Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN

30/09/2016 – 02/10/2016

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 30/09 – 22h00 ngày 02/10 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
2 Chìa Sao (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
3 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
6 Quà Ưu Đãi Phong Ma (7 Ngày) 7 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 2: Hoàn thành 5 lần bản đồ Vận Tiêu (Đoạt Tiêu) nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 30/09 – 22h00 ngày 02/10, khi người chơi hoàn thành 3 lần bản đồ (Đoạt Tiêu) sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phục Ma Tinh 7 Ngày 5 Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Quà Ưu Đãi Phong Ma (7 Ngày) 7 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 30/09 – 22h00 ngày 02/10,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phục Ma Tinh 7 Ngày 5 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Quà Ưu Đãi Phong Ma (7 Ngày) 7 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Tăng điểm 08h00 30/09/2016 – 23h59 ngày 02/10/2016 (Áp dụng 2D và 3D)

  • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
Hoạt độngTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+50%
(x1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)

Hoạt động 5: Tăng điểm giờ vàng ngày 30/09/2016 – 02/10/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

  • Thời Gian: từ 09h - 11h00’ mỗi ngày; từ 14h - 16h00’ mỗi ngày; từ 19h - 22h00’ mỗi ngày
  • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
Hoạt độngTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(x2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 6: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

  • Từ 8h00 ngày 30/09/2016 đến 23h59 ngày 02/10/2016, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10 vs 10) và Tam Quốc Chí (5 vs 5 vs 5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 7: x2 Lực Chiến 30/09/2016  - 02/10/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

  • Thời Gian: 08h00 30/09/2016 – 23h59 ngày 02/10/2016
  • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép.
 Hoạt động08h00 30/09/2016 – 23h59 ngày 02/10/2016
+100%
(X2 so với bình thường)

Hướng dẫn tham gia hoạt động

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi