Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thái Sử từ

Kỷ năng W –Đấu Khí phá phong
 • Hướng về phía trước thi triển đấu khí hình chữ thập, tạo sát thương cho toàn bộ kẻ địch trên đường thẳng.
 • Tạo (90/160/230/300+ Lực công *1/1.5/2/2.5) sát thương vật lý
 • Thời gian chờ toàn bộ cấp 6 giây
 • Pháp lực tiêu hao 15/25/35/45
 • Cự ly thi triển 1200
Kỹ năng W—Đấu khí cầm long
 • Biến thân thành đấu thần thì có thể sử dụng
 • Sau khi làm chậm sẽ kéo địch phạm vi 575 đến trước mặt và tạo sát thương.
 • Tạo (90/160/230/300+Lực công *1/1.5/2/2.5) sát thương vật lý
 • Thời gian chờ toàn bộ cấp 6 giây
 • Pháp lực tiêu hao 15/25/35/45
Kỹ năng E –Bôn lôi trảm hồn
 • Xông đến mục tiêu tạo sát thương, đồng thời giảm 80% tốc độ di chuyển của mục tiêu, tự thân bật lại cự ly 400, hiệu quả giảm tốc kéo dài 1.5s.
 • Trạng thái thần sẽ không bật lại, đồng thời tạo sát thương và giảm tốc trong phạm vi 250
 • Tạo (60/120/180/240+Lực công *1.5/2/2.5/3) sát thương vật lý
 • Thời gian chờ toàn bộ cấp 9 giây
 • Pháp lực tiêu hao 30/40/50/60
 • Cự ly thi triển 900
kỹ năng R –huyết chiến thiên hồng
 • Nếu tỉ lệ % HP cao hơn địch, sẽ tạo thêm sát thương, nếu tỉ lệ HP thấp hơn địch, khi tấn công sẽ kèm hiệu quả hút máu, mỗi 10% tăng 1 lần, cao nhất 5 lần.
 • Sát thương tạo thêm 4/6/8/10
 • Hiệu quả hút máu 4%/6%/8%/10%
Kỹ năng F –thiên tướng vô sông
 • Tạo sát thương và giảm tốc vùng mục tiêu và biến thành đấu thần. Sau khi biến thân, mỗi lần đánh trúng 1 tướng địch nhận được 1 tầng hộ thuẫn, hiệu quả biến thân kéo dài 20s.
 • Tạo (250/350/450/600+Lực công *1 /1.5/2/2.5) sát thương vật lý
 • Nhận 100/200/300/400 điểm hộ thuẫn cơ bản, mỗi tầng tầng 50/100/150/200 điểm hộ thuẫn thêm
 • Thời gian chờ 72/72/72/60 giây
 • Pháp lực tiêu hao 75/110/145/180
 • Cự ly thi triển 1200

Điều chỉnh item tháng 1 [phó bản, chiến trường]

Can Tướng Mạc Tà
  • Thuộc tính chính tăng từ 15% đến 25%
Thất Tinh Long Uyên
  • Thuộc tính chính tăng từ 15% đến 25%
Trảo Hoàng Phi ĐiệN
  • Thuộc tính chính tăng từ 15% đến 25%
Xi Vưu Hổ Phách
  • Trí lực tăng từ 20% đến 25%
Vô Song*Huyền Vũ Chiến Giáp
  • Giá bán từ 14200 điều chỉnh thành 13650
Bao Tay Phấn Chấn
  • Giá bán từ 2100 điều chỉnh thành 2000
Thủ Hộ*Vô Song Chiến Giáp
  • Giá bán từ 5500 điều chỉnh thành 5250
  • LV2 giá bán từ 10000 điều chỉnh thành 9750
  • LV3 giá bán từ 14500 điều chỉnh thành 14250
  • Thủ Hộ*Vô Song Chiến Giáp Quyển giá bán từ 2000 điều chỉnh thành 1850
Lôi Quang*Phá Thiên Lôi Chùy
  • Giá bán từ 5500 điều chỉnh thành 5400
  • LV2Giá bán từ 10000 điều chỉnh thành 9900
  • LV3Giá bán từ 14500 điều chỉnh thành 14400
  • Mộng Ảo*Phá Thiên Lôi Chùy giá bán từ 10000 điều chỉnh thành 9900
Nguyên Soái*Bách Chiến Hộ Khải
  • Giá bán từ 13000 điều chỉnh thành 12750
Băng Lôi*Thiên Long Kích
 • Giá bán từ 15500 điều chỉnh thành 15400