Về Trang Đầu

Đăng ký Tải Game Fanpage

Như đã thông báo từ ngày 28/10/2016, 3Q Củ Hành sẽ reset thành tựu Đấu Trường và điểm Lực Chiến của tất cả các Tướng Quân. Thay thế vào đó là những phần thưởng HOT hơn và khủng hơn trước. Các Tướng Quân cũng xem chi tiết phần thưởng thành tựu Đấu Trường mới bên dưới nhé!

Phần thưởng Thành Tựu Đấu Trường Mới

Tỷ lệ thành tựuPhần thưởngHình ảnh
10% Ngọc Thân Mật*10
20% Thỏ Harry
30% Thẻ Tướng Truyền Thuyết
40% Loa Nhỏ-Đỏ (10 cái)*2
50% Trung Can Nghĩa Đảm (Đài)
60% Đèn Khổng Minh*Vân Long Bảo Châu (180 ngày)
70% Trung Can Nghĩa Đảm (Bài)
80% Luyện Hoá Mật Bảo Thú (60  ngày)
90% Trung Can Nghĩa Đảm (Sức)
100% Bộ Sử Thi hiếm

Ngoài ra, khi các Tướng Quân đạt 9,500 lực chiến và 50% thành tựu Đấu Trường sẽ nhận được thêm trang bị  Chiến*Cuồng Ý (180 ngày).

Chiến*Cuồng Ý (180 ngày)


Bộ Trung Can Nghĩa Đảm Đài – Bài – Sức

Phần thưởng Bộ Sử Thi Hiếm


Đèn*Vân Long Bảo Châu (180 ngày)


Phù*Mã Long Tường Thiên


Skin Đổng Trác*ĐỊa Ngục Quy Lai