Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Các Tướng Quân thân mến,

Một trong những điểm đặc sắc trong Big Update Tháng 12 đó chính là hệ thống nhiệm vụ Thành Tựu Chương 3. Nếu như các thành tựu trước có nhiệm vụ hướng dẫn người chơi thì bước sang chương 3, hệ thống thành tựu sẽ được nâng cấp lên độ thử thách và phần thưởng cũng giá trị cao hơn.

20/12 - BIG UPDATE THÁNG 12

MỞ THÀNH TỰU CHƯƠNG 3 - THỬ THÁCH NHIỀU HƠN, THƯỞNG VIP HƠN!

Thành Tựu Chương 3

Các thành tựu chương 3

- Các điều kiện để được nhận thưởng Thành Tựu Chương 3 - Game 3Q Củ Hành bao gồm:

SttThành tựuNội dung
1 PHÓ BẢN Hạ Phì Chiến
Đánh Viên Thuật
Chiến Giang Đông
2 BOSS Khiêu Chiến Nghiêm Bạch Hổ
Khiêu Chiến Viên Thuật Hóa Long
Khiêu Chiến Tử Hoàng
3 THU THẬP VẬT PHẨM Mảnh Quần Hùng Đồ 1
Mảnh Quần Hùng Đồ 2
Mảnh Quần Hùng Đồ 3
Mảnh Quần Hùng Đồ 4
Mảnh Quần Hùng Đồ 5
Mảnh Quần Hùng Đồ 6
Mảnh Quần Hùng Đồ 7
Mảnh Quần Hùng Đồ 8
Mảnh Quần Hùng Đồ 9
Mảnh Quần Hùng Đồ 10
Quần Hùng Kỳ
Quần Hùng Pháp Trượng
Quần Hùng Binh Thư
Quần Hùng Trống Quân

Phần thưởng

PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC KHI HOÀN THÀNH THÀNH TỰU THEO CÁC MỐC %
Thành tựu đạt đượcPhần thưởngHình ảnh
5% Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh
10% Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn)
15% Kinh Nghiệm Hoàn-Tím
20% Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh
25% Kính Phóng To-Siêu
30% Kinh Nghiệm Hoàn-Cam
35% Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh
40% Túi Đá Quý
45% Thẻ Kho Báu Quần Hùng
50% Đá Tinh Luyện-Cam
55% Thiên Canh Phá Ma Đai (Vĩnh Viễn)
60% Hoàng Kim Bành Bành
65% Thẻ Kho Báu Tử Hoàng
70% Ngọn Lửa Cháy Thành (Đài) (Vĩnh Viễn)
75% Đá Tinh Luyện-Vàng
80% Thất Thái Thần Phượng Linh (Vĩnh Viễn)
85% Rương Tài Nguyên Quý Ám Kim
90% Đá Tinh Luyện-Ám Kim
95% Ngũ Sắc Thần Ngưu (Vĩnh Viễn)
100% Loạn Thế*Quần Hùng Ấn (Vĩnh Viễn)

Phần thưởng nhận được trong Thẻ Kho Báu Quần Hùng (ngẫu nhiên)

Các thông số của Thiên Canh Phá Ma Đai (vĩnh viễn)

Các thông số của Hoàng Kim Bành Bành

Phần thưởng nhận được trong Thẻ Kho Báu Tử Hoàng (ngẫu nhiên)

Thất Thái Thần Phượng Linh (Vĩnh Viễn)

Rương Tài Nguyên Ám Kim bao gồm: Mảnh Lăng Tiêu*Thiên Thời, Vạn Tượng Thần Đan*Địa Lợi, Ngũ Sắc Linh Thạch*Nhân Hòa

Ngũ Sắc Thần Ngưu (Vĩnh Viễn)

Loạn Thế*Quần Hùng Ấn (Vĩnh Viễn)