Về Trang Đầu

Tải Game Fanpage

Thi đấu

Tam Quốc Vô Song

Ngụy Diên

【E】Ma Chi Lực

 • Khi bản thân đã có Ma Chi Lực, sử dụng Ma Chi Lực lần nữa hiệu quả tăng lực tấn công sẽ giảm 50%
 • Thêm đạo cụ mật bảo Bách Luyện Phong Ma Đĩnh (Chỉ có với tướng Ngụy Diên)
 • Mật Bảo Chi Lực*Thiên Cơ:Sau mỗi lần dùng kỹ năng sẽ được tăng 50% tốc độ di chuyển, hiệu quả tăng tốc trong vòng 1.5s sẽ giảm dần hiệu quả mật bảo

【E】Ma Chi Lực

 • Sau khi tấn công thường, hiệu quả Ma Chi Lực chỉ giảm 1 tầng

【F】Thiên Địa Phong Ma Đao

 • Điều chỉnh thành sát thương vật lý,tính hộ giáp
 • Đao khí tạo ra sát thương cơ bản từ 175/250/325/400 điều chỉnh thành 【lực tấn công*0.4/0.6/0.8/1】
Triệu Vân

【F】Thường Sơn Triệu Tử Long

 • Hiện tại hiệu quả chủ độngm ở và hiệu quả bị động bất tử sẽ phân biệt tính thời gian CD
Phan Phượng

【E】Khai Sơn Phủ Pháp

 • Tiêu hao MP từ 110 điều chỉnh thành 65/80/95/110
 • Hiệu quả nghịch tập: Quá thời gian phát huy, trong 5s có thể sử dụng Khai Sơn Phủ Pháp lần nữa, và không tốn MP
Mặc Tử  
 • Hiện tại sau khi học bất cứ kỹ năng nào, cũng sẽ xuất hiện liên kết, nhưng nếu không học kỹ năng 3 sẽ không có sát thương, choáng, tăng tốc
 • Lực tấn công ban đầu của Công Thâu Ban từ 54~60  điều chỉnh thành 36~42

【R】Cộng Chấn

 • Tạo sát thương từ 70/140/210/280 điều chỉnh thành 60/115/170/225

【F】Dẫn Lực Hiệu Ứng

 • Điều chỉnh cơ chế tính CD, hiện tại sau khi bắn Thời Không Tỏa mới bắt đầu tính toán thời gian CD
Linh Âm

【W】Ngũ Âm Điệp Tấu

 • Thời gian CD từ 6s điều chỉnh thành 7s

【F】Thiên Âm Vực

 • Thời gian duy trì từ 6s điều chỉnh thành 5s,Tạo sát thương từ mỗi giây 50/90/130/180 điều chỉnh thành 60/105/150/200
3Q*Lưu Chương

Hộ giáp ban đầu từ 3 điều chỉnh thành 1,sức mạnh ban đầu từ 24 điều chỉnh thành 22

Văn Xú

Sức mạnh ban đầu từ 30 giảm còn 26

【W】Côn Lôn Phá

 • Sát thương từ 100/160/220/280 điều chỉnh thành 90/155/220/285

【E】Hoành Tảo Bát Hoang

 • Thời gian CD từ 9/8/7/6s điều chỉnh thành  cố định 6.5s
 • Tạo sát thương từ 【70/130/180/220+HP cao nhất của bản thân 1%/2%/3%/4%】 điều chỉnh thành 【50/110/160/200+HP cao nhất của bản thân 2.5%/3%/3.5%/4%】
Pháp Chính

【F】Sâm La Vạn Tượng

 • Thời gian CD từ 60/47.5s điều chỉnh thành 70/55s
Đại Kiều

【R】Mị*Bích Ba Lực

 • Mỗi lần xạ kích tạo sát thương từ 35%/40%/45%/50% điều chỉnh thành 40%/45%/50%/55%
 • Hiện tại thăng cấp kỹ năng sẽ tăng tốc độ tấn công thường tích lũy Bích Ba Lực
 • Mỗi lần tấn công tăng số tầng Bích Ba Lực từ 10 tầng điều chỉnh thành 10/13/16/20 tầng
Hạ Hầu Uyên

【F】Quỷ Giới Xuyên Thoa

 • Phạm vi tác dụng từ 125 điều chỉnh thành 160
Quách Gia

【E】Băng Sương Yêu Khí

 • Thời gian duy trì từ 4s điều chỉnh thành 2.5s
 • Hấp thụ sát thương từ 【Level bản thân*10+60/90/120/150】 điều chỉnh thành 【Level bản thân*15+90/150/210/270】
Lữ Bố

【F】Thiên Hạ Vô Địch

 • Tăng tốc độ di chuyển từ 360 điều chỉnh thành 360/380/400/400
Lỗ Túc

【W】Ném Ngàn Vàng

 • Tốc độ bắn từ 600 điều chỉnh thành 800
Hoa Đà
 • Khi mục tiêu là đơn vị không phải Tướng, và điểm HP thấp hơn tổng sát thương trong 1s của Thanh Nang Nội Kinh, lập tức kích sát đơn vị này
Lưu Bị

【E】Hoàng Long Chân Khí

 • Khi thi triển trên mục tiêu sẽ làm gián đoạn Đá Nhảy và Giày Tăng Tốc, sát thương duy trì sau đó sẽ không ảnh hưởng đến Đá Nhảy và Giày Tăng Tốc

Đạo cụ

Bao Tay Phấn Chấn
 • Giá giảm từ 2100 giảm còn 2000
 • Thêm công thức ghép  = 500 + 500 + Quyển trục 1000
 Th H*Vô Song Chiến Giáp
 • Quyển trục giá cả điều chỉnh từ 2000 điều chỉnh thành 1850
 • Tổng giá từ 5500 điều chỉnh thành 5250

Củ Hành IMBA

Cập nhật thêm tướng Chu Du vào bản đồ Củ Hành IMBA

Chu Du

Tài Quyết Quang 【W】

 • HIỆU QUẢ IMBA: Tài Quyết Quang sẽ bắn về hướng địch xung quanh, mỗi tầng “Thần Uy” sẽ tăng 1 lần bắn

Tự Do Quang【E】

 • HIỆU QUẢ IMBA: Kiếm quang sẽ làm lộ tầm nhìn mục tiêu, duy trì 3s,mỗi tầng “Thần Uy” sẽ tăng 1 đường kiếm quang

Quang Kiếm Trận【R】

 • Chế độ IMBA không còn là kỹ năng chủ động nữa, sửa thành hiệu quả bị động
 • HIỆU QUẢ IMBA: Mỗi lần thi triển kỹ năng sẽ triệu hồi kiếm trận, mỗi tầng “Thần Uy” sẽ tăng 0.5s thời gian duy trì kiếm trận

Thiên Trợ Thần Uy【F】

 • HIỆU QUẢ IMBA: Có thể tạo mới nhiều vật phẩm, không cần duy trì thi triển, sau khi sử dụng nhận được 1 tầng “Thần Uy” duy trì 3s, thi triển kỹ năng khác sẽ tạo mới thời gian duy trì “Thần Uy”, “Thần Uy” sẽ cường hóa kỹ năng khác và tăng kỹ năng bản thân
Chung Hội

Thạch Phá Thiên Kinh【F】

 • sát thương cơ bản từ 200/300/400/500 giảm còn 180/240/320/400
Công Tôn Toản

Tiếu Thiên Bá Cung【W】

 • Mỗi mũi tên tạo sát thương tăng lực tấn công từ 60% giảm còn 50%
 • Khi tấn công sẽ kích hoạt Tiếu Thiên Bá Cung thời gian giãn cách từ 3s tăng đến 4s
 • Bạch Mã Xung Phong【R】
 • Tăng lực tấn công cơ bản từ 40/60/80/100% giảm còn 30/45/60/75%
Tư Mã Ý

Địa Phủ Minh Khí【W】

 • Trị liệu từ 75/100/125/150 giảm còn 65/90/115/140

Tử Thần Triệu Hồi【F】

 • Tạo sát thương từ x0.5/0.7/0.9/1.2 HP mất đi của mục tiêu điều chỉnh thành x0.6/0.75/0.9/1.1
Đổng Trác

Ma Khí Triền Thân【E】

 • Mỗi giây tạo sát thương từ 55/100/145/190 giảm còn 50/85/120/155
Hoàng Vũ Điệp

Ngũ Thái Ảo Điệp【W】

 • Sát thương vượt mức từ sát thương vật lý sửa thành sát thương tuyệt đối, hiệu quả giảm giới hạn HP mục tiêu thời gian duy trì từ 10s tăng đến 15s
 • Sát thương từ 20/35/50/65 giảm còn 20/30/40/50
Tôn Quyền

Thần Quang Liên Tập【W】

 • Thời gian tích lũy thần quang từ 8/7/6/5s tăng đến 10/9/8/7s,Tiêu hao MP  từ 30 tăng đến 60
 • Mỗi tia thần quang gây sát thương  từ 25/35/45/55 giảm còn 20/30/40/50
Trương Giác

Phi Nhân Thiết【E】

 • Tạo sát thương vượt mức từ sát thương vật lý sửa thành sát thương phép thuật

Tiên Phong Vân Thể【R】

 • Thời gian duy trì hiệu quả từ 2.5/4/5.5/7s tăng đến 5/8/11/14s
Văn Xú

Hoành Tảo Bát Hoang【E】

 • Thêm hiệu quả IMBA: Mỗi lần tấn công giảm 2s thời gian CD
Quan Phượng

Đoạt Mệnh*Lãnh Diễm Cứ【W】

 • Sát thương cho đơn vị khác Tướng từ 120/240/360/480 giảm còn 90/140/190/240
 • Sát thương cho Tướng từ 60/120/180/240 giảm còn 45/70/95/120
 • Thêm hiệu quả IMBA: Lãnh Diễm Cứ khi đánh trúng địch sẽ triệu hồi 1 ảo ảnh tiến hành tấn công thường đối với mục tiêu. Tấn công thường có thể kích hoạt ulti và hiệu quả tấn công pháp cầu.

Vân Lưu Thủy Trảm【E】

 • Thêm hiệu quả IMBA: Khi di chuyển, tạo 1 lần tấn công thường đối với địch trên đường, có thể kích hoạt ulti và hiệu quả tấn công pháp cầu
Pháp Chính

Sâm La Vạn Tượng【F】

 • Mỗi giây tạo sát thương từ 100/160/220/300 giảm còn 90/150/210/270
Vu Cấm

Vô Ngã Đao Pháp【R】

 • Thêm hiệu quả IMBA: Khi chịu sát thương từ cự li lớn hơn 1500 sẽ x2 hiệu quả giảm sát thương

Nhất Đao Nhập Hồn【F】

 • Xóa hiệu quả IMBA hiện tại: Khong thi triển Nhất Đao Nhập Hồn với địch trong phạm vi mục tiêu nữa
 • Thêm hiệu quả IMBA: Khi trảm kích có tỷ lệ kích hoạt trảm kích siêu cấp, tạo sát thương lớn cho mục tiêu và địch trong phạm vi mục tiêu
Mã Siêu

Tử Lôi*Bá Vương Tái Thế 【F】

 • Thêm hiệu quả IMBA: Mỗi lần chịu tấn công thường sẽ giảm 1.5s thời gian CD
Tào Nhân

Kỳ Môn Độn Giáp*Âm Dương【R】

 • Mỗi lần tấn công giảm thời gian CD  từ 0.5s tăng đến 1s

Kim Tỏa Trận【F】

 • Thời gian CD  từ 50/40/30/25s giảm còn 40/35/30/25s
Điển Vi

Xi Vưu Phệ Thần 【F】

 • Thời gian CD  từ 100/95/90/85s giảm còn 90/85/80/75s
Phan Phượng

Long Phách Hoa Sơn【W】

 • Loại sát thương từ sát thương vật lý sửa thành sát thương phép thuật,Tiêu hao MP  từ 75/90/105/120 giảm còn 65/80/95/110,Thời gian CD  từ 11/10/9/8s giảm còn 10/9/8/7s

Khai Sơn Phủ Pháp【E】

 • Tiêu hao MP  từ 125 giảm còn 80/95/110/125,cự li thi triển từ 750 tăng đến 1000

Thế Phá Tung Sơn【R】

 • Không tăng tất cả thuộc tính bản thân, hiệu quả giảm sát thương từ 10% điều chỉnh thành 8/14/20/26%,tăng kỹ năng từ 8/12/16/20% tăng đến 8/14/20/26%
Trương Hoành

Ngôn Linh Không Gian【E】

 • Sử dụng cho đồng đội, sát thương kỹ năng phải chịu sẽ giảm 30/40/50/60%,Thời gian duy trì  cố định 3.5s
 • Sử dụng cho đồng đội, sát thương kỹ năng phải chịu tăng 30/40/50/60%,và giảm 50% tốc độ di chuyển
Hạ Hầu Đôn

Hắc Ám Bạo Kích 【R】

 • Tỷ lệ kích hoạt bạo kích từ 50% tăng đến 100%

Hắc Ám Kỵ Đoàn【F】

 • Sau khi học kỹ năng sẽ vĩnh viễn triệu hồi Hắc Ám Kỵ Đoàn, cho đến khi bản thân tử vong
3Q*Tôn Sách

Hoành Tảo Thiên Quân【E】

 • Thời gian CD  từ 8s tăng đến 9s,Thời gian duy trì  từ 4s tăng đến 5s
 • Tấn công kèm sát thương vượt mức từ 【lực tấn công*0.15/0.2/0.25/0.3】 tăng đến 【lực tấn công*0.2/0.35/0.5/0.65】

Tiên Huyết Bào Hao【F】

 • Khi chủ động sử dụng, cơ chế hấp huyết điều chỉnh thành không hút HP theo  sát thương nữa, mà căn cứ lực tấn công của bản thân để hồi phục HP
Triệu Thống

Triệu Gia Thương Pháp 【R】

 • Thêm hiệu quả IMBA: Hiệu quả giảm tốc và tăng tốc có thể cộng dồn 3 lần
Tôn Linh Lung

Thuần Tranh Quang【F】

 • Địch phải chịu sát thương vượt mức từ 20/25/30/35% tăng đến 20/30/40/50%
Tôn Lỗ Ban

Quốc Thuật*Đấu Khí【R】

 • Sửa miêu tả kỹ năng, không nhận được cố định lực tấn công và hộ giáp nữa, số tầng tích lũy đấu khí từ 8/12/16/20 tăng đến 10/15/20/25 tầng
Từ Thứ

Kiếm Đạo 1*Kiếm Khí 【W】

 • Cự li thi triển từ 600 tăng đến 700

Phó bản

Phan Phượng

【E】Khai Sơn Phủ Pháp

 • Hiệu quả Nghịch Tập
 • Reset thời gian CD điều chỉnh thành :Trong 5s có thể sử dụng lại 1 lần Khai Sơn Phủ Pháp và không tốn MP
Mặc Tử

Hiện tại sau khi học kỹ năng bất kỳ, sẽ xuất hiện liên kết, nhưng nếu không học kỹ năng R sẽ không có sát thương, chóng, tăng tốc

【F】Dẫn Lực Hiệu Ứng

 • Điều chỉnh cơ chế tính toán CD, sau khi bắn Thời Không Tỏa mới bắt đấu tính thời gian CD
Triệu Vân

【F】Thường Sơn Triệu Tử Long

 • Kỹ năng chủ động hiệu quả tăng tốc không thay đổi, xóa hiệu quả bất tử
 • Sau khi học tuyệt kỹ sẽ được thêm 1 kỹ năng bị động: Thường Sơn Triệu Tử Long
 • Hiệu quả kỹ năng bị động là khi chịu sát thương chí mạng, sẽ vào trạng thái Vong Ngã, chịu bất kỳ sát thương nào cũng không chết, trạng thái bất tử duy trì 4s, khi kết thúc, nếu HP thấp hơn 30% sẽ hồi phục đến 30%
 • Kỹ năng chủ độngThời gian CD 36/36/36/30s
 • Kỹ năng bị động thời gian CD  toàn level 60s

Chiến Trường

Lưu Bị

【E】Hoàng Long Chân Khí

 • Khi thi triển kỹ năng đến mục tiêu sẽ gián đoạn Đá Nhảy và Giày Tăng Tốc, sát thương duy trì sau đó sẽ không ảnh hưởng đến đá và giày nữa
Triệu Thống

【F】Phi Thường Dũng Cảm

 • Thời gian CD từ 75/75/75/45s điều chỉnh thành 84/84/84/70s
Mặc Tử
 • Sau khi học kỹ năng bất kỳ, sẽ xuất hiện liên kết, nhưng nếu không học kỹ năng R sẽ không có sát thương, chóng, tăng tốc

【F】Dẫn Lực Hiệu Ứng

 • Điều chỉnh cơ chế tính toán CD, sau khi bắn Thời Không Tỏa mới bắt đấu tính thời gian CD

Đạo Cụ

Mộng Ảo*Băng Thiền Đao
 • Thời gian duy trì hiệu quả ẩn thân từ 21s điều chỉnh thành 15s
 • Thời gian vào trạng thái ẩn thân lần nữa từ 1.25s điều chỉnh thành 2s
 • Tăng tốc di chuyển khi ẩn thân từ 10% tăng đến 20%