Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Trở về cùng Đường Tăng sau 81 Kiếp Nạn, kinh thư đã được ban trao cho chúng sanh khắp chốn. Tôn Ngộ Không hay còn gọi là Mỹ Hầu Vương được sắc phong Chiến Đấu Thánh Phật vang danh khắp chốn, võ công trừ yêu diệt ma thanh danh lẫy lừng.

3Q Củ Hành 3D

Nhưng mấy ai biết được rằng, đó chính là Tôn Hoàn hậu duệ của Tôn Ngộ Không. Trong kiếp ải phải trải qua của thầy trò Đường Tăng, Ngộ Không đã chạm trán với chính Tôn Hoàn. Với tà thuật tu luyện hàng nghìn năm và tuyệt kỹ Thất Thập Nhị Biến (72 phép thần thông) trong phút chốc có thể biến thân thành Tôn Ngộ Không, không chỉ dung mạo tương đồng, kể cả sức mạnh, phép thuật đều có thể học được không hơn kém.

3Q Củ Hành 3D

Sau khi hạ gục Ngộ Không, y "ngoan ngoãn" lên đường phò trợ Đường Tăng thỉnh chân kinh và được phong Chiến Đấu Thánh Phật với sức mạnh trở nên vi diệu hơn bao giờ hết. Nghìn năm trôi qua, thiên hạ một phen đại loạn.

Tôn Hoàn đã dùng phép thần thông biến hóa và trùng sinh thành Thạch Hầu mới mang sức mạnh khủng khiếp nhờ linh khí cầm tinh năm Bính Thân hội tụ, trở về Hoa Quả Sơn xưng danh Tôn Hoàn - Mỹ Hầu Vương. Từ đó xông pha nơi chiến trường 3Q Củ Hành 3D ghi danh thiên hạ!

3Q Củ Hành 3D