Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HỆ THỐNG KẾT HÔN

"Kết Hôn" là một điều mà các Tướng Quân đã trót "phải lòng một ai đó" luôn luôn mong muốn. Đáp ứng lại những mối duyên tuyệt đẹp trong 3Q Củ Hành, Quân Sư Củ Hành đã nhờ Ông Tơ tạo ra tính năng "Kết Hôn" ngay tại 3Q Củ Hành.

Điều kiện:

 • Chưa từng kết hôn
 • 2 người chơi kết hôn phải khác giới tính (sử dụng Thẻ Đổi Giới Tính mua từ Cửa Hàng để thay đổi giới tính cho phù hợp)

 • Người chơi giới tính Nam và Nữ đều được cầu hôn
 • Có Nhẫn Kết Hôn (nhận được từ sự kiện Tích Lũy Nạp Củ, mua trong Cửa Hàng)

Nghi thức kết hôn:

 • Người chơi Nam nhấn vào Nhẫn Kết Hôn sử dụng để tiến hành cầu hôn

 • Nhập tên hoặc ID của người chơi Nữ, chọn lời cầu hôn sau đó bấm Cầu Hôn

 • Hệ thống sẽ gửi lời mời cầu hôn tới người chơi Nữ, người chơi Nữ chọn Đồng Ý để chấp nhận lời cầu hôn

 • Đôi uyên ương sẽ nhận được lời chúc mừng gắn kết đồng tâm, bách niên giai lão tới toàn server và ngập tràn hạnh phúc ngập tràn trong cơn mưa hoa hồng


 • Sau khi kết hôn, người chơi sẽ nhận được danh hiệu bạn đời của nhau

 • Trong giao diện cá nhân sẽ hiển thị nút thông tin bạn đời, nhấn chọn sẽ hiển thị  bạn đời của người chơi, có thể tổ đội nhanh hoặc tặng hoa


Li Hôn:

 • Khi đã không còn tình cảm hoặc bạn đời không còn online nữa, có thể sử dụng Thỏa Thuận Li Hôn (Mua từ Cửa Hàng) sử dụng để đơn phương ly hôn

 • Sau khi ly hôn thành công có thể kết hôn với người chơi khác