Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Sự Kiện Thu Thập Lồng Đèn Bạc

06:00 ngày 29/09/2017 – 23:59 ngày 26/10/2017

Đối tượng tham gia: Nhân vật từ Level 2 trở lên

Quy trình nhận phần thưởng:

 • Người chơi khi thu thập đủ 400 Lồng Đèn Bạc:
  • Có thể có thể vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Lồng Đèn Bạc nhận thưởng”trong Nhiệm Vụ Sự kiện để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Lồng Đèn Bạc bị mất đi
  • Chỉ nhận được 1 lần.
 • Người chơi tiếp tục thu thập đủ 400 Lồng Đèn Bạc và 1 Lồng Đèn Hoa Sen:
  • Có thể có thể vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Lồng Đèn Bạc và 1 Lồng Đèn Hoa Sen nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Sự kiện để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Lồng Đèn Bạc và 1 Lồng Đèn Hoa Sen bị mất đi.
  • Chỉ nhận được 1 lần.
 • Nguồn tạo ra Lồng Đèn Hoa Sen:
  • Khi hoàn thành nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Lồng Đèn Bạc nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Sự kiện người chơi nhận được Quà 400 Lồng Đèn Bạc 1, sử dụng nhận được Lồng Đèn Hoa Sen.

Giao diện nhiệm vụ Sự kiện

 • Nhấp vào tab nhiệm vụ Sự Kiện trong bảng nhiệm vụ sẽ có 6 tab con bên trái như sau:
  • Nhận Nến Bạc
  • Quà Củ Hành Đặc Biệt
  • Thiệp Trung Thu Vàng
  • Lồng Đèn Bạc
  • Lồng Đèn Bạc
  • Ghép Tranh Hằng Nga
  • Lồng Đèn Kéo Quân
 • Nhấp vào tab Lồng Đèn Bạc sẽ hiện ra tất cả các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động Thu Thập Lồng Đèn Bạc bên phải gồm 2 nhiệm vụ
  • Tiêu hao 400 Lồng Đèn Bạc (1 lần duy nhất)
  • Tiêu hao 400 Lồng Đèn Bạc + 1 Lồng Đèn Hoa Sen (1 lần duy nhất)

- Các Vật Phẩm Trong Game:

Vật phẩmTính chấtThời hạnMiêu TảNguồn
Quà 400 Lồng Đèn Bạc 1 Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím 30 Ngày

Quà nhận được khi thu thập 400 Lồng Đèn Bạc, sử dụng nhận được:|n
Tích Lũy Hoàn-Lục*7|n
Thái Lân Thần Thú (7 ngày)*1|n
Tam Giác Dực Tinh Chế (7 ngày)*1|n

Lồng Đèn Hoa Sen*1
Nhiệm vụ Thu Thập 400 Lồng Đèn Bạc
Lồng Đèn Hoa Sen Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím V30 Ngày

Sử dụng kết hợp với 400 Lồng Đèn Bạc trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Quà 400 Lồng Đèn Bạc 2

Quà 400 Lồng Đèn Bạc 1
Quà 400 Lồng Đèn Bạc 2 Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím 30 Ngày

Quà nhận được khi thu thập 400 Lồng Đèn Bạc và Lồng Đèn Hoa Sen, sử dụng nhận được:|n
Tích Lũy Hoàn-Lục*15|n
Ngưu Khí Xung Vân Thiên II (7 ngày)*1|n
Lãng Mạn (7 ngày)*1|n

Lồng Đèn Cá Chép*1

Ông Sao*1

Nhiệm vụ Thu Thập 400 Lồng Đèn Bạc + Lồng Đèn Hoa Sen

Phần thưởng

1. Phần thưởng khi tiêu hao 400 Lồng Đèn Bạc:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Quà 400 Lồng Đèn Bạc 1 30 Ngày 1 Khóa
 • Quà 400 Lồng Đèn Vàng 1 chứa các vật phẩm sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lục 7 Vĩnh viễn Khóa
2 Lồng Đèn Hoa Sen 1 30 ngày Khóa
3 Thái Lân Thần Thú (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
4 Tam Giác Dực Tinh Chế(7 ngày) 1 7 ngày Khóa

2. Phần thưởng khi tiêu hao 400 Lồng Đèn Bạc và 1 Lồng Đèn Hoa Sen::

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Quà 400 Lồng Đèn Bạc 2 30 Ngày 1 Khóa
 • Quà 400 Lồng Đèn Vàng 1 chứa các vật phẩm sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lục 15 Vĩnh viễn Khóa
2 Lồng Đèn Cá Chép 1 30 ngày Khóa
3 Ngưu Khí Xung Vân Thiên II (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
4 Lãng Mạn (7 ngày) 1 7 ngày Khóa