Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Các Tướng Quân thân mến,

Bên cạnh việc ra mắt "Thành Tựu Chương 3", Big Update Tháng 12 còn mở ra Hệ Thống Công Trạng Mới: Boss Lữ Bố và Hạ Phì Chiến. Người chơi sau khi kích hoạt hệ thống công trạng sẽ được nhận thêm thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ thành tựu.

20/12 - BIG UPDATE THÁNG 12

KÍCH HOẠT CÔNG TRẠNG MỚI: KHIÊU CHIẾN BOSS LỮ BỐ & HẠ PHÌ CHIẾN

Công trạng khiêu chiến Boss Lữ Bố

Kích hoạt

- Người chơi hoàn thành bản đồ khiêu chiến Boss Lữ Bố sẽ kích hoạt được công trạng Khiêu Chiến Lữ Bố.

SttCông trạngMô tảPhần thưởng
1 KHIÊU CHIẾN LỮ BỐ (1) Hoàn thành khiêu chiến Boss Lữ Bố 1 lần + 05 điểm công trạng
+ 01 Đổng Quân*Hắc Ám Giáp +10 (7 Ngày)
2 KHIÊU CHIẾN LỮ BỐ (2) Hoàn thành khiêu chiến Boss Lữ Bố 20 lần + 05 điểm công trạng
+01 Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn +10 (7 Ngày)
3 KHIÊU CHIẾN LỮ BỐ (3) Hoàn thành khiêu chiến Boss Lữ Bố 60 lần + 10 điểm công trạng
+ 05 Trang Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
4 KHIÊU CHIẾN LỮ BỐ (4) Hoàn thành khiêu chiến Boss Lữ Bố 120 lần + 20 điểm công trạng
+ 03 Thẻ Kho Báu Lữ Bố
Nhận thưởng

- Ngoài Điểm Công Trạng nhận được, người chơi còn nhận được trang bị Đổng Quân*Hắc Ám Giáp +10 (7 Ngày), Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn +10 (7 Ngày), Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết, Thẻ Kho Báu Lữ Bố,...

Công trạng Hạ Phì Chiến

Kích hoạt

- Người chơi hoàn thành vượt ải bản đồ Hạ Phì Chiến sẽ kích hoạt được công trạng Hạ Phì Chiến.

SttCông trạngMô tảPhần thưởng
1 HẠ PHÌ CHIẾN (1) Hoàn thành Hạ Phì Chiến 1 lần. + 05 điểm công trạng
+ 03 Trang Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
2 HẠ PHÌ CHIẾN (2) Hoàn thành Hạ Phì Chiến 15 lần. + 05 điểm công trạng
+ Thần Hoàng*Phác Ngọc Thủ +10 (7 Ngày)
3 HẠ PHÌ CHIẾN (1) Hoàn thành Hạ Phì Chiến 40 lần. + 10 điểm công trạng
+ 03 Đá Tinh Luyện-Vàng
4 HẠ PHÌ CHIẾN (2) Hoàn thành Hạ Phì Chiến 80 lần. + 20 điểm công trạng
+ 03 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh
5 MA THẦN LỮ BỐ Hạ Phì Chiến đánh bại Ma Thần Lữ Bố. + 10 điểm công trạng
Nhận thưởng

- Ngoài Điểm Công Trạng nhận được, người chơi còn nhận được Trang Sách Vũ Khí Truyền Thuyết, Thần Hoàng*Phác Ngọc Thủ +10 (7 Ngày), Đá Tinh Luyện-Vàng , Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh,...