Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Giới thiệu :

Tính năng đặc sắc mới trong 3Q – Củ Hành . Giúp các tướng quân nâng cấp trang bị của bản thân  để sẵn sàng đương đầu các thử thách khốc liệt của phó bản .

Luyện Hóa

Thao tác : Bỏ trang bị muốn luyện hóa vào ô Luyện. Chọn kiểu Luyện Thường hoặc Luyện Cao để nâng cấp trang bị

Công dụng : Tăng thêm ngẫu nhiên 1 dòng thuộc tính, tăng 1 kỹ năng hoặc tiến cấp lên trang bị mới .


Các Option có thể nhận được khi Luyện Hóa trang bị


Luyện hóa Thương


Luyện hóa Cao

 • Luyện thường : Ngẫu nhiên nhận dòng thuộc tính trang bị thấp
 • Luyện cao : Ngẫu nhiên nhận dòng thuộc tính trang bị cao cấp
 • Nguyên liệu luyện hóa : Cần các nguyên liệu sau để luyện hóa trang bị
  • Trang bị tinh nguyên
  • Trang bị tinh nguyên - Cao
  • Trang bị tinh nguyên – Cực Phẩm
  • Luyện hóa tinh nguyên : Có thể nhận được thông qua tích lũy nạp củ , mua trong shop , kho báu lỗ túc v.v.v


Luyện hóa tinh nguyên


Luyện hóa nhận được kỹ năng thêm


Nếu chưa vừa ý với thuộc tính nhận được có thể bấm Luyện tiếp để tạo mới thuộc tính khác . Nếu chấp nhận thuộc tính nhận được bấm Xác nhận


Thuộc tính Luyện hóa thêm nhận được

Lưu Ý

 • Mỗi trang bị chỉ có thể có tối đa 1 dòng thuộc tính luyện hóa nên các Tướng Quân hãy chọn thuộc tính tốt nhất.
 • Trang bị đã Luyện hóa được dòng thuộc tính luyện hóa nếu sử dụng để ghép trang bị khác thì dòng thuộc tính luyện hóa cũng sẽ không bị mất.
 • Các thuộc tính nhận được sẽ không bị mất đi nếu sử dụng vật phẩm đó để ghép thành vật phẩm cấp cao hơn.
 • Trường hợp 2 vật phẩm đều có thuộc tính luyện hóa, nếu ghép 2 vật phẩm này lại với nhau, hệ thống sẽ hỏi Tướng Quân muốn lưu giữ thuộc tính nào, vật phẩm ghép thành chỉ có thể mang thuộc tính đó.
 • Nếu 1 trong các vật phẩm có thẻ khảm, hệ thống sẽ hiện bảng nhắc nhở tháo thẻ khảm ra. Khi tháo thẻ khảm sẽ có xác suất thất bại, các Tướng Quân có thể sử dụng Thẻ Thủ Hộ để tăng 100% xác suất thành công.