Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Tương truyền phó bản Tiểu Viên Thuật là nơi dễ vào khó ra, bất kỳ ai có thể vượt qua hết các ải cam go sẽ được tưởng thưởng xứng đáng bằng vô số cực phẩm thiên hạ mà vạn người mong có. Các cơ quan bí mật gồm những gì? Khám phá ngay!

    • Điều kiện tham gia:
      • Tiêu hao Tiểu Viên Thuật – Khiêu Chiến Lệnh
      • Vàng ban đầu: 15.000
    • Điều kiện thắng: Tiêu diệt Tiểu Viên Thuật

3Q Củ Hành 3D

Chọn bản đồ Tiểu Viên Thuật

 

3Q Củ Hành 3D

Phần thưởng

 

3Q Củ Hành 3D

3Q Củ Hành 3D

3Q Củ Hành 3D

Một số hình ảnh trong bản đồ