoạt Mệnh

 • Công kích thường cộng thêm từ 0.55/0.7/0.85/1 sửa thành 60/90/120/150+ công kích thường *0.4/0.6/0.8/1
 • Kỹ năng này có thể kích hoạt hiệu quả bị động của pháp cầu và kỹ năng 3

Bàng Đức

Bàng Đức

Cự ly công kích từ 150 sửa thành 175

Can Đảm Xung Phong【W】Can Đảm Xung Phong

Bỏ hiệu quả chịu thêm sát thương

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý

Phạm vi công kích thường từ 600 sửa thành 575
Tử Thần Triệu Hồi【F】Tử Thần Triệu Hồi(5Vs5)
Sau khi kích sát đơn vị không lập tức làm mới kỹ năng, sửa thành giảm 40 giây thời gian chờ kỹ năng (tức sau khi trang bị vũ khí chuyên thuộc, có thể đạt hiệu quả lập tức làm mới)

Tử Thần Triệu Hồi【F】Tử Thần Triệu Hồi (10Vs10)
Cấp 4 thời gian chờ từ 70 giây sửa thành 60 giây, sau khi kích sát đơn vị giảm 60 giây thời gian chờ

Mi Trúc

My Trúc

Phong Hỏa Đằng Không【W】Phong Hỏa Đằng Không (làm lại)

 • Đốt cháy kẻ địch theo đường thẳng, và hất tung lên
 • Cự ly thi triển:900
 • MP tiêu hao:60/75/90/105 điểm
 • Thời gian chờ:6.5 giây
 • Gây 90/165/240/315 điểm sát thương

Điểm Thạch Thành Kim【E】Điểm Thạch Thành Kim (làm lại)

 • Biến kẻ địch thành đồng tiền, không thể di chuyển, công kích, sử dụng vật phẩm, kỹ năng, chỉ có 1 số kỹ năng bị động
 • Cự ly thi triển: 900
 • MP tiêu hao:95/115/135/155
 • Thời gian chờ:9 giây
 • Hiệu quả định thân duy trì 1.5/2/2.5/3 giây

Hấp Thu Trí TuệRHấp Thu Trí Tuệ

 • Sửa thành không thi triển liên tục nữa
 • Thời gian chờ từ 25/20/15/10 giây sửa thành 35/25/20/15 giây (10Vs10)
 • Thời gian chờ từ 12.5/10/7.5/5 giây sửa thành 21/18/15/12 giây (5Vs5)
 • Mỗi giây hấp thu 5% MP hiện tại của mục tiêu, tối thiểu hấp thu 10/20/30/40 điểm (10Vs10)
 • Mỗi giây hấp thu 5% MP hiện tại của mục tiêu, tối thiểu hấp thu 12.5/25/37.5/50 điểm (5Vs5)

Hỏa Thần Kiếp【F】Hỏa Thần Kiếp (làm lại)

 • Ngâm 1.5 giây bắn ra hỏa cầu, gây sát thương lớn cho mục tiêu và xung quanh phạm vi 375 (hỏa cầu bay chậm, nhưng bỏ qua miễn dịch pháp thuật), khi hỏa cầu nổ đơn vị xung quanh cách trung tâm càng gần sát thương càng cao
 • Cự ly thi triển:1100
 • MP tiêu hao:150/235/320/405
 • Thời gian chờ:50/42/34/26
 • Sát thương tăng là 550/775/1000/1225(10Vs10)
 • Sát thương tăng là 550/825/1100/1375(5Vs5)

3Q*Tân Hiến Anh

3Q*Tân Hiến Anh

Thủy Đàm【R】Thủy Đàm
Không giảm tốc độ di chuyển nữa
Thủy Linh Mạch Xung【F】Thủy Linh Mạch Xung
Thời gian chờ từ 80/70/60/50 sửa thành 60/36 giây
Hiệu quả giảm tốc từ 1 giây sửa thành 1.75 giây

Điêu Thuyền (5Vs5)

Điêu Thuyền

Khuynh Đảo Chúng Sinh【F】Khuynh Đảo Chúng Sinh
Thời gian chờ từ 48/42 sửa thành 60/48
Cự ly thi triển từ 500/550/600/650 sửa thành cố định 500

Lữ Linh Khởi

Lữ Linh Khởi

【E】Lưu Quang Phi Ảnh
Trong quá trình sử dụng kỹ năng có thể tiến hành công kích thường
【F】Huyết Mạch Chiến Quỷ
Chuyển tấn công từ 1.4 sửa thành 1.5

Kiếm Hồn*Lữ Kha

EBá Vương Đỉnh
Điểm sức mạnh cộng thêm từ 1.8 sửa thành 1.6
Cự ly thi triển từ 500 sửa thành 600
Thời gian chờ từ 8 giây sửa thành 6 giây
Sát thương từ 75/130/185/240 sửa thành 80/120/160/200 + điểm sức mạnh*0.9/1.2/1.5/1.8
FVô Vong Viêm Hoa Trận
Thời gian duy trì từ 2.5/3.25/4/4.5 giây sửa thành 4 giây
Sát thương mỗi giây tạo thành từ 120/180/240/300 điểm sửa thành 90/165/240/315 điểm

Kiếm Quỷ*Lữ Kha

EHắc Ảnh Dạ Tập
Không còn hiệu quả với đơn vị miễn dịch pháp thuật
FU Ngục Kiếm Chủng
Phạm vi tác dụng từ 250 sửa thành 200
Số lượng kiếm triệu hồi từ 12/16/20/24 cây sửa thành 20 cây, mỗi cây sát thương từ 70/100/130/170 sửa thành 40/80/120/180

Kiếm Thần*Lữ Kha

WLưu Quang Trảm
Tấn công công thêm từ 0.6/0.8/1.0/1.2 sửa thành 0.6/0.75/0.9/1.05
FKiếm Tâm Vô Trần
Phạm vi tác dụng từ 550 sửa thành 500
Tấn công cộng thêm từ 0.4/0.48/0.56/0.65 sửa thành 0.4/0.45/0.5/0.6

3Q*Lưu Chương

3Q*Lưu Chương

【W】Bá Đao*Trường Khu Thức
Không hạn chế 3 đơn vị thường nữa, chỉ cần đột tiến kẻ địch trong 2.5 giây đều có thể tiến hành đột kích lần nữa
【E】Bá Vương*Phong Tiếu Thức
Sát thương cơ bản từ 25/50/75/100 sửa thành 60/90/120/150
Phạm vi tác dụng từ 300 sửa thành 350
【F】Bá Đao*Toái Tinh
Tấn công cộng thêm của mỗi mảnh đao *0.15/0.2/0.25/0.3
Điểm sát thương cơ bản từ 35/55/75/90 sửa thành 30/45/60/75
Nhấn lần nữa kỹ năng này có thể lập tức thu đao, xuất đao và thu đao có 1 giây chờ

La Lợi

La Lợi

【E】Càn Khôn Đại Pháp (5Vs5)
Điểm sát thương từ 75/135/200/265 sửa thành 85/150/215/280
【F】 Càn Khôn Bát Quái Trận
Khi thoát khỏi không chịu sát thương nữa, chỉ gây choáng
Điểm sát thương ban đầu tạo thành từ 100/200/300/450 sửa thành 275/400/525/650

Ngụy Diên

Ngụy Diên

Điểm sức mạnh ban đầu từ 27 sửa thành 28
Điểm sức mạnh trưởng thành từ 2.6 sửa thành 3.2

Tào Chương

Tào Chương

【W】Triệu Hồi Song Sư
Điều chỉnh hiệu quả giảm tốc
Giảm 65% tốc độ di chuyển, trong 6 giây hồi phục mức bình thường

Trương Oanh Oanh (5Vs5)

Trương Oanh Oanh

【W】Linh Xà Xuất Động
Điểm sát thương từ 85/150/205/280 sửa thành 90/160/230/300
【E】Xà Chủng Chiến Khải
Tốc độ hồi phục HP từ 1/2/3/4 sửa thành 2/3/4/5
【F】Linh Oanh Phá Hiểu
Phạm vi tác dụng từ 500 sửa thành 375
Điểm sát thương từ 55/80/110/160 sửa thành 70/110/150/200

Mã Đằng

Mã Đằng

【W】Khốn Mã Sách
Thời gian trói từ 2 giây sửa thành 1.5/2/2.5/3 giây
【E】Bá Vương Cung
Sát thương khuyếch tán từ 15/25/35/45 sửa thành 55/70/85/100%
【F】Chiến Ưng Công (5Vs5)
Thời gian chờ từ 70/65/60/50 sửa thành 60/48

Trình Phổ

Trình Phổ

【E】Thủy Chi Lưu Động
Thi triển thất bại cũng sẽ phải chờ, nhưng thời gian chờ giảm 1 nửa
【F】Đại Hải Nộ Triều (5Vs5)
Thời gian chờ từ 40/35 sửa thành 60

Tôn Lỗ Ban

Tôn Lỗ Ban

【W】Phi Yến Thoái*Sóng(5Vs5)
Thời gian chờ từ 5.5 sửa thành 6.5 giây
Điểm sát thương đấu khí gây ra từ 40 sửa thành 30/35/40/45
【E】Long Hổ Loạn Vũ
Điểm sát thương mỗi đấu khí từ 30 sửa thành 20/25/30/35

Chu Du

Chu Du

【W】Tài Quyết Quang
Xác suất hụt từ 10%/15%/20%/25% sửa thành 100%
Thời gian duy trì từ 9/18 giây sửa thành 2.5/5 giây
【R】Quang Kiếm Trận
Không còn hiệu quả đối với đơn vị miễn dịch pháp thuật

Quan Vũ

【R】Thanh Long Uyển Nguyệt Trảm
Giảm tỷ lệ chính xác của địch từ 30% sửa thành 100%, thời gian duy trì từ 3 giây sửa thành 1.5 giây

Lưu Thiện

Lưu Thiện

【W】Điện Man Lôi
Phạm vi nổ từ 210 sửa thành 175

Hoàng Vũ Điệp

Hoàng Vũ Điệp

【E】Ảo Điệp Vũ (5Vs5)
Thời gian chờ từ 15 giây sửa thành 14/12/10/8
Thời gian duy trì ẩn thân từ 15 giây sửa thành 20 giây
Thời gian duy trì cộng thêm tốc độ công kích từ 7 giây sửa thành 4 giây

Văn Ương

Văn Ương

【F】Lưu Vân Nghịch Trảm (5vs5)
Điểm sát thương ban đầu từ 90/120/150/180 sửa thành 70/140/210/280

Tuân Úc (5Vs5)

Tuân Úc

【W】Thôn Lang
Thời gian duy trì từ 6 giây sửa thành 5 giây
Thời gian chờ từ 12 giây sửa thành 7 giây
Phạm vi sát thương của nhện từ 750 sửa thành 375
Sát thương nhện gây ra từ 15/30/45/60 sửa thành 20/40/60/80 điểm
Hiện tại nhện sẽ từ kỹ năng Khu Hổ nhận hiệu quả x2 tốc độdi chuyển
【W】Khu Hổ
Cự ly thi triển từ 1000 sửa thành 800
Thời gian chờ từ 9 giây sửa thành 7 giây
Thời gian duy trì từ 6 giây sửa thành 5 giây

Công Tôn Toán

Công Tôn Toán

【W】Tiếu Thiên Bá Cung (5Vs5)
MP tiêu hao từ 75/90/105/120 sửa thành 60/75/90/105

Mã Đại

Mã Đại

【E】Nhãn Quan Bát Phương (5Vs5)
Cự lý công kích tăng thêm từ 225 sửa thành 175

Mã Siêu

Mã Siêu

【E】Liên Hoàn Điện Thương
Sát thương sẽ không giảm nữa, mục tiêu đạn xạ là 5 mục tiêu
【R】Tử Lôi Hãn Mã
Không có hiệu quả đối với đơn vị miễn dịch ma pháp
【F】Tử Lôi*Bá Vương Tái Thế
Có hiệu quả với đơn vị miễn dịch pháp thuật
Phạm vi tác dụng từ 500/550/600/700 sửa thành 600/700
Thời gian chờ mỗi lần công kích thường giảm từ 0.25 sửa thành 0.35

Phan Phượng

Phan Phượng

【F】Trọng Áp Thái Sơn
Cự ly thi triển từ 900 sửa thành 1050

Tào Nhân

Tào Nhân

【W】Kỳ Môn Độn Giáp*Quan Nguyệt
Thời gian chờ từ 14 sửa thành 10 giây (5Vs5)
Tầm nhìn nguyệt quang từ 6 giây sửa thành 3 giây
Đơn vị được nguyệt quang chiếu xạ sẽ cung cấp tầm nhìn, tầm nhìn và hiệu quả giảm giáp duy t rì 6 giây và lập tức gây 30/60/90/120 điểm sát thương

Hoàng Nguyệt Anh (5Vs5)

Hoàng Nguyệt Anh

【W】Nguyệt Quang
Thời gian chờ từ 3 giây sửa thành 4 giây
MP tiêu hao từ 60/70/80/90 sửa thành 60/75/90/105

Tôn Sách

Tôn Sách

【F】Tử Điện Loạn Vũ
Thời gian thi triển từ 2 giây sửa thành 1.5 giây

3Q*Lăng Thống

3Q*Lăng Thống

【R】Linh Vũ Thám Vân Thương
Điểm Nhanh Nhẹn chuyển hóa từ 3 điểm sửa thành 2 điểm

Trương Hoành

Trương Hoành

【E】Ngôn Linh Không Gian
Miễn dịch sát thương kỹ năng Sát thương tướng, tính hộ giáp
【F】Rút Linh Hồn (5Vs5)
Thời gian chờ từ 15/13/11/9 sửa thành 12/9/6/3

Giả Hủ

Giả Hủ

FNgũ Quỷ Bàn Vận Kế
Thời gian duy trì từ 5 giây sửa thành 4 giây
Sát thương từ 90/145/200/245 điểm sửa thành 110/180/250/300(10Vs10)
Sát thương từ 120/170/230/280 điểm sửa thành 150/210/270/330(5Vs5)
Thời gian chờ từ 45/40 sửa thành 60/52/44/36 (5Vs5)

3Q*Tôn Quyền

3Q*Tôn Quyền

Trí lực ban đầu từ 23 sửa thành 20
Tốc độ di chuyển từ 310 sửa thành 300
RVạn Lôi Chí Tôn (5Vs5)
Tốc độ di chuyển chuyển hóa từ 9%/12%/15%/18% sửa thành 6%/9%/12%/15%

Trương Chiêu

Trương Chiêu

EChưởng Tâm Lôi
Sát thương từ 85/150/215/285 điểm sửa thành 90/160/230/300
FVạn Lôi Tích Lịch
20% Sát thương gây ra chuyển hóa thành HP bản thân

Lưu Chương

Lưu Chương

EVõ Lâm Minh Chủ Lệnh (5Vs5)
Thời gian duy trì từ 40 giây sửa thành 24 giây

Viên Thuật

Viên Thuật

ENgân Long Lược Vĩ
Cự ly thi triển từ 700 sửa thành 800
RThu Nạp Ma Tính
Hấp thu 8%/12%/16%/20% HP hiện t ại sửa thành hấp thu 60/100/140/180+4%/6%/8%/10% HP tối đa

Bộ Uyển

Bộ Uyển

【W】Phá Băng Thỉ
Cự ly thi triển từ 2000 sửa thành 1750
【R】Tật Phong (5Vs5)
Tốc độ công kích tăng thêm từ 10%/20%/30%/40% sửa thành 15%/30%/45%/60%
【F】Băng Phong Ly Thương
Phạm vi tác dụng từ 350 sửa thành 275
Thời gian chờ từ 3.5/2.5 sửa thành 4.5/3.5(5Vs5)
Mỗi lần công kích giảm 0.35 giây thời gian chờ sửa thành giảm 0.65 giây (5Vs5)
Sát thương cố định cộng thêm từ 60/105/150/200 sửa thành 60/100/140/180(5Vs5)

Tân Hiến Anh

Tân Hiến Anh

【W】Thần Quang Phổ Chiếu
Có thể sử dụng đối với đơn vị ma miễn phe địch

Chu Thái

Chu Thái

FBá Vương Vô Song Trảm
Sau khi trảm thành công mục tiêu, tăng 80% tốc độ công kích và 30% tốc độ di chuyển cho bản thân, duy trì 5 giây

3Q*Quách Gia

3Q*Quách Gia

FBăng Giác Tỉnh
Thời gian duy trì từ 8 giây sửa thành 10 giây

Lăng Thống

Lăng Thống

Nhanh nhẹn trưởng thành từ 2.1 sửa thành 2.4
RVô Lại (5Vs5)
Sát thương tăng thêm từ 14/20/26/32 điểm sửa thành 15/22/29/36

Khương Duy

Khương Duy

FKỳ Lân Kiếm Trận (5Vs5)
Điểm miễn sát thương ban đầu trong kiếm trấn từ 15% tăng thành 25%

Lữ Mộng Như

Lữ Mộng Như

FCửu Ảnh Tuyệt Sát
Phạm vi phân thân nổ từ 96 sửa thành 160

Điều chỉnh vật phẩm

Chân*Vô Song Quang Thuẫn

Chân*Vô Song Quang Thuẫn

HP từ 350 sửa thành 400 điểm
Không tăng tốc độ di chuyển nữa
Giảm miễn sát thương vật lý phải chịu từ 10% sửa thành 12%
Điểm hộ giáp tăng thêm của Vô Song Hộ Thuẫn từ 5 điểm sửa thành 8 điểm

Hộ Thể*La Sinh Trạc

Hộ Thể*La Sinh Trạc

Kỹ năng Thánh Linh Hộ Thể: hiện tại có thể giảm miễn sát thương kỹ năng loại “sát thương tướng, tính hộ giáp”
Công thức ghép sửa thành: Trí tuệ Thủ Trượng thay thành Chiến Phủ Sức Mạnh
Tăng 10 điểm trí lực sửa thành tăng 10 điểm sức mạnh
Hiệu quả tăng thêm mới, làm cho thời gian duy trì của tất cả trạng thái xấu giảm 50%

Đèn Trinh Sát

Trinh Sát*Đèn Khổng Minh

Thời gian duy trì 360 đến 240 giây
Thời gian mua hàng từ 180 rút ngắn thành 120 giây

Đèn hiện hình

Hiện Hình*Đèn Khổng Minh

Thờ gian duy trì từ 240 giây sửa thành 180 giây
Thời gian mua hành từ 15 giây kéo dài thành 30 giây

Ẩn Hình*Băng Thiền Đao

Ẩn Hình*Băng Thiền Đao

Tốc độ di chuyển tăng thêm từ 20% sửa thành 12%

Mộng Ảo*Ẩn Đao

Thời gian duy trì từ 21 giây sửa thành 15 giây

Huyền Pháp*Tiên Đạo Chỉ Binh

Trong 15 giây tối đa chịu 1 lần sát thương đồng sinh cộng tử
Phạm vi tầm nhìn từ 1400/1400 điều chỉnh thành 1200/600
Tốc độ di chuyển từ 330/360/390 sửa thành cố định 320
Thời gian chờ từ 55 sửa thành 70(5Vs5)

Huyền Pháp*Tiên Đạo Chỉ Binh (10Vs10, 5Vs5Vs5)

Tăng 10 điểm tất cả thuộc tính
Tăng 15 điểm thuộc tính chính
B động: Triu hi tiên binh, theo tướng công kích kẻ địch, tiên binh cộng thêm 30% lực công kích cho thuộc tính chính của tướng (lực công kích ban đầu 95, tốc độ công kích 800)
Sau khi nhận được vật phẩm tướng có kỹ năng đồng sinh cộng tử

Ngăn Cản*Hồng Long Giáp (5Vs5)

Ngăn Cản*Hồng Long Lân Giáp

Thời gian chờ từ 17.5 giây sửa thành 20 giây

Cực Động*Hào Long Thương

Điều chỉnh công thức ghép: Bách Chiến Khôi 3000+ Trục Quyển 1600
Bỏ HP và MP, sửa thành tăng 15 điểm thuộc tính chính

Cực Đông*Bá Long Thương

Bỏ HP và MP, sửa thành tăng 20 điểm thuộc tính chính
Tất cả thuộc tính tăng thêm từ 25 điểm sửa thành 20 điểm
Thời gian giảm tốc sát thương kỹ năng gây ra từ 2 giây sửa thành 1.5 giây

Trị liệu*Huyết Phách Ngọc Thạch

Sửa công thức ghép, Kháng Ma Bì Giáp thay thành trục quyển
Bỏ thuộc tính kháng ma, sửa thành tăng 6% kỹ năng cộng thêm

Làm lại kỹ năng
Thn Hu: Mỗi lần sử dụng kỹ năng nhận được hiệu quả hồi máu, mỗi giây hồi phục 0.5% HP, hiệu quả duy trì 6 giây, hiệu quả này tối đa xếp chồng 5 t ầng
Huyết Dũng: Phm vi 1500 có tướng địch t vong, lp tc hi phc 185 HP và 160 MP, trong 10 giây ti đa kích hot 1 ln

Dung Hợp*Thủy Tinh Ngoa

Dung Hợp*Thủy Tinh Ngoa

Dung hp: tc độ di chuyn ban đầu tăng 75%, trong 1 giây dn dn suy gim là 15%, thI gian tăng tốc tổng cộng duy trì 6 giây

Long Phụng Song Cổ Kiếm

Long Phượng Song Kiếm

Giảm tốc độ công kích của mục tiêu từ 25% thành 30%

Chân*Viêm Long Song Cổ Kiếm

Chân*Viêm Long Song Cổ Kiếm

Giảm tốc độ công kích mục tiêu từ 35% thành 45%